Bro Wendell Talibong (O.P.) VS Loloy Sayson (SDA-Reform)

Ang tema niining maong debate nga “Pamatud-an nga ang Seventh Day Adventist Reformed Movement mao
ang gitukod ni Ginoong Jesu-Cristo sumala sa Biblia ug mga referencia.”

Ang nagpamatuod kon affirmative side si Bro. Loloy Sayson sa SDA-Reformed Movement

Ang nisupak kon negative side si Bro. Wendell Talibong sa Catholic Faith Defenders.

Dinhi inyong mabatian unsaon pag paunlod ni Bro. Wendell sa iyang kaatbang sa debate
ginamit ang mga argumento bibliko hiyas sa pangatarungan aron mapatin-aw nga
DILI ang Seventh Day Adventist Reformed Movement mao ang gitukod ni Ginoong Jesu-Cristo sumala sa Biblia ug mga referencia
kay tinukod lamang kini ug ordinaryong tawo.”

www.catholicfaithdefender.wordpress.com
www.catholicfaithdefenders.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.