38th CFD National Convention Part 2

Bro. G-one Paisones and Dr. Rey Entila

 

 

Atty Mike Abas of Dipolog City, Bro Wendell Talibong of Ozamiz city, me and Atty Marwil Llasos of Manila — with Marwil Nacor Llasos.

 

Bro Soc w bro G-one d administrator of CFD official website.

 

With our Cfd legend bro Socrates Fernandez and bro Jub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38th CFD National Convention Part 1

 CFD National Board of Governors.
Atty. Marwil Nacor Llasos and Bro. G-one Paisones
Bro. Wendell Talibong; Fr. Abe Arganiosa and Atty. Marwil Nacor Llasos
Atty. Mike Abas and Bro Wendell
Bro. Wendell together with Bro Paul Alima ex-pastor of Jehovah’s Witness….

Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

10920958_908808025818389_9054070200423299552_n (1)

Trent Horn vs. Jonathan Brotherton – “Should Abortion Remain Legal?”

This will be a LIVE DEBATE between Trent Horn and Jonathan Brotherton. They will be debating whether Abortion should remain legal. Jonny will be taking the affirmative while Trent will take the negative stance. Do not miss this debate as it will be a lively debate and we will have audience participation at the end of the show.

Video Courtesy: Atheist Analysis

Si Maria nga Walay Buling sa Sala

Retrieve form; http://katoliko-bisaya.blogspot.com/2012/07/si-maria-nga-walay-buling-sa-sala.html

 

ni: Fr.Ramon Oncog

(hinikay ni: Bro.A.S.)
PANGUTANA:

Nganong moingon man ang Simbahang Katoliko nga si Maria walay sala nga matud pa sa mga dili-Katoliko, Padre, nga  mabasa man sa Biblia nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios (Rom. 3:10-12, 23; 5:12) unya si Maria mismo miangkon pud nga siya giluwas (Lk. 1:47)? Tinuod ba nga ang doktrina sa putli nga pagpanamkon ni Maria minugna lang ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854?
TUBAG:

 

Photo credit: www.catholictradition.org

        Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nagpadayag nga ang “tanan” nakasala. Sa orihinal nga Griego, ang pulong “tanan” mao ang pulong “pas”. Sa Biblia, ang pulong “pas” gigamit sa paagi sa pagsulat nga gitawag ug hyperbole o palabaw. Busa, ang “pas” wala magpasabot ug “sa matag panahon o kada usa ka higayon o walay pagpinig (exception)”. Pareha ra kini sa pag-ingon sa atong Ginoo: “Walay maayo gawas sa Dios” (Lk. 18:19). Apan sa laing higayon miingon siya: “Ang maayong tawo magsultig maayo…” (Mat. 12:35). Gisukwahi ba sa Ginoo ang una niyang gisulti? Wala. Migamit lang siya ug hyperbole aron pagpadayag nga ang tanang kaayo gikan sa Dios. Tungod niini, maingon nato nga usab ang pulong “tanan” o “pas” modawat gihapon ug exception. Pananglitan, sa I Cor. 15:22 si San Pablo miingon: “Kay ingon nga nangamatay ang tanang (pas) mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa sa Adan…” Apan, sayud kita nga dihay mga tawo nga wala makasinati ug kamatayon – si Enoch (Gen 5:24; cf. Heb 11:5) ug si Elias (II Hari 2:11). Sa samang paagi, sa pag-ingon ni San Pablo nga ang tanan nakasala, adunay gipinig – ang Mahal nga Birhen Maria.
            Apan, nganong miingon man si Maria mismo nga ang Ginoo mao ang iyang Manluluwas (Lk. 1:47)? Ug wala pa unta siyay sala, nan wala unta siya magkinahanglan ug manluluwas! Sa iyang pagdeklara (wala siya nagmugna) sa dogma sa Immaculada Concepcion niadtong 1854, si Papa Pio IX pinaagi sa apostolic constitution Ineffabilis Deus miingon: We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” Sa laktud nga pagkasulti, si Maria nahimong putli, walay buling sa sala, tungod sa pahanungdan sa Ginoong Jesus. Tungod niini, makatawag si Maria kaniya nga iyang Manluluwas. Sama natong tanan, giluwas si Maria sa Ginoo. Apan, samtang maluwas kita unya pa pohon niining kinabuhia, si Maria giluwas sa panahon nga siya gipanamkon didto sa tagoangkan sa iyang inahan (nga si Santa Anna).
            Hinumdumi nga alang kanatong mga Katoliko, si Maria mao ang katumanan sa saad sa Dios sa Gen. 3:15: “Himoon kong magdinumtanay ikaw [ang Yawa] ug ang babaye…” Ang babaye nga magdala sa Manluluwas adunay hingpit nga pagdumot sa Yawa, ug busa importante nga ang Yawa walay gahum ibabaw kaniya bisan magamay. Sa laktud, kinahanglan nga wala siyay sala. Mao kini ang hinungdan nga gitawag si Maria nga “puno sa grasya” (Lk. 1:28). Sayran nato nga ang grasya mao ang tambal ug pangkontra batuk sa sala. Sa orihinal nga teksto sa Griego ang pulong nga gigamit “kecharitomene”. Usa kini ka verb sa past perfect tense, ug busa nagpasabot ug usa ka kondisyon o estado kaniadto nga nagpadayon hangtud karon. Ang pulong “kecharitomene” nagpasabot usab nga ang pagka puno sa grasya ni Maria usa ka espesyal o nilain nga gasa alang kaniya gikan sa Dios. Sa tibuok Balaang Kasulatan siya lamang ang giila nga kecharitomene.

FROM INC TO CATHOLIC: EASTER VIGIL BAPTISM OF A UNIVERSITY MATH TEACHER WITH M.A. FROM U.C.L.A.

Retrieve from; http://www.splendorofthechurch.com.ph/2015/05/05/from-inc-to-catholic-easter-vigil-baptism-of-a-university-math-teacher-with-m-a-from-u-c-l-a/

 

 

Newly baptized convert from INC Michael de Guzman [second from right] wearing his Baptismal Garment

Newly baptized convert from INC Michael de Guzman [second from right] wearing his Baptismal Garment

 • Michael de Guzmán
  Michael de Guzmán 

  Hi Fr. Abe Argniosa, my name is Michael and was introduced to add you through Harold Blando. I am leaving the Iglesia ni Cristo and have been learning more about the Catholic faith and will start my RCIA education soon after my masters program is complete. I just wanted to introduce myself.

  1488726_10153398393081412_8744905368497239350_n11146543_10153398393226412_9310614220034687_n

  I have a Master of Science in Applied Mathematics from California State University Long Beach and a Bachelor of Science in Mathematics from University of California Los Angeles. I am a Teaching Associate at Calif. State University Long Beach and a teacher at Blessed Junipero Serra High in Gardena.

  10403694_10153398393426412_7589465536011039375_n

  I love the posts in SPLENDOR BLOG. The websites are so informative. I read one on baptism. I truly do. I watched Jesse Romero and Ventilacion debate and from there and investigating for a year into the Trinity how blind I was. I feel like the blind man in the Gospel if John ch. 9

  Thirty years being a Deist and thinking the Christ was just a superman

  Never truly understood what sitting in the right hand of God truly meant until I searched out the Holy Trinity.

   

  SPLENDOR: LET US GIVE THANKS TO THE LORD FOR HIS GREAT LOVE IS WITHOUT END. I RECEIVED BRO. MICHAEL’S MESSAGES FEW MONTHS AGO AND GLAD THAT FINALLY THE PHOTOS OF HIS BAPTISM INTO THE CATHOLIC CHURCH HAS BEEN MADE AVAILABLE AFTER UNDERGOING RCIA PROGRAM. BRO. MICHAEL IS NOW GOING DEEP INTO HIS CATHOLIC FAITH. LET US ALSO PRAY FOR THE CONVERSION OF HIS FAMILY MEMBERS.

  10647059_10153398393616412_8809418471621376441_n

  Now I am so eager to become part of the Roman Catholic faith

  It has been tough though because my other side of my family is INC
  I was teaching the Calculus at Calif State University. But finishing my masters comprehensive exams in the field of Applied Mathematics [now FINISHED].  I was a student at UCLA and was always inspired by St Francis prayer even when I was INC.
  11179971_10153398394266412_6647425693046641052_n