CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

 

 

Kining maong series sa Cebuano Catholic Catechesis gidumala sa CFD Tagbilaran Diocesan Chapter,…..Hinaut unta nga makatabang kining maong video sa pagpalig-on sa atong pagtuong Katoliko, Kinsa kadtong naglibog sa panudlo sa atong simbahan ug nangita sa katin-awan sa pagtuong katoliko, puwede kamo magpadala sa inyung mga pangutana niining maong Cel. # 09070654758 ug amo kanang tubagon dinhi sa you tube pinaagig series of Cebuano Catholic Catechesis Lecture, itext lamang ang inyung mga pangutana ug ibutang usab ang inyung ngalan ug dapit kon taga asa kamo. Daghang salamat

Bible Study – WHO MADE THE BIBLE

 

No Bible without the Church -Those who deny tradition,Primacy of Pope and believe in new dogmas of “total apostasy” are really questioning the validity of the Bible.When we say gospel written by Luke,Mark,Matthew, it doesn’t mean we have any evidence that it is written by them. These beliefs are based only on tradition.

 

Video Owned by: MyLightstream