CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

 

 

Kining maong series sa Cebuano Catholic Catechesis gidumala sa CFD Tagbilaran Diocesan Chapter,…..Hinaut unta nga makatabang kining maong video sa pagpalig-on sa atong pagtuong Katoliko, Kinsa kadtong naglibog sa panudlo sa atong simbahan ug nangita sa katin-awan sa pagtuong katoliko, puwede kamo magpadala sa inyung mga pangutana niining maong Cel. # 09070654758 ug amo kanang tubagon dinhi sa you tube pinaagig series of Cebuano Catholic Catechesis Lecture, itext lamang ang inyung mga pangutana ug ibutang usab ang inyung ngalan ug dapit kon taga asa kamo. Daghang salamat

Si Maria nga Walay Buling sa Sala

Retrieve form; http://katoliko-bisaya.blogspot.com/2012/07/si-maria-nga-walay-buling-sa-sala.html

 

ni: Fr.Ramon Oncog

(hinikay ni: Bro.A.S.)
PANGUTANA:

Nganong moingon man ang Simbahang Katoliko nga si Maria walay sala nga matud pa sa mga dili-Katoliko, Padre, nga  mabasa man sa Biblia nga ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios (Rom. 3:10-12, 23; 5:12) unya si Maria mismo miangkon pud nga siya giluwas (Lk. 1:47)? Tinuod ba nga ang doktrina sa putli nga pagpanamkon ni Maria minugna lang ni Papa Pio IX niadtong Disyembre 8, 1854?
TUBAG:

 

Photo credit: www.catholictradition.org

        Ang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma nagpadayag nga ang “tanan” nakasala. Sa orihinal nga Griego, ang pulong “tanan” mao ang pulong “pas”. Sa Biblia, ang pulong “pas” gigamit sa paagi sa pagsulat nga gitawag ug hyperbole o palabaw. Busa, ang “pas” wala magpasabot ug “sa matag panahon o kada usa ka higayon o walay pagpinig (exception)”. Pareha ra kini sa pag-ingon sa atong Ginoo: “Walay maayo gawas sa Dios” (Lk. 18:19). Apan sa laing higayon miingon siya: “Ang maayong tawo magsultig maayo…” (Mat. 12:35). Gisukwahi ba sa Ginoo ang una niyang gisulti? Wala. Migamit lang siya ug hyperbole aron pagpadayag nga ang tanang kaayo gikan sa Dios. Tungod niini, maingon nato nga usab ang pulong “tanan” o “pas” modawat gihapon ug exception. Pananglitan, sa I Cor. 15:22 si San Pablo miingon: “Kay ingon nga nangamatay ang tanang (pas) mga tawo tungod sa ilang pagkahiusa sa Adan…” Apan, sayud kita nga dihay mga tawo nga wala makasinati ug kamatayon – si Enoch (Gen 5:24; cf. Heb 11:5) ug si Elias (II Hari 2:11). Sa samang paagi, sa pag-ingon ni San Pablo nga ang tanan nakasala, adunay gipinig – ang Mahal nga Birhen Maria.
            Apan, nganong miingon man si Maria mismo nga ang Ginoo mao ang iyang Manluluwas (Lk. 1:47)? Ug wala pa unta siyay sala, nan wala unta siya magkinahanglan ug manluluwas! Sa iyang pagdeklara (wala siya nagmugna) sa dogma sa Immaculada Concepcion niadtong 1854, si Papa Pio IX pinaagi sa apostolic constitution Ineffabilis Deus miingon: We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most Blessed Virgin Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Savior of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctrine revealed by God and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful.” Sa laktud nga pagkasulti, si Maria nahimong putli, walay buling sa sala, tungod sa pahanungdan sa Ginoong Jesus. Tungod niini, makatawag si Maria kaniya nga iyang Manluluwas. Sama natong tanan, giluwas si Maria sa Ginoo. Apan, samtang maluwas kita unya pa pohon niining kinabuhia, si Maria giluwas sa panahon nga siya gipanamkon didto sa tagoangkan sa iyang inahan (nga si Santa Anna).
            Hinumdumi nga alang kanatong mga Katoliko, si Maria mao ang katumanan sa saad sa Dios sa Gen. 3:15: “Himoon kong magdinumtanay ikaw [ang Yawa] ug ang babaye…” Ang babaye nga magdala sa Manluluwas adunay hingpit nga pagdumot sa Yawa, ug busa importante nga ang Yawa walay gahum ibabaw kaniya bisan magamay. Sa laktud, kinahanglan nga wala siyay sala. Mao kini ang hinungdan nga gitawag si Maria nga “puno sa grasya” (Lk. 1:28). Sayran nato nga ang grasya mao ang tambal ug pangkontra batuk sa sala. Sa orihinal nga teksto sa Griego ang pulong nga gigamit “kecharitomene”. Usa kini ka verb sa past perfect tense, ug busa nagpasabot ug usa ka kondisyon o estado kaniadto nga nagpadayon hangtud karon. Ang pulong “kecharitomene” nagpasabot usab nga ang pagka puno sa grasya ni Maria usa ka espesyal o nilain nga gasa alang kaniya gikan sa Dios. Sa tibuok Balaang Kasulatan siya lamang ang giila nga kecharitomene.

MARTIN LUTHER (Cebuano)

Image result for Martin Luther at Catholic Agency

 

 

 Photo Source From: en.wikipedia.org

HINIKAY NI: BRO.EUGENE P. GAPO .

C.F.D. Zaboanga Chapter.

PAMAHAYAG:

SI MARTHIN LUTHER NGA MAOY AMAHAN SA TANANG PROTESTANTE NAGKANAYON SIYA SA KATOLIKO:

HISTORY OF THE POPES ,VOLUME 7,page 366
“LUTHER CLAIMS: THAT THE ROMAN CHURCH HAS ALWAYS MAINTAINED THE TRUE FAITH AND THAT IS NECESSARY FOR ALL CHRISTIANS TO BE IN UNITY OF FAITH WITH HER.”

WOW! pagkasweet jod aning Luther, oi,
pero giawhag na hinuon ang mga gisakopang Luther nga mag pakasala , wahahahaha
nagkanayon si MARTHIN LUTHER sa iyang mga sakop:

THE WARTBURG SEGMENT.
Translated by Erica Flores, From. DR.MARTHIN LUTHER
Saemmtliche Schriften. Letter ,NO.99,AUGUST 1,1521
(PARIS,A. PICARD,1912-1913)
VOLUME 11 page 404
“BE A SINNER AND LET YOUR SINS YOUR SINS BE STRONG,BUT LET YOUR TRUST IN CHRIST BE STRONGER ,AND REJOICE IN CHRIST WHO IS THE VICTOR OVER SIN,DEATH AND THE WORLD ,WE WILL COMMIT SINS WHILE WE ARE FOR THIS LIFE IS NOT A PLACE WHERE JUSTICE RESIDES ,NO SINS CAN SEPARATE US FROM HIM,EVEN IF WE WERE TO KILL OR COMMIT ADULTERY THOUSANDS OF TIMES EACH DAY,LET YOUR SINS BE STRONG WITTENBERG PROJECT.”

hahaha pagkaluoy sa mga kalag poreso diay ipamugos ug papangutana kanato kung asa mabasa sa Biblia nga ang Mga kalag Pamisahan kay sila Biktima sa BE A SINNER .wahahaha.
PAGKA ALAOT NILA.

MITRE O’ HOLY GARMENTS NG MGA KAPARIAN BIBLICAL OR NOT ??

https://fbcdn-sphotos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/t1.0-9/1977181_625070690911891_2805915006170780412_n.png

MITRE O’ HOLY GARMENTS NG MGA KAPARIAN
BIBLICAL OR NOT ??

ni Kuya Adviser CFD

*****

ANG MGA ZUCCHETTO, MITRE, TIARA.. ISA SA MGA HALIMBAWA NG HOLY GARMENTS.. NA NAKIKITA NATIN MALIMIT SA MGA NAMUMUNONG KAPARIAN NA KANILANG SINUSUOT SA ULO KAPAG SILA AY NASA DAMBANA NG DIYOS.. ITO AY MAKIKITA NATIN MALIMIT SUOT NG ATING SANTO PAPA

MALINAW NA MABABASA NATIN SA BANAL NA KASULATAN..

OLD TESTAMENT PA LAMANG ANG MGA PARI NA NAMUMUNO O’ MGA RABBI AT SASERDOTE AY INUTUSAN NG DIYOS NA MAG SUOT NG MITRE, TURBAN ETC.. KAPAG SILA AY NASA DAMBANA NG DIYOS O’ TEMPLO..

KATULAD NG PARING SI AARON .. ANG MITRE AY GINAGAMIT NA.. KAUGALIAN NILANG TAKPAN ANG KANILANG ULO.. KATULAD NG ZUCCHETTO AT MITRE.. TANDA NG PAGBIBIGAY PUGAY SA DIYOS

(2 SAMUEL 15:30)
At umahon si David sa ahunan sa bundok ng mga Olibo, at umiiyak habang siya’y umaahon; at ang KANIYANG ULO AY MAY TAKIP at lumalakad siya na walang suot ang paa; at ang buong bayan na kasama niya ay MAY TAKIP ANG ULO ng bawa’t isa, at sila’y nagsisiahon, na nagsisiiyak habang sila’y nagsisiahon.

(EXODUS 29:6)
And thou shalt put THE MITRE upon his head, and put THE HOLY CROWN upon the mitre.

ANG MGA IYAN AY BAHAGI NG HOLY GARMENTS O MGA BANAL NA KASUOTAN NG SASERDOTE NG TEMPLO

(LEVITICUS 16:4) He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired: these are HOLY GARMENT; therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on.

ANG MITRA AY KASUOTAN NA NG MGA PARI ULTIMO ANG ANG UNANG PARI NA SI AARON..

(EXODUS 28:4)
At ito ang mga kasuutang kanilang gagawin; isang pektoral, at isang epod, at isang balabal, at isang tunika na tinahing guhitguhit na naaanyong pariparisukat, ISANG MITRA at isang pamigkis: at kanilang igagawa ng mga banal na kasuutan si Aarong iyong kapatid, at ang kaniyang mga anak, upang makapangasiwa sa akin sa

(ZECHARIAH 3:5) And I said, Let them set A FAIR MITRE upon his head. So they set a fair mitre upon his head, and clothed him with garments. And the angel of the LORD stood by.

YAN AY MALINAW NA PINAGUTOS NG DIYOS SA MGA KAPARIAN NA NAMUMUNO DURING OLDTESTAMENT, NEW TESTAMENT HANGANG NGAYON

HINDI NAKA AMERIKANA, NAKA BARONG O’ POLO.. KATULAD NG MGA MINISTRO NG INC, ADD AT MGA PASTOR

Santos kon balaan

Santos kon balaan

Bro. George Caminade

 

 

Image result for pedro calungsod

Pinadayag 19:1-8

Lukas 15:7,10

12;10-12

6:9-11

20:36

Gipasidunggan

Josue 5:14 – si Josue miyokbo aron pagsimba sa anghel…

Daniel 2:46 – si Haring Nabucadunosor mihapa ug misimba kang Daniel.

Sirac 44:1-2 – dayegon ang tawo nga diosnon, … sila gipasidunggan sa Ginoo.

2 Tesalonica 1:12 – ang ngalan sa Ginoo kapasidunggan diha kaninyo ug kamo diha kaniya.

ADUNAY MGA SANTOS NA…

Mateo 27:51-52 – … daghan ang mga balaang tawo ang nabanhaw… sila miadto sa Balaang

Siyodad. ( Balaang Siyudad, Pinadayag 21:2 )

Lucas 23:43 – karong adlawa adto ka sa paraiso uban kanako…

… ang tibok uniberso napuno sa iyang presenya, Efeso 4:10

Mateo 28:20

2 Cor. 12:2-3 – … usa ka kristohanon mikayab ngadto sa ika-tulong langit.

Efeso 4:8 – … siya nga nikayab ug nagdala ug daghang mga bihag…

Hebrew 12:23 – ..ug sa mga espirito sa mga matarong nga nahingpit na.

Ecclesiastes 12:7 – … unya ang atong espirito mopauli ngadto sa Dios.

( asa man diay ang Dios magpuyo diba sa langit man.)

San Juan 13:20 – ang modawat sa akong gipadala midawat kanako ug sa nagpadala kanako.

TAAS BA ANG BUHOK NI JESUS?

TAAS  BA  ANG  BUHOK  NI  JESUS?

Bro. George Caminade

Image result for jesus christ

Daghang  panahon sa kasaysayan nga gusto sa mga mangguguhit  nga makahalad sila ug nindot gyud kaayong larawan sa atong Ginoo.  Nianang panahona si San Agustin  miingon “ mahimong sayon  ra  kayo  sa mangguguhit  ang pagguhit  sa  larawan sa  pagkatawo  sa Ginoo apan dili  mahimong iguhit ang iyang pagka-Dios”.   Pinasikad sa mga kasaysayan  ug mga  apocryphal  scriptures,  sa tradisyon sa Simbahan  daghan  ug  aduna  gayoy  mga  larawan ang atong Ginoo.

PANGUTANA:

Sa   1 Corinto  11:14,

 

TUBAG:

Sa  kahimtang sa atong Ginoong Jesus  adunay panahon nga mahimong mubo siya ug buhok o  mahimong  taas pod,  dipinde sa atong gusto sa  Ginoo,  basta  maduol ug  makat-on lang ta sa paghigugma kaniya,  Filipos  4:8.

 

Adunay  mga punto nga angay natong lantawon kon nganong taas  kini;

 

1. Sa  Numeros  6:5  MB   “

San  Lucas  2:22  nga si Jesus  gihalad ngadto sa Dios

Ug sa  versekulo  34,   gipili siya sa  Ginoo alang sa kaluwasan sa daghang mga tawo.

2. Levitico  21:5-6  nga  dili pagaputlan ang buhok sa mga pari…

Hebrew  8:2   si  Cristo mao ang pangulong pari….

3.    dili importante  ni  Ginoong Jesus  ang atong lawas  kondili  ang atong kinabuhi,  San Mateo  16:26

 

4. walay mabasa nga teksto nga nagsulti  nga si Ginoong Jesus mubo ug buhok.

 

P. Ang panglawas sa Ginoong Jesus dili tinuod nga siya slim o natural lang tungod kay siya usa ka Karpentero ug ang maong trabaho bug-at sa ilang panahon tungod kay ang kasagaran nga balay nila halos mga bato,  busa dako gayod ug lawas ang Ginoo,  usa ka maskolado,  dili sama sa mga larawan ni Jesus karon nga morag artista. O diba?

 

Tubag:

 

Tinuod nga ang Ginoo usa ka panday,  San Marcos  6:3,   apan sa dihang ang atong Ginoo nagsugod na sa iyang pagministeryo  ang iyang  buhat  mao ang pag-adto sa mga dapit aron sa pagwali ug mga 30 katuig ang iyang panuigon,  San Lucas  3:23.  Ug sa 9:62 siya miingon nga “ si kinsa kadtong mosugod pagdaro nga magpunayg lingi-lingi dili angay sa akong Gingharian.”  Mao nga ang Ginoo sa iyang pagsangyaw  wala na siya mubalik sa pagpamanday, mikabat ug tulo ka tuig ang pagsangyaw niya,  siguro gyod nga na-slim gyod ang Ginoo.  Kay ngano,  naa ba tay mabasa nga si Jesus mibalik sa pagpamanday?  Wala  man tingali.  di ba?

 

Syempre guapo gyod ang picture sa atong Ginoo kay gimahal gud nato siya alang-alang atong mauton,  ingon  ana ba ang mahigugma mauton paghimo?  San Mateo 22:37.  Kana basis a atong tawhanon kahimtang,   apan alang sa Ginoo ang tanan  nindot walay maut.  Ang  maut mao lang ang atong tinan-awan,   di ba?

 

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

Catholic Church (Bro. RJ Seno) vs Missionary Baptist (Pastor Bernardo) – November 2, 2014 Debate

by John Carlo

 

On the All Souls day last November 2, 2014, God shows his power and defeat the Devil through this debate. The event happened at Cabaguio Davao City and it has been well attended by faithfuls from different Parishes all over Davao and even from Cebu. Roughly 200 people witnessed the debate with the majority from Catholics. Converted Pastor Bro. Noe Dora did a testimony in between the debate, and he really moved the Baptist faithfuls including Pastor Bernardo with his conversion experiences. Rev. Fr. Jorge S. Angga also testifies after the debate about the Catholic Faith, encourages the Catholic Faithfuls to stand firm in their faith. The Devil really hates the Sacraments, so he was trying to oppose that the Sacraments is not a teaching from Christ, but through Bro. RJ Seno who has been an instrument to defend the Catholic doctrines the Devil was defeated. The video will tell you the whole thing. :)

I saw Satan fall like lightning from heaven.” Luke 10:18

This is the full length of the debate.

click this ——–> https://www.youtube.com/watch?v=bnupyrQVaqQ&feature=youtu.be

1013507_950955591599728_1083985716320385155_n

2014-11-02-6377 2014-11-02-6393 2014-11-02-6394 2014-11-02-6395 2014-11-02-6396 2014-11-02-6397 2014-11-02-6398 2014-11-02-6399 2014-11-02-6400 2014-11-02-6401 2014-11-02-6402

 

 

 

LARAWAN

LARAWAN

By Bro. Darwin Añober Gitgano

Nagpatin-aw lang:

Pangutana: Ngano nga duna man kitay larawan sa atong Simbahan nga dili man ta pabuhaton ug larawan basi sa (Ex. 20:1-5)?

Tubag: Ang larawan nga gidili sa Dios sa (Exo. 20:1-5) larawan kini sa mga dios2x nga mao si baal, astarot, Diana, Dagon ug uban pa ug mao kini ang gidili nga pagabuhatan ug larawan. Walay labot niini ang larawan sa mga balaan. Gani sa (Exo. 25:18-22) nagpabuhat man ang Dios ug larawan sa Kerubin o angel. Ug ang Templo sa Dios gikulitan ug mga larawan gikan sa salug ngadto na sa atop niini, (Ezeq. 41:17-22) So, niini wala kita makasupak, kay ang larawan nga anaa sa atong kasimbahan dili mana larawan sa mga dios2x, kondili larawan man sa mga santos.

Former Iglesia ni Cristo (Manalo) Now a Catholic Priest

Former Iglesia ni Cristo (Manalo) Now a Catholic Priest
By: Bro. G-one T. Paisones, CFD,CFLAMP,CTD

Fr. Nathaniel Lerio a parish priest of Carmen, Cagayan de Oro was member of the cult Iglesia ni Cristo until he attended the Catholic Apologetic seminar of CFLAMP in Magsaysay, Misamis Oriental.

Fr. Lerio and his family asked many questions specially the doctrine of Trinity, Divinity of Christ and the True Church; after all their questions had been answered by Bro. Fernando Presillas and Bro. (Late) Tejedor, they entered the true church founded by Christ.