38th CFD National Convention Part 2

Bro. G-one Paisones and Dr. Rey Entila

 

 

Atty Mike Abas of Dipolog City, Bro Wendell Talibong of Ozamiz city, me and Atty Marwil Llasos of Manila — with Marwil Nacor Llasos.

 

Bro Soc w bro G-one d administrator of CFD official website.

 

With our Cfd legend bro Socrates Fernandez and bro Jub

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38th CFD National Convention Part 1

 CFD National Board of Governors.
Atty. Marwil Nacor Llasos and Bro. G-one Paisones
Bro. Wendell Talibong; Fr. Abe Arganiosa and Atty. Marwil Nacor Llasos
Atty. Mike Abas and Bro Wendell
Bro. Wendell together with Bro Paul Alima ex-pastor of Jehovah’s Witness….

Welcome and Mabuhay to 38th Annual Convention of Catholic Faith Defenders National

10920958_908808025818389_9054070200423299552_n (1)

Congratulation Bro. Socrates Fernandez for Winning the Debate Again!!!

Congratulation Bro. Socrates Fernandez for Winning the Debate Again!!!
By Bro. G-one Paisones

Mabuhay; ang nag upload sa video ito ay INC, peru hehehehe, talo parin sila…..
Talo nanaman si Ramil Parba……….

Enjoy………..

Mabuhay; ang nag upload sa video ito ay INC, peru hehehehe, talo parin sila…..
Talo nanaman si Ramil Parba……….

SUKNAAN

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga…

 

 

SUKNAAN

 

 

PANGUTANA:

 

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga hubad sa Biblia, Maayong Balita Biblia kay miapil siya sa Revision. Kay sa Mat. 1:25, si Maria dili na ulay, kay ang sayop nga hubad, “Wala hilabti ni Jose si Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus.” Sabton nga human manganak si Maria gihilabtan na ni Jose. Sa Juan 2:4, dautan kaayo sa hubad, “Si Jesus miingon kang Maria, Babaye, ayaw ko’g tudloi unsay Akong buhaton.” Dili ba binuang kining hubad nga giapilan ni Soc?” (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

TUBAG:

 

Sa Revision nga akong giapilan, giusab na ang hubad sa Mat. 1:25, mao kini: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga si Maria nanganak kang Jesus.”

Kasagaran ang pulong hangtud, wa’ magpasabot nga dihang niabot ang hitabo nga gihangturan duna nay nahitabo. Sama niini: “Wala gayud manganak si Mikal hangtud siya namatay,” (2 Samuel 6:23). Nagpasabot nga wa gayud manganak si Mikal gikan niadto ug hangtud namatay siya. Ang hangtud diha nagpasabot, continuous as such:  “Wala na mobalik ang uwak hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:6). Nagpasabot, ‘Wa hilabti ni Jose si Maria hangtud’ (nagpasabot nga bisan pag humana manganak si Maria kang Jesus, wa gayud makahilabot si Jose kang Maria).

Ang sa Revision sa hubad sa Juan 2:4 mao kini, “Babaye unsay labot nimo ug nako niana?” Ang niana nagpasabot sa pagkahurot sa bino. Dili sama sa unang hubad, nga daw si Jesus namadlong kang Maria nga dili siya gustong tudlo-an sa Iyang inahan. Kay sa pagkatinuod gituman ni Jesus ang pangilabot sa iyang inahan. Ang tubig, gihimo ni Jesus nga bino.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/matud-pa-ni-atty-marcelo-bacalso-si-bro-soc-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nakatampo-sa-sayop-nga/

SUKNAAN

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang …

 

SUKNAAN

 

PANGUTANA:

 

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang unang giingon nga pakigsulti ni Birhen Maria, ug sa 1879 ikaduhang pagbutyag niya sa iyang “nakuha” sa pulong ni Birhen Maria miingon: “Ang Roma mawagtangan sa iyang pagtuo, ug ang Anti-Cristo makasulod sa Simbahan sa Roma.” Matuod ba nga giingon nga mapukan sa Yawa ang Papa o mapukan sa ilang gahom? Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu.

 

TUBAG:

 

Ang otoridad sa Iglesya Lokal mao ang ilang kaobispohan. Ang ikaduhang pagpabutyag sa Visionaries sa La Sallete sa 1879, wala aprobahi sa mga Obispo, giisip nila nga ang pahayag sa Visionaries mahimo nga milakdop lang sa iyang opinion, dili gayud gikan sa baba ni Birhen Maria nga giingon nga maoy nakigsulti kanila (Catholic Encyclopaedia, On Line). Bisan tugtan ta nga kining usa ka pagbutyag gikan ni Santa Maria Birhen, pero sabton kini nga usa ka warning kun pasidaan nga matagnaon sa hulga batok sa Simbahang Catolico. Dili kini sabton nga makakab-ot og katumanan. Kay nasayran na nato ang mga pulong sa Dios. “Kon mosulti Ako, Ako kining tumanon, kon mamulong Ako, Ako kining pahinaboon” (Ez. 12:25). Ang pulong ni Cristo sa Iglesya nga Iyang gitukod, dili gayud mapakyas. “Ikaw, Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang Ganghaan sa Impyerno, dili makabuntog niini” (Mat. 16:18). “Kay Ako magauban kaninyo sa matag adlaw hangtud sa katapusan sa panahon,” (Mat. 28:20).

Maingon usab niadto mihulga ang Dios sa makalilisang nga silot sa Israel. Si Jeremias miingon: “Ah Ginoo, sa pagkatinuod gilimbongan Mo ang katawhan sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon: Kamo makabaton sa pakigdait; apan diay espada nga milagbas ngadto sa kinabuhi. Alaut kita kay kita nagkagun-ob” (Jer. 4:10-13). Sa maong hulga, gipulihan sa Dios sa Iyang maluwasnong kamot sa pagbakwi sa Iyang hulga, diha nga naghinulsol ang katawhan.

 

 

PANGUTANA:

 

Sa Assisi, Italia, sa buhi pa si Papa Juan Pablo II sa pagsaulog sa World Day of Peace Oct. 19, 1992, gidapit sa papa ang lainlaing mga pundok sa Tinuhoan sa Tibuok kalibutan. Ug sa katapusang adlaw nagmisa siya ug gialirongan ug misalmot ang mga lainlaing mga lider sa tinuhoan nga dili Catolico, dili ba pruyba nga ang naghimog Heretical Mass ang papa kay miapil sa Misa ang mga Lider sa Tinuhoan nga mga dili-Catolico? Wildan Mindajao, Lawaan II, Talisay City.

 

TUBAG:

 

Bayanihon ang gihimo sa Papa, kay ang tumong mao ang pag-ampo sa Kalinaw sa Kalibutan. “Ang gahom sa pag-konsagrar sa pan ug bino anaa sa lehitimo nga pari lamang” (Canon Law no. 900 Fundamentals of the Catholic Dogma page 397). Dili kadto Heretical Mass, ang pagtambong sa mga lider sa lainlaing mga tinuhoan. Ang milagro sa pagkabalhin sa Pan ug Bino ngadto sa Lawas ug Dugo ni Cristo anaa sa gahom ni Cristo pinaagi sa Papa, wala sa mga lider sa lainlaing tinuhoan. Sa wali sa Papa, iyang gimantala si JesuCristo ang atong Ginoo sa Kalinaw ug sa Kadait, “Nagtapok kita, ingon nga mga higala. Magpasalamat ako ninyo, ingon nga ako magtutuo ni Cristo ug isip Catolico.” Wala ilimod ni Papa Juan Pablo II ang iyang pagtuo ni Cristo ug sa atong Simbahang Catolico.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/sa-sibya-sa-traditionalist-tigpamaba-sa-society-of-st-pius-x-gisibya-sa-radyo-marso-11-domingo-miataki-pag-ayo-sa-kapangulohan-sa-simbahang-catolico-sa-pagkutlo-sa-duha-ka-visionaries-sa-la-sall/

Pagpatabang sa mga Santos

PANGUTANA:

Usa ka idolatria ang pagsimba sa mga santos, apan kamong mga Katoliko nagasimba sa mga santos, walay mabasa sa Bibliya nga simbahon ang mga santos, si San Pedro midumili nga ludhan og tawo (Buhat 10:25-26), si Juan gibadlong sa anghel diha misimba siya niini. (Gip. 22:8-9) 

TUBAG:

Si Cornelio gibadlong ni San Pedro, sanglit ang pagsimba ni Cornelio kang Pedro, usa man ka adoration kon pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, nagtoo man gud si Cornelio nga ang ingon niadtong pagsimbaha ang ikahatag kang Pedro. Ang anghel mao usab gisimba niya ingon nga Dios, simba man gud nga adoration ang gitugyan ni san juan kaniya tungud sa tumang kasilaw nagtoo si Juan nga ang anghel mao na ang Dios. Apan kon pagyukbo nga pagtahud wala kini idili. Si Saul miyukbo kang Samuel nga balaan, (2 Hari 2:15), (1 Samuel 28:14) “Ug si Saul nakaila nga kadto mao si Samuel ug iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta ug mihatag katahuran.: Si Daniel gisimba ni hari Nabucodonosor bisan kining maong hari nakaila sa matuod nga Dios. (Daniel 2:46-47)

Ug si Maria usab miingon mahitungod kaniya: “For behold from henceforth all generations shall call me BLESSED.” (Luk. 1:48) Sa American Encyclopedia Dictionary, giingon – BLESSED – WORTHY OF VENERATION. Ang bulahan, – takos sa pagpasidungog. VENERATION – profound respect; act of worship (Funk & wagnall, page 196)

Ang Santos nga nahalangit giampoan. (Luk. 16:27)

Busa matin-aw kaayo nga dili usa ka mugna o tinumo-tumo lang sa Iglesia Katolika kanang pasidungog sa mga santos ug sa paghangyo sa ilang tabang kondili gipasukad gayud kini sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios diha sa Bibliya. WALAY PAGTULON-AN SA KATOLIKO NGA SIMBAHON ANG MGA SANTOS INGON NGA DIOS (adoration) KONDILI KANANG PAGTAHUD LAMANG KANILA, isip mga suod nga higala sa Dios, ug ato usab nga tawhanong modelo nga diay sama kanila matuman nato ang mga sugo sa Dios, sama sa ilang gibuhat.

Tinubdan: Katin-awan (Sa Pagtoong Katoliko) – Bro. Soc C. Fernandez

Eli Soriano backed out vs bro./Mayor Socrates Fernandez!!!

Umatras ba si bro Soc sa debate laban kay Eli Soriano ayon sa sinabi ni Eli noong 2003 nang uminit ang dugo nya sa mga tanong ni Rey Entila? 4x daw umatras si bro Soc! Hahaha! Ang totoo pala ay si Eli ang umatras nang maraming beses! Para syang si Mayweather, nagmumura, pero hindi naman talaga kayang humarap ky Pacquiao. It will be the end of Eli Soriano if he engages in formal debate vs bro Soc Fernandez, the undefeated Catholic Faith Defender legend.

Soc Fernandez (Catholic Faith Defenders) vs Reuben Emperado (Church Of Christ)

Soc Fernandez (Catholic Faith Defenders) vs Reuben Emperado (Church Of Christ)

Video Courtesy by:
Website: www.hisgotsapagtoo.blogspot.com
Facebook Fanpage: Hisgot-Hisgot Sa Pagtoo
Twitter: twitter.com/hisgotsapagtoo

Socrates Fernandez (CFD) vs Laureano Bacus & Oseas Kilongkilong (SDA)

Socrates Fernandez (CFD) vs Laureano Bacus & Oseas Kilongkilong (SDA)

 

 

Panoorin Po ninyo kung paano sinagot ni Brother Socrates Fernandez ng Catholic Faith Defenders and isang pastor ng Sabadista sa isang formal na debate…

Ang debating ito ay Cebuano….

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================

======================