38th CFD National Convention Part 2

 38th CFD National Convention Part 2

Bro. G-one Paisones and Dr. Rey Entila

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

Atty Mike Abas of Dipolog City, Bro Wendell Talibong of Ozamiz city, me and Atty Marwil Llasos of Manila — with Marwil Nacor Llasos.

 

 38th CFD National Convention Part 2

Bro Soc w bro G-one d administrator of CFD official website.

 

 38th CFD National Convention Part 2

With our Cfd legend bro Socrates Fernandez and bro Jub

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 38th CFD National Convention Part 2

 

 

 

 

 

38th CFD National Convention Part 1

 38th CFD National Convention Part 1
 CFD National Board of Governors.
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
Atty. Marwil Nacor Llasos and Bro. G-one Paisones
11038588 10203256008794462 1839500345900811774 o 38th CFD National Convention Part 1
Bro. Wendell Talibong; Fr. Abe Arganiosa and Atty. Marwil Nacor Llasos
 38th CFD National Convention Part 1
Atty. Mike Abas and Bro Wendell
 38th CFD National Convention Part 1
 38th CFD National Convention Part 1
Bro. Wendell together with Bro Paul Alima ex-pastor of Jehovah’s Witness….

Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

10920958 908808025818389 9054070200423299552 n 1 Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

Trent Horn vs. Jonathan Brotherton – “Should Abortion Remain Legal?”

This will be a LIVE DEBATE between Trent Horn and Jonathan Brotherton. They will be debating whether Abortion should remain legal. Jonny will be taking the affirmative while Trent will take the negative stance. Do not miss this debate as it will be a lively debate and we will have audience participation at the end of the show.

Video Courtesy: Atheist Analysis

Si Maria nga Walay Buling sa Sala

Retrieve form; http://katoliko-bisaya.blogspot.com/2012/07/si-maria-nga-walay-buling-sa-sala.html

 

ni: Fr.Ramon Oncog

(hinikay ni: Bro.A.S.)
PANGUTANA:

Nganong moingon man ang Simbahang Katoliko nga si Maria walay sala nga matud pa sa mga dili-Katoliko, Padre, nga  mabasa man sa Biblia nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios (Rom. 3:10-12, 23; 5:12) unya si Maria mismo miangkon pud nga siya giluwas (Lk. 1:47)? Tinuod ba nga ang doktrina sa putli nga pagpanamkon ni Maria minugna lang ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854?
TUBAG:

 

shgallery 11b Si Maria nga Walay Buling sa Sala

Photo credit: www.catholictradition.org

        Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nagpadayag nga ang “tanan” nakasala. Sa orihinal nga Griego, ang pulong “tanan” mao ang pulong “pas”. Sa Biblia, ang pulong “pas” gigamit sa paagi sa pagsulat nga gitawag ug hyperbole o palabaw. Busa, ang “pas” wala magpasabot ug “sa matag panahon o kada usa ka higayon o walay pagpinig (exception)”. Pareha ra kini sa pag-ingon sa atong Ginoo: “Walay maayo gawas sa Dios” (Lk. 18:19). Apan sa laing higayon miingon siya: “Ang maayong tawo magsultig maayo…” (Mat. 12:35). Gisukwahi ba sa Ginoo ang una niyang gisulti? Wala. Migamit lang siya ug hyperbole aron pagpadayag nga ang tanang kaayo gikan sa Dios. Tungod niini, maingon nato nga usab ang pulong “tanan” o “pas” modawat gihapon ug exception. Pananglitan, sa I Cor. 15:22 si San Pablo miingon: “Kay ingon nga nangamatay ang tanang (pas) mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa sa Adan…” Apan, sayud kita nga dihay mga tawo nga wala makasinati ug kamatayon – si Enoch (Gen 5:24; cf. Heb 11:5) ug si Elias (II Hari 2:11). Sa samang paagi, sa pag-ingon ni San Pablo nga ang tanan nakasala, adunay gipinig – ang Mahal nga Birhen Maria.
            Apan, nganong miingon man si Maria mismo nga ang Ginoo mao ang iyang Manluluwas (Lk. 1:47)? Ug wala pa unta siyay sala, nan wala unta siya magkinahanglan ug manluluwas! Sa iyang pagdeklara (wala siya nagmugna) sa dogma sa Immaculada Concepcion niadtong 1854, si Papa Pio IX pinaagi sa apostolic constitution Ineffabilis Deus miingon: We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” Sa laktud nga pagkasulti, si Maria nahimong putli, walay buling sa sala, tungod sa pahanungdan sa Ginoong Jesus. Tungod niini, makatawag si Maria kaniya nga iyang Manluluwas. Sama natong tanan, giluwas si Maria sa Ginoo. Apan, samtang maluwas kita unya pa pohon niining kinabuhia, si Maria giluwas sa panahon nga siya gipanamkon didto sa tagoangkan sa iyang inahan (nga si Santa Anna).
            Hinumdumi nga alang kanatong mga Katoliko, si Maria mao ang katumanan sa saad sa Dios sa Gen. 3:15: “Himoon kong magdinumtanay ikaw [ang Yawa] ug ang babaye…” Ang babaye nga magdala sa Manluluwas adunay hingpit nga pagdumot sa Yawa, ug busa importante nga ang Yawa walay gahum ibabaw kaniya bisan magamay. Sa laktud, kinahanglan nga wala siyay sala. Mao kini ang hinungdan nga gitawag si Maria nga “puno sa grasya” (Lk. 1:28). Sayran nato nga ang grasya mao ang tambal ug pangkontra batuk sa sala. Sa orihinal nga teksto sa Griego ang pulong nga gigamit “kecharitomene”. Usa kini ka verb sa past perfect tense, ug busa nagpasabot ug usa ka kondisyon o estado kaniadto nga nagpadayon hangtud karon. Ang pulong “kecharitomene” nagpasabot usab nga ang pagka puno sa grasya ni Maria usa ka espesyal o nilain nga gasa alang kaniya gikan sa Dios. Sa tibuok Balaang Kasulatan siya lamang ang giila nga kecharitomene.

FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

Retrieve from; http://www.splendorofthechurch.com.ph/2015/05/05/from-inc-to-catholic-easter-vigil-baptism-of-a-university-math-teacher-with-m-a-from-u-c-l-a/

 

 

11013159 10153398394051412 5570749144959910895 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

Newly baptized convert from INC Michael de Guzman [second from right] wearing his Baptismal Garment

 • FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.
  Michael de Guzmán 

  Hi Fr. Abe Argniosa, my name is Michael and was introduced to add you through Harold Blando. I am leaving the Iglesia ni Cristo and have been learning more about the Catholic faith and will start my RCIA education soon after my masters program is complete. I just wanted to introduce myself.

  1488726 10153398393081412 8744905368497239350 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.11146543 10153398393226412 9310614220034687 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

  I have a Master of Science in Applied Mathematics from California State University Long Beach and a Bachelor of Science in Mathematics from University of California Los Angeles. I am a Teaching Associate at Calif. State University Long Beach and a teacher at Blessed Junipero Serra High in Gardena.

  10403694 10153398393426412 7589465536011039375 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

  I love the posts in SPLENDOR BLOG. The websites are so informative. I read one on baptism. I truly do. I watched Jesse Romero and Ventilacion debate and from there and investigating for a year into the Trinity how blind I was. I feel like the blind man in the Gospel if John ch. 9

  Thirty years being a Deist and thinking the Christ was just a superman

  Never truly understood what sitting in the right hand of God truly meant until I searched out the Holy Trinity.

   

  SPLENDOR: LET US GIVE THANKS TO THE LORD FOR HIS GREAT LOVE IS WITHOUT END. I RECEIVED BRO. MICHAEL’S MESSAGES FEW MONTHS AGO AND GLAD THAT FINALLY THE PHOTOS OF HIS BAPTISM INTO THE CATHOLIC CHURCH HAS BEEN MADE AVAILABLE AFTER UNDERGOING RCIA PROGRAM. BRO. MICHAEL IS NOW GOING DEEP INTO HIS CATHOLIC FAITH. LET US ALSO PRAY FOR THE CONVERSION OF HIS FAMILY MEMBERS.

  10647059 10153398393616412 8809418471621376441 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

  Now I am so eager to become part of the Roman Catholic faith

  It has been tough though because my other side of my family is INC
  I was teaching the Calculus at Calif State University. But finishing my masters comprehensive exams in the field of Applied Mathematics [now FINISHED].  I was a student at UCLA and was always inspired by St Francis prayer even when I was INC.
  11179971 10153398394266412 6647425693046641052 n FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

God: Supreme Being or Imaginary Friend?

A Debate on the Existence of God between a Catholic and an Atheist

This debate from Wednesday, February 12, 2014 matches Catholic Answers apologist and author Trent Horn against Dan Barker, co-president of the Freedom from Religion Foundation.

Catholic Answers hosted the event to provide an opportunity for a lively yet respectful clash of ideas during which believers and unbelievers would be able to hear the best arguments for and against the existence of God.

The debate was attended by an overflow crowd of about 300, divided evenly between Christians and atheists. This debate includes argument, rebuttal, cross-examination, and an audience-participation question-and-answer session.

 

Retrieve from: http://www.catholic.com/video/god-supreme-being-or-imaginary-friend

How to Respond to the “New Atheism”

How to Respond to the “New Atheism”

Ridicule of religion is the ethos of many modern unbelievers

Retrieve from: http://www.catholic.com/magazine/articles/how-to-respond-to-the-new-atheism

In C. S. Lewis’s novel That Hideous Strength there is a scene where the non-religious protagonist, Mark, is instructed as “part of an exercise” to trample an image of a large crucifix. Because Mark is not a Christian, he is puzzled as to why he should bother with this exercise and not just leave this silly superstition alone. The professor who is leading the exercise tells Mark, “Of course it is a superstition: but it is that particular superstition which has pressed upon our society for many centuries. . . . An explicit action in the reverse direction is therefore a necessary step towards complete objectivity” (ch. 15). In other words, if religion is to be purged from society it cannot simply be ignored; it has to be ridiculed.

Lewis’s novel, published in 1945, was set in the future. Nearly seventy years later, that future is our present, and the author’s descriptions of religious ridicule pale in comparison to the current mockeries of Christianity found on the Internet. Yet while the vileness of the ridicule has increased, the attitude embodied by the professor remains the same. The best way to see how Lewis’s fiction has become prophecy is to contrast the “Old Atheism” with what some have called the “New Atheism.”

The “Old Atheism”

Throughout most of the twentieth century, public profession of atheism was synonymous with communism or the endorsement of totalitarianism. In a 1961 episode of The Twilight Zone titled “The Obsolete Man,” a librarian in a police state is executed for the crime of believing in God. Ultimately the librarian (portrayed wonderfully by the late Burgess Meredith) turns the tables on his executioner, but the image of a believer being crushed under the jackboot of totalitarian atheism was, at the time, not mere fiction. In his 1967 memoir,Tortured for Christ, Richard Wurmbrand describes how Soviet guards would tell prisoners, “I thank God in whom I don’t believe. Now I may indulge the evil in my heart” (p. 34).

These horror stories may have something to do with atheism’s low approval ratings. Gallup compared two polls conducted in 1958 and 2012 about people’s unwillingness to elect certain minorities to the U.S. presidency. In 1958, 38 percent were willing to elect an African-American and 18 percent were willing to elect an atheist. In 2012, while 96 percent were willing to elect an African-American, only 54 percent were willing to elect an atheist (Jeffrey Jones, “Atheists, Muslims See Most Bias as Presidential Candidates,” Gallup Polling, June 21, 2012).

Faced with such dismal levels of public approval, atheists felt the need to show believers that they were good people and not amoral communists. Beginning in the 1970s, the philosopher Paul Kurtz promoted what he called “secular humanism,” which focused on promoting human well-being without religion rather than converting people to atheism. Secular humanists even praised religion for its beneficial effects on society.

The Second Humanist Manifesto affirmed, “In the best sense, religion may inspire dedication to the highest ethical ideals.” The Manifesto went on to point out that while religion can hinder society, so can many nonreligious ideologies that are not based on humanism (Paul Kurtz and Edwin H. Wilson, “Humanist Manifesto II,” 1973). But this attitude of congenial disagreement changed for many people on September 11, 2001.

The “New Atheism”

I remember getting ready for school on that fateful day when my dad ran into my bedroom and turned on the television. Because I went to high school in Arizona, the attacks were in progress by the time I woke up. I stared in disbelief as the news replayed over and over again the surreal sight of the World Trade Center collapsing into a pile of dust. How could 19 human beings (the 9/11 hijackers) do something so terrible? The answer from the New Atheists was simple: Religion alone has the power to cause people to do such terrible things.

In 2004 American atheist Sam Harris, after reflecting on the September 11 terrorist attacks, published The End of Faith. In the book, Harris argued that religion is a form of mental illness and not part of a rational worldview. He writes, “[I]t is difficult to imagine a set of beliefs more suggestive of mental illness than those that lie at the heart of many of our religious traditions.” (p. 70). In 2006 British biologist Richard Dawkins went so far as to claim that religious education for children is child abuse: “Even without physical abduction, isn’t it always a form of child abuse to label a child a possessor of beliefs that they are too young to have thought about?” (The God Delusion, p. 354). These books were followed by others, such as Christopher Hitchens’ God Is Not Great and philosopher Daniel Dennett’s Breaking the Spell: Religion as Natural Phenomenon. Before Hitchens died in 2011, these authors were known as the “four horsemen” of the “New Atheism.”

What made these atheists “new” weren’t their arguments against religion but their attitude that religion should be reviled. At the 2012 “Reason Rally,” about 10,000 atheists gathered on the National Mall in Washington, D.C., where Dawkins instructed them regarding Christians: “Mock them, ridicule them in public. . . . Don’t fall for the convention that we’re all too polite to talk about religion” (Lillian Kwon, “Atheists Rally for Reason; Urged to Mock the Religious,” The Christian Post, March 24, 2012).

Ridiculing religion

To be fair, there are atheists who do not see religion as a bad thing and don’t support ridicule as a way to combat it. Atheistic philosopher Walter Sinnott-Armstrong writes, “Like law, science, art, and guns, religion is a powerful tool that can be used for great good as well as for great evil. I have no desire to obstruct the benefits of religion” (William Lane Craig and Walter Sinnott-Armstrong, God? A Debate Between a Christian and an Atheist, 82).But other atheists think this “accommodation” is dangerous. Harris writes, “I hope to show that the very ideal of religious tolerance—born of the notion that every human being should be free to believe whatever he wants about God—is one of the principal forces driving us toward the abyss” (The End of Faith, 15).

Most atheists do not want the government to outlaw religious belief, but they do want government to no longer be associated with it. One common tactic is to file lawsuits to ban the display of nativity scenes or crosses on public land. When that strategy fails, some atheists opt for a “heckler’s veto.” In a recent case, the city of Santa Monica had hosted a life-size nativity display in Palisades Park since 1953, which earned it the nickname “City of the Christmas Story.” In 2011, atheist Damon Vix encouraged other atheists to apply for booths in the park so that of the twenty-one available spaces nearly all were reserved for atheist displays dedicated to parodies of religion. These included displays that paid homage to the “Flying Spaghetti Monster” (the deity of the parody religion Pastafarianism) and compared Jesus to Santa Claus and the ancient Greek god Poseidon. The latter display included the sign “37 million Americans know MYTHS when they see one. What myths do you see?”

In response to the controversy, the city of Santa Monica banned all private displays from Palisades Park and the ban has been upheld in Federal Court. Vix later said, “If I had another goal it would be to remove the ‘under God’ phrase from the Pledge of Allegiance—but that’s a little too big for me to take on for right now” (Doug Stanglin, “U.S. judge blocks Nativity displays in Santa Monica” USA Today, Nov. 19, 2012).

Another atheist group that uses the strategy of public ridicule is the American Atheists. They are a national group that sponsors billboards with messages such as “Christianity: Sadistic God; Useless Savior.” When asked about the controversy about the billboards, the group’s president, David Silverman, said, “I respect people; I respect humans. I do not respect religion. And I do not respect the idea that religion deserves respect” (Dan Merica, “Atheist organizer takes ‘movement’ to nation’s capital,” CNN Belief Blog, March 23, 2012).

The Internet: The church of atheism

One popular way atheists ridicule religion is through the use of Internet memes, or ideas that spread through a population like viruses. These are usually ironic oversimplifications of religious doctrines that are designed to make the doctrines look silly. One popular meme depicts Jesus with rotting flesh and glowing red eyes along with the caption, “Christianity: the belief that a cosmic Jewish zombie who was his own father can make you live forever if you symbolically eat his flesh and telepathically accept him as your master . . . yeah, makes perfect sense.”

Besides allowing memes spread at an exponential rate, the Internet has provided a community for atheists to interact with one another. Christians have always had community at their churches, but prior to the invention of the Internet atheists could only hope to run into each other in the Nietzsche section of the local used book store. But now atheists’ presence on the Internet dwarfs that of their religious counterparts.

The popular forum website Reddit, which describes itself as the “front page” of the Internet, has various “subreddits” that are devoted to different communities. At the time of this writing, the Catholic “subreddit” has about 5,000 subscribers, the Christian subreddit has about 50,000 subscribers, but the atheism subredditt has more than 1.4 million subscribers. Keep in mind that Catholics make up about 25 percent of the population, non-Catholic Christians make up about 50 percent of the population, but atheists make up only three percent of the population. While some net-savvy Catholics have harnessed the evangelistic power of memes and other internet tools such as blogging, they still have a lot of catching up to do. To quote Mark Twain, “A lie can get halfway around the world before the truth has time to put its shoes on.”

Being gentle and blameless

How should Catholics respond to atheist ridicule? First, because critics of the Church sometimes use ridicule does not mean Catholics have a license to do the same. 1 Peter 3:15-16 says, “[B]ut in your hearts reverence Christ as Lord. Always be prepared to make a defense to anyone who calls you to account for the hope that is in you, yet do it with gentleness and reverence;
and keep your conscience clear so that, when you are abused, those who revile your good behavior in Christ may be put to shame. ”

On a recent Catholic Answers Live radio show an atheist caller claimed that the reason I was Catholic was because my mother taught it to me and I blindly accepted what she told me. I corrected the caller gently and told him that my mother is not Catholic and I was in fact a convert to the Catholic Church. He apologized and we continued our discussion over whether or not atheism is true. This is a good example of using charity so that others may “themselves be put to shame” when they defame us.

Watch out for smelly fish

Second, Catholics should be ready to give a well-reasoned answer to the arguments put forward by atheists. Several books and media resources are available to help Catholics answer atheist arguments with objective tools like science and philosophy. My own book on the subject, Answering Atheism, is due out this year. Unfortunately, when some atheists are confronted with thoughtful arguments for the existence of God they will take the low road in discourse and attack our faith instead of attacking the arguments used to defend it.

For example, if you present scientific evidence for God (such as the universe’s beginning in time) an atheist might say, “But what about all the scientists, like Galileo, that the Church has persecuted?” If you present objective moral truths as evidence of an objective moral law-giver an atheist might say, “But what about the Crusades, or the sex-abuse scandals, or the fact that the Bible condones slavery and genocide!”

As you can see, these arguments have nothing to do with the existence of God. Instead, they are designed to lead you away from that topic and keep the debate focused on an irrelevant detail. In logic this type of gambit is a fallacy called a “red herring.” The name comes from the practice of dragging a smelly fish called a herring across a game trail. This was done so that the hunting dogs could practice not being distracted by other scents and instead stay focused on the object of the hunt. You should take a lesson from the dogs and stay focused when people present these red herring arguments. Simply respond, “That may be true, but which premise of my argument for the existence of God do these facts refute? How would these facts show there isn’t a God?”

But along with strong, well-focused arguments, 1 Peter 3:15-16 requires that our defense of the faith must be so charitable that we are beyond reproach if atheists criticize us. The Catechism of the Catholic Church points out that atheists may be less morally responsible for their atheism because they were poorly evangelized by believers. Quoting Gaudium et Spes, the Catechism states:

The imputability of [atheism] can be significantly diminished in virtue of the intentions and the circumstances. “Believers can have more than a little to do with the rise of atheism. To the extent that they are careless about their instruction in the faith, or present its teaching falsely, or even fail in their religious, moral, or social life, they must be said to conceal rather than to reveal the true nature of God and of religion” (CCC 2125).

What not to do

A recent case where Christians concealed rather than revealed God’s love can be found in the recent controversy surrounding high school student Jessica Ahlquist. Ahlquist, who was a student at Cranston West High School in Rhode Island, spoke publicly in favor of removing a 47-year-old banner from the school auditorium that was emblazoned with religious phrases like “Our Heavenly Father” and “Amen.” In 2011 the American Civil Liberty Union, with Ahlquist as plaintiff, sued to have the banner removed. Ultimately the district court ruled in favor of Ahlquist.

Members of the community who supported keeping the banner, many of whom described themselves as Protestant Christians or Catholics, expressed extreme hostility toward Ahlquist, who described herself as an atheist. Three local flower shops refused to deliver flowers that were purchased for her. Police were dispatched to escort Ahlquist between classes because she had received death threats. State Rep.PeterPalumbo called Ahlquist an “evil little thing” in a local radio interview (Abby Goodnough, “Student Faces Town’s Wrath in Protest Against a Prayer,” The New York Times, Jan. 26, 2012).

While it is acceptable to have a civil debate about the constitutionality of prayer in public schools, the bullying of a teenage girl by adult Christians is a sheer embarrassment for the Body of Christ. It should serve as a lesson to follow the words of Jesus when he says, “Love your enemies and pray for those who persecute you, so that you may be sons of your Father who is in heaven; for he makes his sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust” (Matt. 5:44-45).

The real enemy

Finally, we should have confidence that the Church will survive attacks from atheists, just as it has survived similar attacks throughout history. During the French Revolution the altar at the historic Notre Dame cathedral was torn down and replaced with an altar dedicated to Liberty. The inscription “To Philosophy” was carved over the massive cathedral doors. But in the next century France would give rise to saints like Thérèse of Lisieux and John Vianney. After World War II, the Communist party gained control of Poland, seized Church property, and imprisoned thousands of priests. But after the Iron Curtain fell the Church began to flourish and now nearly 90 percent of Poland is Catholic.

Jesus said to Peter that the powers of death would not prevail against the Church (Matt. 16:18), and Paul said that no force, natural or supernatural, could ever separate us from the love of God (Rom. 8:38-39). Instead of obsessively worrying about atheist mockery that makes the Church look ridiculous, we should take steps to not become ignorant or offensive Christians who accomplish the same thing. We would do well to remember the immortal words of one Pogo Possum, who said, “We have met the enemy and he is us.” Fortunately, if we kill this “enemy,” what we actually kill is what Paul called “the old self” (Col. 3:9), and in dying to this self we will rise with new life in Christ and be able to face any attacks, verbal, physical or spiritual, our critics lob at us.


Horn%20Trent How to Respond to the New Atheism

After his conversion to the Catholic faith, Trent Horn pursued an undergraduate degree in history from Arizona State University.  He then earned a graduate degree in theology from Franciscan University of Steubenville and is currently pursuing a graduate degree in philosophy from Holy Apostles…