MITRE O’ HOLY GARMENTS NG MGA KAPARIAN BIBLICAL OR NOT ??

 MITRE O HOLY GARMENTS NG MGA KAPARIAN BIBLICAL OR NOT ??

MITRE O’ HOLY GARMENTS NG MGA KAPARIAN
BIBLICAL OR NOT ??

ni Kuya Adviser CFD

*****

ANG MGA ZUCCHETTO, MITRE, TIARA.. ISA SA MGA HALIMBAWA NG HOLY GARMENTS.. NA NAKIKITA NATIN MALIMIT SA MGA NAMUMUNONG KAPARIAN NA KANILANG SINUSUOT SA ULO KAPAG SILA AY NASA DAMBANA NG DIYOS.. ITO AY MAKIKITA NATIN MALIMIT SUOT NG ATING SANTO PAPA

MALINAW NA MABABASA NATIN SA BANAL NA KASULATAN..

OLD TESTAMENT PA LAMANG ANG MGA PARI NA NAMUMUNO O’ MGA RABBI AT SASERDOTE AY INUTUSAN NG DIYOS NA MAG SUOT NG MITRE, TURBAN ETC.. KAPAG SILA AY NASA DAMBANA NG DIYOS O’ TEMPLO..

KATULAD NG PARING SI AARON .. ANG MITRE AY GINAGAMIT NA.. KAUGALIAN NILANG TAKPAN ANG KANILANG ULO.. KATULAD NG ZUCCHETTO AT MITRE.. TANDA NG PAGBIBIGAY PUGAY SA DIYOS

(2 SAMUEL 15:30)
At umahon si David sa ahunan sa bundok ng mga Olibo, at umiiyak habang siya’y umaahon; at ang KANIYANG ULO AY MAY TAKIP at lumalakad siya na walang suot ang paa; at ang buong bayan na kasama niya ay MAY TAKIP ANG ULO ng bawa’t isa, at sila’y nagsisiahon, na nagsisiiyak habang sila’y nagsisiahon.

(EXODUS 29:6)
And thou shalt put THE MITRE upon his head, and put THE HOLY CROWN upon the mitre.

ANG MGA IYAN AY BAHAGI NG HOLY GARMENTS O MGA BANAL NA KASUOTAN NG SASERDOTE NG TEMPLO

(LEVITICUS 16:4) He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired: these are HOLY GARMENT; therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on.

ANG MITRA AY KASUOTAN NA NG MGA PARI ULTIMO ANG ANG UNANG PARI NA SI AARON..

(EXODUS 28:4)
At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, ISANG MITRA at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa

(ZECHARIAH 3:5) And I said, Let them set A FAIR MITRE upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the LORD stood by.

YAN AY MALINAW NA PINAGUTOS NG DIYOS SA MGA KAPARIAN NA NAMUMUNO DURING OLDTESTAMENT, NEW TESTAMENT HANGANG NGAYON

HINDI NAKA AMERIKANA, NAKA BARONG O’ POLO.. KATULAD NG MGA MINISTRO NG INC, ADD AT MGA PASTOR

Santos kon balaan

Santos kon balaan

Bro. George Caminade

 

 

 Santos kon balaan

Pinadayag 19:1-8

Lukas 15:7,10

12;10-12

6:9-11

20:36

Gipasidunggan

Josue 5:14 – si Josue miyokbo aron pagsimba sa anghel…

Daniel 2:46 – si Haring Nabucadunosor mihapa ug misimba kang Daniel.

Sirac 44:1-2 – dayegon ang tawo nga diosnon, … sila gipasidunggan sa Ginoo.

2 Tesalonica 1:12 – ang ngalan sa Ginoo kapasidunggan diha kaninyo ug kamo diha kaniya.

ADUNAY MGA SANTOS NA…

Mateo 27:51-52 – … daghan ang mga balaang tawo ang nabanhaw… sila miadto sa Balaang

Siyodad. ( Balaang Siyudad, Pinadayag 21:2 )

Lucas 23:43 – karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako…

… ang tibok uniberso napuno sa iyang presenya, Efeso 4:10

Mateo 28:20

2 Cor. 12:2-3 – … usa ka kristohanon mikayab ngadto sa ika-tulong langit.

Efeso 4:8 – … siya nga nikayab ug nagdala ug daghang mga bihag…

Hebrew 12:23 – ..ug sa mga espirito sa mga matarong nga nahingpit na.

Ecclesiastes 12:7 – … unya ang atong espirito mopauli ngadto sa Dios.

( asa man diay ang Dios magpuyo diba sa langit man.)

San Juan 13:20 – ang modawat sa akong gipadala midawat kanako ug sa nagpadala kanako.

TAAS BA ANG BUHOK NI JESUS?

TAAS  BA  ANG  BUHOK  NI  JESUS?

Bro. George Caminade

 TAAS BA ANG BUHOK NI JESUS?

Daghang  panahon sa kasaysayan nga gusto sa mga mangguguhit  nga makahalad sila ug nindot gyud kaayong larawan sa atong Ginoo.  Nianang panahona si San Agustin  miingon “ mahimong sayon  ra  kayo  sa mangguguhit  ang pagguhit  sa  larawan sa  pagkatawo  sa Ginoo apan dili  mahimong iguhit ang iyang pagka-Dios”.   Pinasikad sa mga kasaysayan  ug mga  apocryphal  scriptures,  sa tradisyon sa Simbahan  daghan  ug  aduna  gayoy  mga  larawan ang atong Ginoo.

PANGUTANA:

Sa   1 Corinto  11:14,

 

TUBAG:

Sa  kahimtang sa atong Ginoong Jesus  adunay panahon nga mahimong mubo siya ug buhok o  mahimong  taas pod,  dipinde sa atong gusto sa  Ginoo,  basta  maduol ug  makat-on lang ta sa paghigugma kaniya,  Filipos  4:8.

 

Adunay  mga punto nga angay natong lantawon kon nganong taas  kini;

 

1. Sa  Numeros  6:5  MB   “

San  Lucas  2:22  nga si Jesus  gihalad ngadto sa Dios

Ug sa  versekulo  34,   gipili siya sa  Ginoo alang sa kaluwasan sa daghang mga tawo.

2. Levitico  21:5-6  nga  dili pagaputlan ang buhok sa mga pari…

Hebrew  8:2   si  Cristo mao ang pangulong pari….

3.    dili importante  ni  Ginoong Jesus  ang atong lawas  kondili  ang atong kinabuhi,  San Mateo  16:26

 

4. walay mabasa nga teksto nga nagsulti  nga si Ginoong Jesus mubo ug buhok.

 

P. Ang panglawas sa Ginoong Jesus dili tinuod nga siya slim o natural lang tungod kay siya usa ka Karpentero ug ang maong trabaho bug-at sa ilang panahon tungod kay ang kasagaran nga balay nila halos mga bato,  busa dako gayod ug lawas ang Ginoo,  usa ka maskolado,  dili sama sa mga larawan ni Jesus karon nga morag artista. O diba?

 

Tubag:

 

Tinuod nga ang Ginoo usa ka panday,  San Marcos  6:3,   apan sa dihang ang atong Ginoo nagsugod na sa iyang pagministeryo  ang iyang  buhat  mao ang pag-adto sa mga dapit aron sa pagwali ug mga 30 katuig ang iyang panuigon,  San Lucas  3:23.  Ug sa 9:62 siya miingon nga “ si kinsa kadtong mosugod pagdaro nga magpunayg lingi-lingi dili angay sa akong Gingharian.”  Mao nga ang Ginoo sa iyang pagsangyaw  wala na siya mubalik sa pagpamanday, mikabat ug tulo ka tuig ang pagsangyaw niya,  siguro gyod nga na-slim gyod ang Ginoo.  Kay ngano,  naa ba tay mabasa nga si Jesus mibalik sa pagpamanday?  Wala  man tingali.  di ba?

 

Syempre guapo gyod ang picture sa atong Ginoo kay gimahal gud nato siya alang-alang atong mauton,  ingon  ana ba ang mahigugma mauton paghimo?  San Mateo 22:37.  Kana basis a atong tawhanon kahimtang,   apan alang sa Ginoo ang tanan  nindot walay maut.  Ang  maut mao lang ang atong tinan-awan,   di ba?

 

Tanong Para sa mga SDA

Tanong Para sa mga SDA

By Bro. Ronald Que

 • Tanong Para sa mga SDA
  Ronald Que EXPLAIN NYO NGA MGA SEVENTHDAY ADVENTIST…BAKIT MAY PINAGAWA KAYONG ESPESYAL NA IMAGE NG IDOL NA SI JESUS..PARA LANG IBIGAY SA ANTI KRISTO NA SANTO PAPA..NUNG BUMISITA ANG SDA PRESIDENT NYO SA BABYLON NA VATICAN!!!

  3 hrs · Unlike · 6
 • Tanong Para sa mga SDA
  Ronald Que ETO OOHHH!!! MALAKING LEADER NG SABADISTA …NAKIPAG FRIEND SA ANTI KRISTO… NOW EXPLAIN NGA!!! HAHAHAHA

Peter, the Rock, the Keys, and the Chair – Steve Ray

Biblical scholar and Holy Land pilgrimage leader Steve Ray delves into the Jewish roots of the papacy, namely “the keys”, “the rock”, and “the chair”. Ray, a former Baptist, draws from his trips to the Holy Land to bring to life the commissioning of Peter as the first pope using vivid historical and contextual highlights.

Find more Deep in History talks on the topic of the History of Authority here: http://chnetwork.org/history/the-pill…

About the Deep in History Talks from the CHNetwork:

Why should we go deep in history? As generations before us have learned, history is the laboratory for thinking about the issues that matter most to us as human beings. By placing ourselves back into another time, we are able to look at our own time with more objectivity; we see its strengths and weaknesses. For Christians, there is the additional truth that ours is a historical faith. Christianity is rooted in the historical facts of Jesus’s life. The Church which is his body has lived, grown, and matured in space and time. The surest way to know Jesus and his Church is through the study of history, both biblical and post-biblical.

We hope these resources take you deep into the history of Christ’s Church and thereby deeper into Christ. Please visit:

http://DeepinHistory.com

The Coming Home Network International was established to help inquiring clergy as well as laity of other traditions to return home and then to be at home in the Catholic Church.
CHNetwork: http://chnetwork.org
Facebook: https://www.facebook.com/CHNetwork
Twitter: https://twitter.com/chnetwork

Southern Baptist Seminarian Leaves to Become a Catholic – Interview with Anthony Baratta

Anthony Baratta was a committed Southern Baptist who found out that his father, a Protestant Pastor, was returning to the Catholic Church. This sparked his own search for answers and for a rooted Christian faith, ultimately leading him to become Catholic as well. Anthony discusses his journey as well as his relationship with Christ before and after.

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

by John Carlo

 

On the All Souls day last November 2, 2014, God shows his power and defeat the Devil through this debate. The event happened at Cabaguio Davao City and it has been well attended by faithfuls from different Parishes all over Davao and even from Cebu. Roughly 200 people witnessed the debate with the majority from Catholics. Converted Pastor Bro. Noe Dora did a testimony in between the debate, and he really moved the Baptist faithfuls including Pastor Bernardo with his conversion experiences. Rev. Fr. Jorge S. Angga also testifies after the debate about the Catholic Faith, encourages the Catholic Faithfuls to stand firm in their faith. The Devil really hates the Sacraments, so he was trying to oppose that the Sacraments is not a teaching from Christ, but through Bro. RJ Seno who has been an instrument to defend the Catholic doctrines the Devil was defeated. The video will tell you the whole thing. icon smile Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

I saw Satan fall like lightning from heaven.” Luke 10:18

This is the full length of the debate.

click this ——–> https://www.youtube.com/watch?v=bnupyrQVaqQ&feature=youtu.be

1013507 950955591599728 1083985716320385155 n Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

2014 11 02 6377 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6393 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6394 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6395 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6396 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6397 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6398 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6399 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6400 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6401 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate 2014 11 02 6402 Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

 

 

 

CFD National invites all interested to join the National Convention 2015 @ Davao City

Convention Logo for final CFD National invites all interested to join the National Convention 2015 @ Davao City

Click and save –  Invitation to dioceses for CFD Convention 2015

Open Invitation to ALL CATHOLICS

What: 38th Catholic Faith Defenders, Annual National Convention Where: Davao City When: May 23-24, 2015

Venue: University of Southeastern Philippines, Social Hall Theme: Modernism: A New Challenge of the Church today

Registration Fee: P500 (Inclusion of Food for 2 days) Early Bird Registration February: P350

For those who are not from Davao City but would want to join the Convention you may send your registration fee at the following accounts:

Account Name: Reynaldo Diaz Metrobank: 302-402-1182 PNB: 318-380-800- 036 BDO: 676-000-6223

Inform us in advance of your deposit and bring your deposit slip during the event. You may log-in online and know the map direction @  http://davao.catholicfaithdefenders.com/events/38th-cfd-annual-convention

Click and save - HOTEL-LIST - lodging is paid separately.  We can assist on the booking provided payment has been made together with the registration in advance.

For Details call or txt the following numbers:

Globe: 0917-321-1883 Smart: 0928-988-2231 Sun: 0943-340-9637

Kindly inform us thru fb - Catholic Faith Defenders, Annual National Apologetic Convention if you are going or maybe.

Please click our official video trailer –  https://www.youtube.com/watch?v=3ti8HC9MENk

BOS Anniversary CFD National invites all interested to join the National Convention 2015 @ Davao City Official Program to follow on the subsequent posts. Pro Deo et Ecclesia!

sc0001 CFD National invites all interested to join the National Convention 2015 @ Davao City