TAAS BA ANG BUHOK NI JESUS?

TAAS  BA  ANG  BUHOK  NI  JESUS?

Bro. George Caminade

Image result for jesus christ

Daghang  panahon sa kasaysayan nga gusto sa mga mangguguhit  nga makahalad sila ug nindot gyud kaayong larawan sa atong Ginoo.  Nianang panahona si San Agustin  miingon “ mahimong sayon  ra  kayo  sa mangguguhit  ang pagguhit  sa  larawan sa  pagkatawo  sa Ginoo apan dili  mahimong iguhit ang iyang pagka-Dios”.   Pinasikad sa mga kasaysayan  ug mga  apocryphal  scriptures,  sa tradisyon sa Simbahan  daghan  ug  aduna  gayoy  mga  larawan ang atong Ginoo.

PANGUTANA:

Sa   1 Corinto  11:14,

 

TUBAG:

Sa  kahimtang sa atong Ginoong Jesus  adunay panahon nga mahimong mubo siya ug buhok o  mahimong  taas pod,  dipinde sa atong gusto sa  Ginoo,  basta  maduol ug  makat-on lang ta sa paghigugma kaniya,  Filipos  4:8.

 

Adunay  mga punto nga angay natong lantawon kon nganong taas  kini;

 

1. Sa  Numeros  6:5  MB   “

San  Lucas  2:22  nga si Jesus  gihalad ngadto sa Dios

Ug sa  versekulo  34,   gipili siya sa  Ginoo alang sa kaluwasan sa daghang mga tawo.

2. Levitico  21:5-6  nga  dili pagaputlan ang buhok sa mga pari…

Hebrew  8:2   si  Cristo mao ang pangulong pari….

3.    dili importante  ni  Ginoong Jesus  ang atong lawas  kondili  ang atong kinabuhi,  San Mateo  16:26

 

4. walay mabasa nga teksto nga nagsulti  nga si Ginoong Jesus mubo ug buhok.

 

P. Ang panglawas sa Ginoong Jesus dili tinuod nga siya slim o natural lang tungod kay siya usa ka Karpentero ug ang maong trabaho bug-at sa ilang panahon tungod kay ang kasagaran nga balay nila halos mga bato,  busa dako gayod ug lawas ang Ginoo,  usa ka maskolado,  dili sama sa mga larawan ni Jesus karon nga morag artista. O diba?

 

Tubag:

 

Tinuod nga ang Ginoo usa ka panday,  San Marcos  6:3,   apan sa dihang ang atong Ginoo nagsugod na sa iyang pagministeryo  ang iyang  buhat  mao ang pag-adto sa mga dapit aron sa pagwali ug mga 30 katuig ang iyang panuigon,  San Lucas  3:23.  Ug sa 9:62 siya miingon nga “ si kinsa kadtong mosugod pagdaro nga magpunayg lingi-lingi dili angay sa akong Gingharian.”  Mao nga ang Ginoo sa iyang pagsangyaw  wala na siya mubalik sa pagpamanday, mikabat ug tulo ka tuig ang pagsangyaw niya,  siguro gyod nga na-slim gyod ang Ginoo.  Kay ngano,  naa ba tay mabasa nga si Jesus mibalik sa pagpamanday?  Wala  man tingali.  di ba?

 

Syempre guapo gyod ang picture sa atong Ginoo kay gimahal gud nato siya alang-alang atong mauton,  ingon  ana ba ang mahigugma mauton paghimo?  San Mateo 22:37.  Kana basis a atong tawhanon kahimtang,   apan alang sa Ginoo ang tanan  nindot walay maut.  Ang  maut mao lang ang atong tinan-awan,   di ba?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.