Pagpatabang sa mga Santos

PANGUTANA:

Usa ka idolatria ang pagsimba sa mga santos, apan kamong mga Katoliko nagasimba sa mga santos, walay mabasa sa Bibliya nga simbahon ang mga santos, si San Pedro midumili nga ludhan og tawo (Buhat 10:25-26), si Juan gibadlong sa anghel diha misimba siya niini. (Gip. 22:8-9) 

TUBAG:

Si Cornelio gibadlong ni San Pedro, sanglit ang pagsimba ni Cornelio kang Pedro, usa man ka adoration kon pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, nagtoo man gud si Cornelio nga ang ingon niadtong pagsimbaha ang ikahatag kang Pedro. Ang anghel mao usab gisimba niya ingon nga Dios, simba man gud nga adoration ang gitugyan ni san juan kaniya tungud sa tumang kasilaw nagtoo si Juan nga ang anghel mao na ang Dios. Apan kon pagyukbo nga pagtahud wala kini idili. Si Saul miyukbo kang Samuel nga balaan, (2 Hari 2:15), (1 Samuel 28:14) “Ug si Saul nakaila nga kadto mao si Samuel ug iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta ug mihatag katahuran.: Si Daniel gisimba ni hari Nabucodonosor bisan kining maong hari nakaila sa matuod nga Dios. (Daniel 2:46-47)

Ug si Maria usab miingon mahitungod kaniya: “For behold from henceforth all generations shall call me BLESSED.” (Luk. 1:48) Sa American Encyclopedia Dictionary, giingon – BLESSED – WORTHY OF VENERATION. Ang bulahan, – takos sa pagpasidungog. VENERATION – profound respect; act of worship (Funk & wagnall, page 196)

Ang Santos nga nahalangit giampoan. (Luk. 16:27)

Busa matin-aw kaayo nga dili usa ka mugna o tinumo-tumo lang sa Iglesia Katolika kanang pasidungog sa mga santos ug sa paghangyo sa ilang tabang kondili gipasukad gayud kini sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios diha sa Bibliya. WALAY PAGTULON-AN SA KATOLIKO NGA SIMBAHON ANG MGA SANTOS INGON NGA DIOS (adoration) KONDILI KANANG PAGTAHUD LAMANG KANILA, isip mga suod nga higala sa Dios, ug ato usab nga tawhanong modelo nga diay sama kanila matuman nato ang mga sugo sa Dios, sama sa ilang gibuhat.

Tinubdan: Katin-awan (Sa Pagtoong Katoliko) – Bro. Soc C. Fernandez

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal(Ikalawang Bahagi)

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal

(Ikalawang Bahagi)

Ni Bro. Noel Paisones Sr.

CFD/CFLAMP

Ang mga Katoliko ay tumatawag ng mga Santo dahil utos ito sa Banal na Tipan:

Job 5:1 (KJV) “call now if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn” -DITO sinabi po ni Job na tumawag tayo ng mga Santo.

Bakit ba sinabi niya (Job) ito? Sinasabi niya ito sapagkat ang mga pagdarasal o mga dasal ng mga taong makasalanan ay hindi tatanggapin ng Panginoong DIOS! Ito ang sabi ng Banal na Aklat.

PROVERBS 15:8 (KJV) “the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord but the prayer of the upright is his delight”; dito malinaw na ang pagdarasal ng mga walang sala ay tinatanggap ng Panginoong DIOS peru ang dasal ng makasalanan ay hindi niya tatanggapin. PROVERBS 15:29 (KJV) “the Lord is far from the wicked but he heareth the prayer of the righteous”;

Sino ba ang  walang sala? Tayo ba? Ikaw ba? tayong lahat ay maysala ROMA 3:23 ( Magandang Balita BIBLIA ) “sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng DIOS”. Ay kapatid tayong lahat pala ay makasalanan at dahilan ito na ang Panginoong DIOS ay hindi nakakarinig ng ating mga darasal. ISAIAS 59:2 ( Magandang Balita Biblia ) “ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ng DIOS ang dalangin mo.

May tatlong tao na nag kasala sa DIOS at nag dasal sila sa Panginoong DIOS; hindi tinanggap ang kanilang pag darasal sapagkat sila ay nagkasala sa DIOS; at sinabihan sila ng DIOS na pumunta kay Job at siya ang magdarasal sa kanila at tatanggapin niya ang mga dasal ni Job.

JOB 42:7-9 ito po ang sabi ng Banal na Aklat “pagkasabi nito kay Job si Elifaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya ang poot koy nag-aalab laban sayo at sa dalawa mong kaibigan pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa isama mo si Job at sunugin niyo ang mga ito bilang handog at kayo’y ipanalangin niya; siya lamang ang pakikinggan ko”

Dito itinuru ng Panginoong DIOS na mag patulung tayo sa mga Santo sapagkat pakikinggan sila ng DIOS. At mga kapatid ang Aral Katoliko ay ebinasi ito sa Aral ng Panginoong DIOS.

At bakit ang mga Protestante ay hindi sila tumawag sa mga santo???

Sapagkat wala pang protestante na ginawang (ginawa ng Protestante) santo.

ROMA 3:23 kapag ang Protestante ay mag sabi na sila ay walang sala; sila ay mga Sinungaling. JUAN 1:8,10ito ang sinasabi “kung sinasabi nating nawala tayong sala dinadaya natin an ating sarili at wala sa atin ang katotohanan at ginawa nating sinungaling ang DIOS.

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

(Unang bahagi)

Ni Bro. Noel D. Paisones Sr.

CFD / CFLAMP

Mga Kapatid tatalakayin natin ang mga tanong ng mga hindi Katoliko tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Protestante: Bakit ba sa mga pag dadasal ng mga Katoliko, sila ay tumatawag sa mga Santo na ayon naman sa banal na Kasulatan na mababasa natin sa “Gawa 10: 43 na ang mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang pangalan .

Sinong pangalan na tayo ay mananalig at tatanggap ng kapatawaran sa mga Santo ba? Hindi dahil ayon sa Roma 10:13 “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Pangalan ng Panginoon.” Ay hindi pala sa mga SANTO tayo tatawag kundi sa pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay si Jesu-Cristo (Gawa 10: 36). Ang tanging tagapamagitan lang ng Dios at sa tao ay si Jesu-Crosto (1 Tim. 2:5). Kaya hindi kami humihingi ng ano mang tulong sa kahit na sinong mga Santo.

SAGOT (Catholic Faith Defender): Mga Kapatid tatalakayin natin ang sagot at tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Ang Santo ay salitang Katsila at sa salotang tagalog ito ay BANAL (At sa Cebuano ito ay “BALAAN”).

Bakit ba tayo tumatawag sa mga Santo o Banal? Tumayawag tayo sapagkat Mga Kastoliko lang ang may mga Santo peru sa mga Protestante wala pa maski isa ang naeproklama nila bilang isang santo.

Mga kapatid pakakatandaan na ang tunay na Iglesia ay ang Iglesia ng mga Santo (1 Cor. 14:33). Ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesu-Crsito ay ang Iglesia ng mga Santo at ang Iglesia na ito ay may mga Santo. At Sino ba ang Iglesia na may mga Santo??? Ang Protestante ba? Ang Iglesia ni Cristo(Mnalo) ba? O Ang Iglisia Catolica?

Mga kapatid kaya nga tayo inaataki ng ibang religion dahil tayo ay may mga Santong mahihingan ng tulong.

Kaya mga kapatid ang isa sa mga dahilan na ayaw tumawag ng mga Protestante sa mga Santo dahil wala silang Santo.

Ang tatagin daw nila ay si Jesus lamang at hindi sa kahit na ano at sinong mga Santo; eh hindi pala alam ng ating mga Kapatid na mga Protestante na si Cristo mismo ay Santo (Basahin po ang Lucas 1:35, Gawa 4:27,30).

Mga kapatid may maitatanong tayo sa mga kapatid nating mga Protestante na “May mababasa ba sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo”. Kung sino mang Pasto na makapagbibigay sa akin ng Chapter at verses sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo” lilipat ako sa kanilang religion at iiwanan ko ang pananampalatayang katoliko.

Ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica na mababasa natin sa Biblia ay narito sa Job 5:1 (KJV) “Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn”? Kapatid malinaw na isinasaad sa Biblia na ipapatawag tayo sa mga Santo. Bakit po ba tayo ipapatawag; sapagkat ayon sa Proverbs 15:29 “The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.” Kaya malinaw po mga kapatin na ang taong masama ay hindi pinapakinggan ang kanilang mga dasal; at sa mga Santo o “righteous” nakikinig ang Dios. Eh sino po ba sa atin ang hindi masama? Ang mga Santo ay tiyak na papakinggan ng Dios (Heb. 12:22-24).

Tulad ng sa mga kaibigan ni Job nang sila ay dumiritso sa Dios Sila ay sinabihan ng Dios na kay Job sila pupunta. Paki basa lang po ang Job 42:20-21.

1 Hari 17:20-21 Si Elias na nagdasal pasa sa isang namatay na bata, dahil sa kanyang maintim na pagdarasal sa Dios ito ay sinagot ng Dios.

Abangan po ang ikalawang bahagi ng artikolong ito.

MILAGRO SA MGA SANTOS IYA BA SA DEMONYO?

MILAGRO SA MGA SANTOS IYA BA SA DEMONYO?

By Bro. Wendell Talibong

Pangutana:

Nganong kamong mga Katoliko motuo man sa mga milagro sa mga santos? Makatabang ba diya sila nga mga patay na?
Sumala pa sa librong Katoliko nag-ingon nga ang mga milagro gikan sa demonyo. Sa Passion Geneses ni Dr. Mariano Pilapil, sa pahina 207, kini nag-ingon: “Ang mga pagmimilagro tutlongan ng demonyo, siya’y magkakabayo anupat sa buong mundo, maghahari itong lilo…”
Lain pang librong Katoliko nag-uloha’g PANANAMPALATAYA AT KATWIRAN, ni Msgr. Jose Abriol, sa pahina 44, nagkanayon: “Ano ang dapat taglayin ng isang sugo ng Diyos? Ano ang tanda ng isang pagpapahayag ng Diyos sa tao? Ang himala at hula, kon magkaminsan ay may mababasang mga kababalaghang may anyong himala ngunit hindi tunaysapagkat ang pinanggagalingan nuon ay ang demonyo.”
Usa ka paring Katoliko nag-angkon nga dili obligadong tuohan ang nanghitabong mga milagro sa Simbahan sanglit mugna man kuno kini sa mga demonyo. Sa librong Katoliko nga nag-ulohan og This is CATHOLICISM, by Rev. Fr. John Walsh, S. J., page 323, kini nagkanayon: “Question: Are Catholics oblidge to believe in the apparitions at Lourdes, Fatima,Guadalupe, and other shrines, and to maintain that genuine miracles actually occour at such sites? Answer: Certainly not.”
Dili maila maila ang Matuod nga Iglesia pinaagi sa mga milagro tungod kay sa ang Mateo 7:22:23, nga nagkanayon: “Kon moabot na ang adlaw sa paghukom, daghan unya ang moingon kanako, ‘Ginoo, Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios, ug pinaagi sa imong ngalan gihinginlan namo ang yawa, ug naghimo kamig daghang mga milagro?’ Apan ako moingon unya kanila, ‘Wala ako makaila kaninyo. Pahawa kamong makasasala.”
Unsay imong ikasulti niini?

Tubag:
Ang Iglesia Katoliko nagtuo og mga bilagro sa mga balaang tawo sanglit ang mga balaan pagapamatud-an man sa Dios pinaagi sa daghang mga katinganlahan ug mga milagro ang ilang kasantos. Ang Hebreo 2:4 (Cebuano Popular Version) nag-ingon: “Ug gidasonan sa Dios ang ilang pagsaksi pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom , mga katingalahan ug daghang mga milagro.”
Kining mga saksi nga gidasonan sa Dios pinaagi sa pagbuhat og mga timaan sa gahom ug daghang pagmilagro mao ang mga tawo nga nasantos nga tungod kanila himayaon ang Ginoo. Ang 2 Tesalonika 1:10 (Biblia sa Kristohanong Katilingban 3rd Edition), kini nag-ingon: “Nianang adlawa himayaon ang Ginoo taliwala sa inyong mga santos. Daygon siya sa mga matoohon, kamo nga midawat sa among pagsaksi.”
Busa ang santos takos yukbo-an. Ang Filipos 4:21, (Ang Bag-ong Testamento sa Atong Manunubos ug Ginoong Jesu-Kristo, 1962) nagkanayon: “Yukboi ninyo ang tanang santos duha kang Kristo Jesus.”
Apan kining tikas sa mga Ministro ni Manalo nga dili tiwason pagbasa ang atong libro aron unta masayran kon unsa gayod ang buot ipasabot sa nagsulat niini, maoy angayang bantayan kay usa kini ka pagpanglingla sa mga inosenting katawhan.
Pananglit gigamit ni Mr. Guevara ang libong Passion Genesis ni Dr. Mariano Pilapil sa pahina 207, nga nag-ingon: “…ang pagmilagro tabangan sa demonyo…” Kon sugdon ug tiwason nato kini sa pagbasa, ang gipasabot nga milagro nga tabangan sa demonyo mao ang anting-anting, magic, ug hepnotismo, pagpangda-ot ug dili ang milagro nga namugna sa mga santos kon balaang mga tawo.
Gigamit ni Mr. Guevara ang pahina 44 sa libro ni Msgr. Jose Abriol nga nag-ulohag PANANAMPALATAYA AT KATWIRAN. Apan kon atong ipadayon kini sa pagbasa sa pahina 45, kini nagkanayon: “Hindi lahat na kababalaghan ay tunay na himala, may nanggaling sa mahiya (magic), sa bilis ng kamay, sa hipnotismo at may nanggaling sa demonyo. Tin-aw nga ang milagrong gipasabot ni Msgr. Abriol nga tabangan sa demonyo, dili ang milagro nga gihimo sa mga balaang tawo kon santos kon dili mao ang milagro sama sa magic.
Apan gawas sa magic ug sa hipnotismo nga tabangan sa demonyo, adunay matuod nga milagro nga gipasabot si Msgr. Abriol sa pahina 48 sa maong libro; kini nag-ingon: “Ang tunay na himala ay makikilala sa kabanalan ng gumagawa at kadalisayan ng kanyang aral.”
Sama sa milagro nga gibuhat sa santos kun balaan nga si Eliseo bisan og patay na apan tin-aw nga makatabang kini ug nakamugnag mga milagro. Ang Sirac 48:13-14, nagkanayon: “Walay butang nga malisod ra kaayo alang kaniya. Bisan sa namatay na siya, ang iyang lawas naghimog milagro. Sa kinabuhi ug sa kamatayon naghimo siya og katingalahan nga mga milagro.”
Ang bukog ni Eliseo nakabuhi og patay. Sa 2 Hari 13:21, nagkanayon: “Busa giitsa nila ang patayng lawas sa lubnganan ni Eliseo ug sa pagdapat gayod sa iyang lawas sa bukog ni Eliseo, nabuhi ang minatay ug mibarug.”
Si Abel bisan patay na nakahimo sa pag-istorya. Sa Hebreo 11:4, nag-ingon: “Tungod sa pagtuo si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw pa ka hinalangpon nga halad inihaw kay sa kang Cain, nga pinaagi niini siya nahiuyonan ingon nga tawong matarung, nga gipanghimatud-an sa Dios diha sa pagdawat niy a sa iyang mga halad; siya patay na, ngani tungod sa pagtuo siya karon nagsulti pa gihapon.”
Ang gipangpatay tungod sa Maayong Balita sila nakigsulti sa Dios. Sa Gipadayag 6:9-10, nagkanayon: “Unya gitangtang sa nating karnero ang ikalimang silyo, unya nakita ko ilalom sa halaran, ang kalag niadtong gipangpatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios ug sa ilang pagmatinumanon sa pagsaksi 10Misinggit sila ‘Ginoo nga labing Gamhanan, balaan ug matuod hukman ug silotan ang katawhan sa kalibotan tungod sa ilang pagpatay kanamo?’”
Busa gipasabot ni Msgr. Abriol nga ang matuod nga milagro maila sa pagkabalaan sama ni San Pablo. Ang Buhat 19:11, nagkanayon: “Nagbuhat ang Dios og talagsaong mga milagro pinaagi kang Pablo.”
Bisan ang kasaysayan nag-asoy nga ang mga santos kinsa gipamatay satungod sa Balaang Pagtuo gipamatud-an sa daghang mga milagro. Ang ANCIENT AND MEDIEVAL HISTORY by BETTEN, page 266, kini nagkanayon: “On various occasions, chiefly during the sufferings of the martyrs, miracles happened which it was impossible to deny.”
Kanang nasulat sa This is CATHOLICISM, by John Walsh, S. J., page 323, nga ang Katoliko dili obligadong patuohon sa mga nanghitabong milagro ug sa pagpakita sa Mahal nga Berhin Maria didto sa Lourdes, Fatima, Guadalupe ug sa ubang mga dapit, wala kini magpasabot nga ang maong milagro ug ang pagpakita ni Santa Maria sa nahisgutang mga dapit mugna sa demonyo, sanglit gipatin-aw man ni Fr. Walsh nga ang mensahe gikan sa langit nga nadawat sa usa ka tawo isip iyang pribadong pinadayag kon private revelation, mga apparitions, o kaha ang celestial visitations kini dili kabahin sa opisyal nga pagtulon-an sa Santa Iglesia sanglit ang pagpakita sa Mahal nga Berhin Maria sa nagkadaiyang dapit nahitabo apan dili kini doktrina. Ania ang pagpasabot ni Fr. Walsh sa pahina 323 nga gikutlo sa Ministro ni Manalo: “ Q. Are Catholics Obliged to believed in the apparitions at Lourdes, Fatima, Guadalupe, and other shrines, and to maintain that genuine miracles actually occur at such sites? A. Certainly not. The doctrine of the Catholic Church is restricted exclusively to the religious and moral message which God Conveyed to mankind in the Bible, through His Son, Jesus Christ and by the Apostles. The Catholic Church does not and indeed cannot incorporate into her official teachings those celestial visitations and apparitions, private revelations and messages from heaven, miraculous cures and preternatural occurrances which happened… These allegedly supernatural events have never formed part of Catholic doctrine. The intellectual commitment required of a Catholic, therefore is most precisely defined and delimited. He is obligated to accept and believe those teachings, which comprise the Church’s official doctrine.”
Mao kini ang nasulat nga giputol-putol sa Ministro ni Manalo agig pagsupak sa atong Balaang Pagtuo. Apan dili kini katingad-an kay daan nang nagpasidaan kanato si San Pablo. Ang Roma 16:17-18, nag-ingon: “Hangyoom ko kamo, mga igsoon, nga magbantay ug maglikay kamo niadtong mga tawo nga mobahinbahin kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa pagtulon-an nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad kang Cristo nga atong Ginoo kon dili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahon ug malamatong pulong.”
Ang gihisgutan ni Jesus sa Mateo 7:22-23, nga wala niya mailhi bisan pag nagsangyaw sa iyang ngalan, naghingilin og yawa ug nagbuhat pag mga milagro mao kadto nakigkompitinsya sa Matuod nga Iglesia nga mibulag sa Kamatuoran sanglit sila ang mga kaaway ni Cristo. Ang 1 Juan 2:18-19, nagkanayon: “Mga anak, duol na ang kataposan sa kalibotan! Gisuginlan na kamo nga moanhi ang Kaaway ni Cristo, ug ania na karon ang daghang mga kaaway ni Cristo. Busa masiguro nato nga duol na gayod ang kataposan. Kining mga tawhana dili tinuod nga sakop sa atong pundok, busa namulag sila kanato. Kon tinuod pang atong silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron maila gayod nga sila dili kauban nato.”
Kinsa man ang katomanan niining mamiya gikan kanato? Ang Katoliko ba maoy mibiya sa Iglesiang gitukod ni Felix Manalo? Tin-aw nga sila ang mibiya sa Pagtuong Katoliko. Ang PASUGO/September 2001, page 4, by Tomas C. Catañgay(Official Magazine of I.N.C.), kini nag-ingon: “MOST OF US, members of the Iglesia bi Cristo, are former Catholics.”
Gipamatud-an usab sa Liwanag Illustrated Magazine sa I.N.C., pahina 36, nga si Felix Manalo nagbuhat og milagro pinaagi sa pagbuhig patay. Kining pundoka ang gipasidaan nang daan ni Jesus tungod kay usa kini ka pundok nga nakigkompitinsya sa Matuod nga Iglesia ang Simbahang Katoliko.