Ang resulta ng maling salin ng Bibliya (KJV)

Ang resulta ng maling salin ng bibliya (KJV) ay maling interpretasyon samahan pa ng bulaan at makasariling mangangaral na ang hangad ay matanyag at magkamal ng salapi…
Ang maling salin ng bibliya ang sanhi ng malaking pagkawasak ng inang Simbahan, ang dulot nitoy pagkabahabahagi at pag kakaiba iba ng paniniwala at pananampalataya…
Ito ang resulta ng mga huwad na religion at libo libong sekta ng pananampalataya ang kanilang private jugdement (sola scriptura) at sola fedi) bibliya lamang ang saligan… ay isang bagong dogmang niyayakap ng mga huwad na mangangaral ng bibliya…. Dapat malaman ng lahat na bago pa ang bibliya, ay may iisang Simbahan na ang umiiral nuon. Ang bibliya ay isa sa producto ng simbahang katolika sa kanya galing ang bibliya ang unang salin ang orihinal na salita ng Diyos…
Sa simbahang tatag ni Jesus galing ang bibliya…
Ang religion at libo libong sekta galing sa bible.. Kumuha ng mga ipapangalan sa bibliya.. kumuha ng karapatan sa bibliya… Hindi isinugo at walang karapatang mangaral. Hindi sa Diyos hindi sa panginoong Jesus..
Kukuha lang ng ipapabgalan sa sekta nila sa maling salin pa……..

 

 

“Galing sa Piki na Iglesia – Bumalik sa Tunay na Iglesia”

“Galing sa Piki na Iglesia – Bumalik sa Tunay na Iglesia”

 

Ni Bro. Elesio E. Espinosa

 


Date Interview:                 August 26, 2011

Place: Catholic Faith Defenders’ Bible Study room (Near Ozamiz Cathedral)

Interviewed by: Bro. G-one T. Paisones

Declaimer: The language used during the course of interview was Visayan; indeed there were additional or reduction of words in translating the Visayan language to the Tagalog language.  But the essence and fundamental tenor of the message is well maintained and standardized.

 


Ako si Elesio E. Espinosa; isa pong protestante; at ng dahil sa pag attend ko ng mga Bible studies at seminars ng mga Catholic Faith Defenders dito sa Ozamiz na pinapangulohan ni kapatid na Wendell Talibong. Natuto po akong yakapin ang katutohanan at naimulat ko ang aking kaluluwa na ang aking nakamulatang iglesia (Born-again) at ang kasalukuyan kung kina-aaniban (Church of Christ-USA-) ay pawang itinatag lang pala ng pangkaraniwang tao.  Sa ibaba po ay ang istorya ng aking buhay bilang protestante at hanggang sa kasalukuyan bilang Katoliko.


Brother G-one T. Paisones and Brother Elesio Espinosa


Ako ay isinilang sa isang maligayang protestanting pamilya.  Noong walong taong gulang palang ako; naaalala ko pa ang masayahin naming buhay bilang isang kasapi ng Born Again Christian.  Kunti lang kami noon, kaya hindi lumaon lumipat po ang tatay ko sa ibang relihiyon.


Nang ako ay 16 taong gulang; nag desisyon ang ama ko na sumapi sa relihiyong Church of Christ.  Nang dahil sa kamurahan ng edad ay sunod lang kaming lahat (pamilya) sa ama namin.  Na bautismuhan o nabinyagan po ako sa naturang sekta ng mag 17 taong gulang na ako.  Ako ay bininyagan ng mga pastor ng Church of Christ(USA) sa Anex sa Manabay, Ozamis City sa dagat.  At simula noong panahon na iyon ay parati na akong sumasali sa mga activities ng pangkat at syempre kasama na riyan ang pagsasamba.


Nang nasa tamang edad na ay na pag decisionan kong magpakasal.  Ang asawa ko ay isang Katoliko ngunit aking inigiit na sa Church of Christ(USA) kami dapat ikasal at hindi sa Katoliko (dahil akala ko noon na mali ang mga doctrina ng Katoliko).  Ikinasal po kami sa simbahang-bahay sa Maningkol, Ozamiz City.


Masaya naman ang pamilya namin; hanggat natiktikan ko ang mga masasamang gawain ng mga pastor sa naturang sekta.  Sa edad kong 28 hanggang 30 ay naging inactive po ako sa grupo namin sa Church of Christ(USA).  Sa naturang masasamang gawain ng mga pastor ay hindi lamang ako ang tumigil sa pag-samba; kasama narin ang ibang meyembro na hindi na nagsisimba sa kanilang simbahan.


Nang mag 40 taong gulang ako, ay ipinagpasya kong magsimba sa simbahan ng Katoliko.  At nang nalaman ko na may Bible study rin pala ang Katoliko, ay hindi ako nag-aatubiling pumunta sa naturang programa.  Nagsimula akong nakinig at sumali sa Bible study class ng mga Catholic Faith Defenders noong 47 taong gulang na ako.  Ngayong 49 taong gulang na ako ay wala paring kupas ang pag dalo ko ng mga Bible lectures at seminars ng mga Catholic Faith Defenders.


Ngayong desididong-desidido na ako na hindi na kailan man ako lilipat ng ibang iglesiang itinatag lamang ng pangkaraniwang tao.  Hinding-hindi ko iiwanan ang pagiging Katoliko dahil dito ko nakita at naramdaman ang Panginoong Dios na talagang nandirito sa puso at kaluluwa ko.  Kaya naman nag decide po ako na mag pa binyag sa Katoliko para mapasalamatan ko ang Dios dahil sa wakas natagpuan ko narin ang KATUTOHANAN.

 


Nagpapasalamat po ako sa mga Catholic Faith Defenders (Ozamiz Chapter) na pinangungunahan ni kapatid Wendell Talibong at lalong lalo na sa Panginoong Dios na naging gabay ko para tahakin ang tamang landas ng buhay.


Maraming salamat po………….

 

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan_Part3

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan?

Ikatatlong Bahagi

(Ni Bro. G-one T. Paisones, CFD/CFLAMP)

 

(Note: Ang Pula ay katwiran at tanong ng mga protestante; at ang Berdi ay ang sagot logical at biblical ng may akda)

 

2.5 Siya ang Inyong Pakinggan: Sinasamba ang larawan?

Protestante:

Sabi ng aklat Katoliko na may pamagat na “Siya ang inyong pakinggan (Mahalagang Aklat sa mga Nagtuturo ng Katesismo)” sa pahina 12 ganito ang nakalagay “Kung ating SINASAMBA ang LARAWAN ni Kristong napapako sa Krus, dinadasal natin: “SINASAMBA kita at pinupuri, Panginoong kong Jesukristo, na dahilan sa inyong Santa Krus ay sinakop mo ang daigdigan.”

Napakalinaw po na sinasabi na SINASAMBA ang larawan; sng tanong ngayon, sino po ang nagsasabi ng totoo, ang may-akda ba ng aklat katoliko na nagsulat na SAMBAHIN ANG LARAWAN, o ang mga Catholic Faith Defenders na nagsasabing hindi sinasamba ang larawan nilang mga Katoliko?

 


SAGOT #5:

Maganda ang tanong mo kapatid!  Parang animoy sinupalpal mo kaming mga Catholic Faith Defenders (CFD) dahil iginiit mong kami ng mga CFD ay nagsasalungat sa sinasabi ng may akda ng “Siya ang Inyong Pakinggan”; ngunit ang istilo po ninyo ay laos na (sa Cebuano pa: Panahon pa na ni mampor inyong style). Bakit po ba natin sinasabing laos na?  Sapagkat ganyan talaga ang kanilang mudos operande na mag quote ng mga text o mensahi sa aklat Katoliko ngunit hindi po nila ibinibigay ang lahat ng laman nito.  Tulad nalamang ng nabanggit sa ating kapatid na may akda sa aklat na nagsasabing “Sinasambahin ang larawan ni Kristo…” – ITO PO AY PINUTOL NILA AT HINDI NILA TINAPOS ANG PAGBIGAY NG PAHAYAG KUNG ANO BA TALAGA ANG IBIG SABIHIN NG MAY AKDA.

Bakit ba natin sinasabi na pinutol nila?  Sapagkat kung atin lamang tatapusin pagbasa ang aklat na “Siya ang Inyong Pakinggan” sa pahina 116 ganito po ang nakalagay “HINDI PAGSAMBA sa anito o sa diosdiosan ang lumuhod at dumalangin sa harap ng mga larawan, sapagkat HINDI TAYO DUMADALANGIN SA MGA LARAWANG BATO O PAPEL, kundi kay JESUCRISTO at sa mga santo at ang papering ibinigay natin (naglalagay ng mga bulaklak at sinisindihan ang mga kandila sa harapan nila.) sa mga larawan, ay HINDI NATUTUNGKOL SA BATO O SA KAHOY O SA PAPEL, KUNDI KAY JESUCRISTO at sa mga santo sa siyang nalalarawanan sa kanila.” (Emphasis added)

 

Napakalinaw po na sinulat rin ng may akda ng “Siya ang Inyong Pakinggan” na Hindi natin sinasamba ang mga larawan (bilang Dios); eh bakit po ba sinambit ng may akda ng naturang aklat na “Sinasamba ang larawan..?”  Ang ibig sabihin po ng may akda sa kanyang isinulat na “Sinasamba ang larawan ni Kristo…”

SAGOT PO DIYAN: ay ang PAGSAMBA PO diyan ay hindi ibig sabihin na sinasamba ang larawan bilang Dios, bagkus ang ibig sabihin po nito ay ang paggalang NITO at narito po ang ating ebidensya:

 

Dan. 2:46 (Ang Biblia-KJV Cebuano Translation) { Unya si hari Nabucodonosor mihapa, ug misimba kang Daniel, ug nagsugo nga siya halaran nila sa usa ka halad sa maamyon nga kahumot.} Si Hari Nabucodonosor ay sumamba kay Daniel.

Dan. 2:46 (Douay) “Then king Nabuchodonosor fell on his face, and worshipped Daniel, and commanded that they should offer in sacrifice to him victims and incense.”

Rev. 3:7-9 (Maayong Balita Biblia) Ang anghil ay ipina-samba ng Dios

Gen. 19:1-2 (Douay) “And the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting in the gate of the city. And seeing them, he rose up and went to meet them: and worshipped prostrate to the ground.”

Joshua 5:13-14 (Ang Biblia-KJV Cebuano Translation)Ug nahitabo, nga sa didto si Josue duol sa Jerico, nga siya miyahat sa iyang mga mata ug mitan-aw, ug ania karon, sa iyang atubangan may usa ka tawo nga nagtindog ug nagbitbit sa iyang kamot ug usa ka espada nga hinuso sa sakob; ug si Josue miduol kaniya, ug miingon kaniya: Kadapig ba ikaw namo kun sa among mga kaaway? 14Ug siya miingon: Dili; apan ingon nga principe sa panon sa kasundalohan ni Jehova, mianhi ako karon. Ug si Josue mihapa sa yuta ug misimba, ug miingon kaniya: Unsa ba ang isulti sa akong agalon alang sa iyang sulogoon?”

Joshua 5:13-14 (Douay) And he answered: No: but I am prince of the host of the Lord, and now I am come.  Josue fell on his face to the ground. And worshipping, said: What saith my lord to his servant?

 

 

Ang pagsamba po na nasaimbit sa talata ay tinatawag na veneration o ang paggalang.  Eh ito po ba ay salungat na ang Dios lamang ang dapat sambahin (Mat. 4:10)?  Hindi po, sapagkat magkaiba po ang meaning ng bawat word na pagsamba at it ay ang mga sumusunod:

 

LATRIA = A form of worship that is due only to God alone; it is the highest form of worship (Mat. 4:10; Deut 6:13).

 

DULIA = A form of worship that is due to the saints, angels and Mother Mary (Hyper Dulia) as the means of respecting them; not to exceed in our homage to God alone (Dan. 2:46; Joshua 5:13-14; Rev. 3:7-9).

 

Ang atin pong conclusion ay ganito; nang sabihin ng may akda na na “Kung ating SINASAMBA ang LARAWAN ni Kristong napapako sa Krus” ay isang Dulia lamang na pagsamba o isang respito at hindi ito pagsamba na tinatawag nating LATRIA dahil ayon rin sa may akda na “HINDI TAYO DUMADALANGIN SA MGA LARAWANG BATO O PAPEL” na ang sentro naman ng kanyang topiko ay ang pagsambang Latria o ang pagsamba na para lamang sa Dios.

 

Ano ba ang ating mga ibat ibang patunay hingil sa ating mga contention na may dalawang uri ng pagsamba (Latria at Dulia)?  Mayroon po at ito ay ang mga sumusunod:

 

Worship = Reverence or homage offered a person because of his excellence.  We adore God because of His infinite uncreated excellence (see Latria); we venerate Our Lady and the saints because of the manifestation of God’s excellence in them (see Hyperdulia; Dulia).  No person or thing should take the place of God, or be honored in a manner due to God alone, for this is idolatry, which God forbade.  All worship not directed to God Himself must be subordinate to Him (Ex. 20:3-5; Deut. 5:9; John 4:22). {Encyclopedic Dictionary of the Bible; Harmony Media, Inc.; PO Box 138; Gervais, OR 97026 USA}

 

Worship = The honor, reverence, and homage put to superior being or powers, whether men, angels or God.  The English word means “worthship” and denotes the worthiness of the individual receiving special honor. (NIV Compact Dictionary of the Bible; page 631; The Zondervan Corporation-OMF Literature Phil.)

Samakatuwid hindi po nagkasalungat ang pahayag ng may akda sa naturang aklat; bagkus ang pagsamba po pala ay dalawang uri; ang isa ay ang paggalang, at ang isa ay ang pagsamba na pinakataas o pinakahigit na pagsamba at paggalang; at nabangit na po natin ang mga citas na nagpapatunay sa mga bagay na hingil dito.

 

———

2.6 Totoong imahi ni Cristo?

Protestante:

Ang mga imahi o larawan ba ni Cristo na nasa simbahan ninyong mga katoliko; yan ba talaga ang imahi ni Cristo? At bakit iba-iba?

 

SAGOT #6:

Maganda ang tanong ng ating kapatid; at direkta nating sasagutin ang katanungan niya.  Ang mga imahi na matatagpuan sa simbahang Katoliko ay representasyon ni Cristo; halimbawa baga nito ay ang palabas o movie ng Talambuhay ni Cristo na gawa ng mga kapatid natin na protestante, totoong Cristo bayan? Hindi, sapagkat iyan ay taohan lamang ng isang pelikola; ang importante kasi dito ay ang mensahe, reflection at impact nito sa mga manonood o nagsisimba.  At dapat nating malaman na may larawan si Cristo, narito ang mga ebedensya:

Juan 1:1,14; Tito 2:13; Roma 9:5 Si Cristo ay Dios

Col. 1:15 Si Cristo ay ang imahi sa Dios (Ama) na hindi makikta <emphasis added>

Gen. 1:26 Tayong mga tawo ay larawan ng Dios

 

Ano ang larawan ni Cristo??? Kundi tayong mga tao; at pakatatandaan natin na ang Iglesia Catolica ay may kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng Dios; at ito ay ang pag bind at loose (Mat.16:18; 18:18; Juan 21:15-17).  Kaya may authority ang Iglesia Catolica sa pagpagawa ng imahi o larawn na representasyon ni Cristo.

At pakaiisipin natin na ang simbahang Katoliko ay ang simbahan na kayang maitokoy ang continuation nito hanggang sa panahon ng mga Apostol.  At ang paggamit ng mga simbolo o imahi ay ginagawa na ng mga Kristiyano, sa unang siglo ng panahon ng Kristiyanismo.

 

The Church’s re-appropriation of many ancient symbols came with the accidental rediscovery of the Roman catacombs in 1578. Faithful Catholics saw the event as providential.

Much of Europe had fallen under the spell of Protestant doctrine, with its radical reinterpretation of early Christian history. Yet the first reports from the catacombs told of chambers that looked and felt like Catholic churches. First of all, there were sacred images on the walls. (Mike Aquilina; pages 12-19; 2009; This Rock Magazine)

 

Napakalinaw po na; sa catacombs ay matatagpu-an ang mga symbols or images ng ibat ibang bagay na nag re-representa ni Cristo; Holy Spirit; at iba pang mga symbolo.

At bakit iba-iba; eh marami pong dahilan; tulad natin, may iba iba naman tayong mukha noong tayo ay bata pa at hanggang tumanda na; at iba-iba rin ang may gawa na ayon sa interpretasyon o gusto ng may akda, o nagpapagawa na may authority sa Iglesia.

 

——

2.7 Ano ang Basihan?

Protestante:

Anong basihan ninyong mga Katoliko na ang mga imahi o larawan ninyo ay ang larawan na pinag-utos ng Diyos?

 

SAGOT #7:

Salamat sa tanong; ano ba ang basihan ng ating doctrina (Catholic) hinggil sa mga imahi; eh madali lang po ang sagot:

UNA: Ang Iglesia Catolica ay ang Simbahan o Iglesiang itinatag ni Cristo doon sa Herusalem at nang lumaoy lumaganap ito – kaya tinatawag na Catholic; ang isa sa mga lugar na ito ay ang Roma.  Doon sa Roma, marami tayong ebedensya na nag papatunay na ang mga unang Cristiano doon ay gumagamit ng mga imahi at ibat-ibang simbolo sa kanilang simbahan ang Catacomb o ang libingan ng mga sina-unang Cristianong naging martir sa kamay ng paganong emperador ng Roma.  Narito po ang ebedensya:

The Church’s re-appropriation of many ancient symbols came with the accidental rediscovery of the Roman catacombs in 1578. Faithful Catholics saw the event as providential.

Much of Europe had fallen under the spell of Protestant doctrine, with its radical reinterpretation of early Christian history. Yet the first reports from the catacombs told of chambers that looked and felt like Catholic churches. First of all, there were sacred images on the walls. (Mike Aquilina; pages 12-19; 2009; This Rock Magazine)

 

PANGALAWA: ang Iglesia Catolica ay ang simbahan na itinatag ni Cristo (Mat. 16:18; Roma 16:16-20); at itoy binigyan Niya ng autoridad para gawin ang nararapat (Mat. 16:17-19; Mat. 18:18; Juan 20:21-23).  Dahil sa alam ng Iglesya Catolica na may mga imahin ipinagagawa ang Dios Exo. 25:18-22 (basi sa apostolic tradition 2: Tes. 2:15); sinunud lamang nito ang physical settings ng structural na templo ng Dios na may mga imahi ng mga anghil.  Kaya may mga imahi ng mga anghil sa Simbahang Katoliko sapagkat ang structural temple of God nito ay nahahango sa structural temple of God sa Old testament.  May babasa ba na ebedensya?  May roon po:

Heb. 9:2-5 “For a tent * was prepared, the outer one, in which were the lampstand and the table and the bread of the Presence; * it is called the Holy Place. 3* Behind the second curtain stood a tent * called the Holy of Holies, 4* having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered on all sides with gold, which contained a golden urn holding the manna, and Aaron’s rod that budded, and the tables of the covenant; 5 above it were the cherubim of glory overshadowing the mercy seat. Of these things we cannot now speak in detail.”

Oh Ayan, napakalinaw na sa New Testament ay pinag-uusapan parin po ang mga imahi ng mga anghil o ang mga cherubim.

 

 

 

—-

2.8 Hindi kasama ang mga Santo?

Protestante:

Sa nasambit sa Biblia, ang ipinagawa diyan ay ang mga angil lang na tinatawag na cherubim; wala pong nakalagay na mga Santo. Ang tanong; saan mababasa sa Biblia na ipapagawa ng imahi ang mga santo?

 

SAGOT #8:

Ang tanong po na ito ng ating kapatid ay nag papakita na sang-ayon na siya ngayon na may mga imahi o larawan na ipinagawa ang Dios; at ito ay nagpapakita lamang na okay na sa kanya ang imahi ng mga anghil; ngunit ang mga santo ay hindi.

Dapat nating malaman na ang mga anghil ay Holy, sa Espanyol ay SANTO; at ito ay mababasa sa Biblia:

Mar 8:38 “For whoever is ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him will the Son of man also be ashamed, when he comes in the glory of his Father with the holy angels.”

 

At ang mga Santo ay magiging anghil:

Mat. 22:10 (RSV) “For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage, but are like angels * in heaven.”

 

At para sa karagdagang proweba; narito po ang isang ebedensya na hindi talaga ipinagbawal ang larawan o munuminto kung ito ay hindi isang diyos-diyosan; narito ang citas ng Biblia:

 

2 King 23:15-17 (RSV) “Moreover the altar at Bethel, the high place erected by Jeroboam the son of Nebat, who made Israel to sin, that altar with the high place he pulled down and he broke in pieces its stones, * crushing them to dust; also he burned the Asherah. 16 And as Josiah turned, he saw the tombs there on the mount; and he sent and took the bones out of the tombs, and burned them upon the altar, and defiled it, according to the word of the LORD which the man of God proclaimed, who had predicted these things. 17 Then he said, “What is yonder monument that I see?” And the men of the city told him, “It is the tomb of the man of God who came from Judah and predicted these things which you have done against the altar at Bethel.”

 

 

Nasagutan po ang tanong….salamat

 

Kung gusto ninyong basahin ang pangalawang bahagi ng paksang ito; paki click ang link na ito:

 

Part 2

http://catholicfaithdefenders.com/iglesia-catolica-%E2%80%93-sumasamba-ngaba-ng-larawan_part2.html

 

Kung gusto n’yo namang pumunta sa ika-apat na bahagi ng artikolong ito; paki click lang po sa link na ito:

 

Part 4

 

 

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan_Part1

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan?

Unang Bahagi

(Ni Bro. G-one T. Paisones, CFD/CFLAMP)


1. Introduction:

Magandang araw sa mga kapatid nating bumabasa nito; ang paksa natin ngayon ay hingil sa mga larawan o rebulto na nasa simbahan ng mga Katoliko.  Dito sa Pilipinas ang isa na mga paghatak ng mga ministro at pastor ng mga protestante at ibang sekta ay unang nakatoon sa pang-aalipusta nila sa mga larawan at rebolto na matatagpuan sa simbahan at bahay ng mga Katoliko; ito ang pinaka unang sentro na topiko sa kanilang Bible study upang mahatak nila ang kanilang mga tagapakinig na Katoliko pagkatapos na itoy mapalapit na sa kanila.

Ang ibig kung sabihin ay ang unang hakbang ng mga pastor ay kakaibiganin at ipapakita na Masaya ang kanilang grupo; pagkatapos ay naka sentro na ang topic sa larawan; para mahatak ang mga ito na umanib sa kanilang sekta.

Para po sa mga Katolikong bumabasa; narito po ang detalyado at step-by-step na proseso at sagot sa mga aligasyon; tanong at pangungutya ng mga Kapatid nating mga protestante; hinggil sa mga imahe o larawan sa ating simbahan.


2. MGA TANONG NG PROTESTANTE AT SAGOT NG Catholic Faith Defender (CFD):

(Note: Ang Pula ay katwiran at tanong ng mga protestante; at ang Berdi ay ang sagot logical at biblical ng mga Catholic Faith Defenders)

2.1: Bawal ang mga larawan ayon sa Sampong Utos ng Dios:

Protestante:

“-Ayon sa Exo. 20:4-5 (Magandang Balita Biblia) “Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid; nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi.

Nakita na ninyo mga kapatid na isa sa sampong utos ng Dios ay ang Hindi pagkakaroon ng mga larawan; eh sumunod ba ang mga Katoliko ditto??? Abay; napakalinaw at pagkalaki-laki ng kanilang larawan na makikita sa Katolikong simbahan.

At dahil isa ito sa mga sampung utos ng Dios; abay binagu ng mga Paring Katoliko ang kanilang sampung utos.  Narito po ang ebedinsya na nagpapatunay na binago ng mga Katoliko ang sampung utos upang mapagtakpan ang kanilang aral hingil sa larawan:

Source: Armed with the Faith; 2004; Catholic Information Services; Knights of Columbus Supreme Council; New Haven, CT:

Ten Commandments:

1. I am the Lord your God: you shall not have strange gods before me.

2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.

3. Remember to keep holy the Lord’s Day.

4. Honor your father and your mother

5. You shall not kill

6. You shall not commit adultery

7. You shall not steal

8. You shall not bear false wetness against your neighbor

9. You shall not covet your neighbor’s wife.

10. You shall not covet your neighbor’s goods.


Nakita napo ninyo na binago ng Katoliko ang kanilang sampong utos para mapagtakpan ang kanilang maling aral hingil sa imahe o mga larawan.  Ang tanong saan mababasa sa Biblia na dapat sambahin ang mga larawan?


SAGOT #1

-Ang karaniwang kamalian ng mga kapatid nating mga protestante ay ang pagtatanong na may kasamang conclusion – ito po ay tinatawag na Fallacy of Assumption.  Sa tanong sa itaas na “saan mababasa sa Biblia na dapat sambahin ang mga larawan?” ay isa sa mga halimbawa ng Fallacy of Assumption”.  Dapat linawin natin na HINDI DOCTRINA NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG PAGSAMBA (BILANG DIOS) SA MGA IMAHE O LARAWAN; narito po ang mga ebedensya:

Denzinger; The Sources of Catholic Dogma; Documents of the Roman Pontiffs and of the Councils; Council of Nicea II   787; Ecumenical VII (against the Iconoclasts)

Definition of the Sacred Images and Tradition *; ACTION VII

302      (I.  Definition) . . . We, continuing in the regal path, and following the divinely inspired teaching of our Holy Fathers, and the tradition of the Catholic Church, for we know that this is of the Holy Spirit who certainly dwells in it, define in all certitude and diligence that as the figure of the honored and life-giving Cross, so the venerable and holy images, the ones from tinted materials and from marble as those from other material, must be suitably placed in the holy churches of God, both on sacred vessels and vestments, and on the walls and on the altars, at home and on the streets, namely such images of our Lord Jesus Christ, God and Savior, and of our undefiled lady, or holy Mother of God, and of the honorable angels, and, at the same time, of all the saints and of holy men.  For, how much more frequently through the imaginal formation they are seen, so much more quickly are those who contemplate these, raised to the memory and desire of the originals of these, to kiss and to render honorable veneration to them, not however, to grant true latria according to our faith, which is proper to divine nature alone; but just as to the figure of the revered and life-giving Cross and to the holy gospels, and to the other sacred monuments, let an oblation of incense and lights be made to give honor to these as was the pious custom with the ancients.  “For the honor of the image passes to the original”; * and he who shows reverence to the image, shows reverence to the substance of Him depicted in it. <emphasize added>

– Harmony Media, Inc.; 1995; P.O. Box 138; Gervais, OR 97026; Church History; “St.  John Damascene (c. 675-749), monk and priest, was the great doctor of the Church of the period.  His “Three Discourses On images” made the points that: (1) though God cannot be represented by an image, Christ, the Blessed Virgin, and the saints could be depicted with approximate fidelity; (2) it is licit to revere images, provided that the veneration transcends the material icon to the prototype; (3) it is profitable to revere images, which can instruct, inspire, and exercise a certain intercession with God; and (4) that to avoid error one ought to distinguish between strict worship paid to God alone, and veneration of a person or thing as related to God

-Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #563 “It is right to show respect to the statues and pictures of Christ and of the saints, just as it is right to show respect to the images of those whom we honor or love on earth.”

Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #564 “We honor Christ and the saints when we pray before the crucifix, relics and sacred images because we honor the persons they represent; we adore Christ and venerate the saints.”

Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #565 “We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the persons they represent.”

Atty. Teofilo Tumulak; Dili Ang Tanan; 1985; Page 113 <With Imprimatur> “Hinoon ang idolatry (Exodo 20:3) nagapadayon, apan dili sabton nga ang mga Katolico nakasupak niini kay ang pag-ampo nila sa gilarawanan dili man ingon nga Dios.”  (Datapuwat ang idolatry (Exo. 20:3)ay nagpapatuloy; peru hindi ibig sabihin na ang mga Katolico ay nakalabag nito dahil sa pagdadasal nila sa nilalarawan ng imahe (ng mga Santo) ay hindi bilang isang Dios.)<emphasize added>

Napatunayan napo natin na hindi sinasamba ng mga Katoiko ang mga larawan bilang Dios; kaya mali po ang tanong ng ating mga kapatid na protestante.  Kung gayon tayo bang mga Katoliko ay hindi sumunod sa utos ng Dios sa Exo. 20:4-5?  Mga kapatid sumunod po ang Katoliko sa utos na yan; eh kung sumunod ang mga Katoliko sa Exo. 20:4-5; eh bakit may mga larawan o emahi sa kanilang simbahan (marahil yan ang susunod na tanong ng ating mga kaibigan)???

Dapat mo nating malaman na kung tayo ay magbabasa ng Biblia; hindi po natin dapat limitahan ang ating mga pananaw sa mga bagay na inaakala natin na tama.  Tulad nalang sa argumentong ito:

Bawal ang mga imahe (Exo. 20:4-5)

Ang mga Katoliko ay may mga imahe

Therefore; Ang mga imahe ng katoliko ay bawal

Sa itaas ay ang halimbawa ng fallacy of generalization ng mga kapatid nating mga protestante dahil, ang Biblia bagaman ay nakasaad ng mga talata na bawal ang mga emahi; ay may roon ding mga nakasulat na utos ng Dios na pagpagawa ng mga imahi; narito po ang mga ebedinsya:


Exo. 25:1, 18-22 (RSV) “The LORD said to Moses; 8 And you shall make two cherubim of gold; of hammered work shall you make them, on the two ends of the mercy seat. 19 Make one cherub on the one end, and one cherub on the other end; of one piece with the mercy seat shall you make the cherubim on its two ends. 20 The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be. 21 And you shall put the mercy seat on the top of the ark; and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. 22 There I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak with you of all that I will give you in commandment for the people of Israel.”

Ano ba ang mga cherubim? Ito po ay mga anghil; at utos ng Dios na magpagawa ng mga statwa ng mga anghil; narito po ang mga ebidensya:

Exo. 25:18-22 (Living Bible) “Then make images of angels, using beaten gold, and place them at the two ends of the lid of the Ark.  They shall be one piece with the mercy place, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the Ark, and the place within the Ark the tables of stone I shall give you.  And I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the cherubim; and the Ark will contain the laws of my covenant.  There I will tell you my commandments for the people of Israel.” (Emphasize added)

At saan pa ilalagay ang mga imahi ng mga anghil? Eh ang Biblia po ang ating papasagutin:

2 Cron:3:1; 7-14 (RSV) “3:1Then Solomon began to build the house of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where the LORD had appeared to David his father, at the place that David had appointed, on the threshing floor of Ornan the Jebusite.” “3: 7-14 “So he lined the house with gold–its beams, its thresholds, its walls, and its doors; and he carved cherubim on the walls. And he made the most holy place; its length, corresponding to the breadth of the house, was twenty cubits, and its breadth was twenty cubits; he overlaid it with six hundred talents of fine gold. 9 The weight of the nails was one shekel* to fifty shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold. In the most holy place he made two cherubim of wood* and overlaid* them with gold. 11 The wings of the cherubim together extended twenty cubits: one wing of the one, of five cubits, touched the wall of the house, and its other wing, of five cubits, touched the wing of the other cherub; 12 and of this cherub, one wing, of five cubits, touched the wall of the house, and the other wing, also of five cubits, was joined to the wing of the first cherub. 13 The wings of these cherubim extended twenty cubits; the cherubim* stood on their feet, facing the nave. 14 And he made the veil of blue and purple and crimson fabrics and fine linen, and worked cherubim on it.

Ano po ang nakalagay sa Biblia??? Sa templo ng Dios ilalagay ang mga imahi ng mga anghil!…

Tingnan po natin kung ano ang nakasaad sa ibang version ng Biblia:

2 Cron. 3:7 (The Living Bible) “All the walls, beam, doors, and the thresholds throughout the Temple were plated with gold, with angels engrave on the walls.”

2 Cron. 3:10 (The Living Bible) “Within the innermost, the Holy of Holies, Solomon placed two sculptured statues of angels, and plated them with gold.”

NAPAKALINAW NA TAYONG MGA KATOLIKO AY SUMUSUNOD LAMANG SA BIBLICAL TEMPLE OF GOD SA OLD TESTAMENT!!!

Eh, sumunod kaya ang mga protestante ditto?????????????????

At tungkol po naman sa paratang na tayong mga Katoliko ay Binago raw po natin ang sampung utos ng Diyos… Abay napakalinaw na talagang walang alam itong mga kapatid nating mga protestante sa Biblia; dahil dalawa po ang nakasaad/version ng sampong utos ng Dios diyan sa Biblia.  Ang isa po ay makikita sa Exo. 20:4-17 at ang isa naman ay makikita sa Deut. 5:6-21; at pakaalaman natin na tayong mga Katoliko ay sumunod sa Deut. 5:6-21 na version.  At dapat rin nating tandaan na ang sampong utos ay walang insaktong talaan ng bilang o numbers kaya may pagkaka-iba ang 10 commandments ng mga protestante; sa Katoliko/Luteranismo version.

Nasagutan po ang tanong at abangan po ang susunod na mga bahagi…….

Salamat pos a inyong pagbasa……  Abangan po ang pangalawang bahagi….

Dagdag na patunay sa Purgatoryo

Dagdag na patunay sa Purgatoryo

By: Bro. Cenon Bibe Jr.

SA KATATAPOS po nating post ay ipinaliwanag natin kung ano ang PURGATORYO at ipinakita natin ang mga BATAYAN nito sa LUMANG TIPAN at sa BAGONG TIPAN.

Sinabi po natin na diyan sa PURGATORYO NILILINIS o PINATATAWAD ang mga KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

Kahit po kasi INILIGTAS na tayo ng PANGINOON sa pamamagitan ng PAGBUBUHOS NIYA ng DUGO sa KRUS ay may mga pagkakataon na NARURUMIHAN uli ang ating KALULUWA dahil sa mga KASALANAN na ating NAGAGAWA.

Ngayon, sa ating pagpanaw sa mundong ito ay may mga kasalanan po na DALA-DALA pa rin natin. Iyan po ang mga HINDI natin NAIHINGI ng TAWAD dito.

At kahit po MALIIT na KASALANAN lang iyan ay magiging DAHILAN IYAN para HINDI TAYO MAKAPASOK AGAD sa LANGIT.

Kahit po kasi ang MALIIT na MALING GAWA ay KASALANAN.

Sabi nga po sa 1 John 5:17, “Ang LAHAT ng MALING GAWA ay KASALANAN.”

At dahil KASALANAN ang KAHIT MALIIT na MALING GAWA, magiging HADLANG po iyan sa PAGPASOK natin sa LANGIT.

Saan po makikita na HADLANG ang MALIIT na MALING GAWA o MALIIT na KASALANAN sa PAGPASOK sa LANGIT?

Sa Revelation 21:27 po ay mababasa natin, “WALANG MARUMI na MAKAPAPASOK” sa LANGIT.

So para po MAKAPASOK tayo sa LANGIT ay KAILANGANG MALINIS o MAPATAWAD ang MALIIT na KASALANAN na iyan.

Ang PAGLILINIS o PAGPAPATAWAD ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY ay doon ginagawa sa PURGATORYO.

Ang Panginoong Hesus po ang mismong NAGSABI may PAGPAPATAWAD PA ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

Sa Matthew 12:32 ay sinasabi niya, “Sino man ang magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad, pero sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay HINDI PATATAWARIN, DITO sa PANAHONG ITO o sa DARATING NA PANAHON.”

Ang tinutukoy po riyan na “PANAHON ITO” ay ang BUHAY dito sa LUPA at ang “DARATING NA PANAHON” ay ang sa KABILANG BUHAY.

Meron pong nangangatwiran na ang ibig sabihin daw ni Hesus diyan ay “noong panahon nila” at sa “panahon sa hinaharap o sa future.”

MALI po ang PAKAHULUGAN nilang iyan.

Parang pinalalabas nila na kung may kasalanan na hindi napatawad nung UNANG SIGLO ay mapapatawad na iyon pagdating sa IKALAWANG SIGLO o pagdating ng PANAHON NATIN.

Ganoon? May EXPIRATION DATE po ba ang KASALANAN?

WALA po.

Kaya MALINAW po na ang tinutukoy na DARATING na PANAHON ay ang sa KABILANG BUHAY.

Dahil diyan ay PINATUTUNAYAN ni KRISTO na MAYROONG PURGATORYO o LINISAN ng KASALANAN.

Sa Mt 5:25-26 po ay ipinapakita uli ng PANGINOON ang IMAHEN ng PURGATORYO.

Sinasabi riyan ni Hesus, “Makipagkasundo ka agad sa umaakusa sa iyo habang papunta kayo sa hukuman, o ang nag-aakusa sa iyo ay ibibigay ka sa huwes, ang huwes ay ibibigay ka sa bantay, at ikaw ay itatapon sa KULUNGAN.”

“Tunay na sinasabi ko sa iyo, HINDI KA MAKAKALABAS DOON HANGGA’T HINDI MO NABABAYARAN ang KAHULI-HULIHANG MAMERA.”

“UTANG” po bang PERA ang tinutukoy ni Hesus diyan? O kasalanan po ba si lipunan ang tinutumbok ng talata?

HINDI po. Kung titingnan po natin ang mga kasamang talata ng Mt 5:25-26 ay makikita po natin na ang tinutukoy diyan ay KASALANAN sa KAPWA o KASALANAN sa DIYOS.

Sa Mt 5:22 pa nga po ay tinukoy ang KASALANAN na sa IMPIYERNO ang LAGPAK ng TAO?

Ngayon, SAAN po ba NAGBABAYAD ng KALIIT-LIITANG KASALANAN kapag HUMARAP na tayo sa HUWES o sa DIYOS na HUHUSGA sa ATIN?

HINDI po sa LANGIT dahil WALA pong MARUMI na PAPASOK DOON. (Rev 21:27)

HINDI rin po sa IMPIYERNO dahil WALA na pong KAPATAWARAN ang mga NAROON.

So, SAAN iyang sinasabi ni Hesus na “KULUNGAN” kung saan PAGBABAYARAN NATIN ang LAHAT “hanggang sa KAHULI-HULIHANG MAMERA” o KASALANAN?

Sa PURGATORYO po.

So, MALINAW at MARAMI po ang mga PATUNAY mula sa BIBLIYA na MAY PURGATORYO. Ang walang batayan ay ang mga pagtutol dito.

Salamat po.

Nasa Bible ba ang purgatoryo?

Nasa Bible ba ang purgatoryo?

By: Bro. Cenon Bibe Jr.

BIGYANG daan po natin ang text ng isang sumubaybay noon sa column natin sa Tumbok.

Sabi niya:
“Malapit na naman ang Undas at paboritong pag-usapan na naman ng ibang sekta ang purgatoryo. San ba sinabi sa Bible na may purgatoryo?”

Salamat po.

Ang paniniwala po nating mga Katoliko sa Purgatoryo ay NAKABATAY sa sinasabi ng BIBLIYA na may mga kasalanan na NAPAPATAWAD sa KABILANG BUHAY.

Sa 2 Maccabees 12:43-44 at 46 ay sinasabi, “Nagpakulekta siya [si Judas Macabeo] sa kanyang mga sundalo na umabot sa 2,000 drachma. Ipinadala nila ito sa Herusalem bilang alay sa ikapapatawad ng kanilang kasalanan.”

“Sa ginawa niyang ito, gumawa siya ng isang NAPAKAGALING at KAHANGA-HANGANG BAGAY hangga’t ang nasa isip niya ay ang pagkabuhay na muli ng mga patay.”

“Dahil kung hindi niya inaasahan ang pagkabuhay muli ng mga nagupo, walang saysay at kalokohan na lang ang pananalangin para sa mga namatay.”

“Kaya nga gumawa siya ng pag-aalay para sa mga patay nang sila ay MAPALAYA SA KASALANAN.”

PURIHIN ang DIYOS!

Ang pag-aalay raw po para sa IKAPAPATAWAD ng KASALANAN ng NAMATAY ay “isang NAPAKAGALING at KAHANGA-HANGANG BAGAY.”

At iyan daw po ay kaugnay sa “INAASAHAN [na] PAGKABUHAY MULI” o RESURRECTION.

So, ang PANINIWALA po sa PANANALANGIN sa PAGPAPATAWAD ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY ay BAHAGI ng PANINIWALA ng mga UMAASA sa PAGKABUHAY na MULI.

Ang tanong po ay SAAN BA NAGAGANAP ang PAGPAPATAWAD sa KASALANAN doon sa KABILANG BUHAY?

Iyan po ay nagaganap sa PURGATORYO.

Ang PURGATORYO po kasi ay galing sa LATIN na PURGARE na ang kahulugan ay GAWING MALINIS o GAWING DALISAY.

So, ang PURGATORYO po ay kung saan NILILINIS o DINADALISAY ang KALULUWA ng isang TAO.

Bakit po kailangang LINISIN o DALISAYIN ang isang KALULUWA sa KABILANG BUHAY?

Dahil po ayon sa BIBLIYA, partikular sa Revelation 21:27, “WALANG MARUMI na MAKAPAPASOK doon [LANGIT].”

So, MALIWANAG po na MAY PURGATORYO sa BIBLIYA at ang BATAYAN nito ay parehong nasa LUMANG TIPAN (2 Mac 12:43-44, 46) at sa BAGONG TIPAN (Rev 21:27).

Pero tiyak pong kukuwestiyunin ng mga HINDI KATOLIKO ang paggamit natin sa aklat ng MACABEO.

Sasabihin nila “hindi kasama sa Bibliya ang Maccabees.”

Sa SALIN po na gamit NILA ay malamang na walang Maccabees, pero sa ORIHINAL na BIBLIYA na batay sa mga kasulatan na GINAMIT ni HESUS, ng mga APOSTOL at ng mga UNANG KRISTIYANO ay KASAMA po ang MACCABEES

Ang KASULATAN po na GINAMIT nina KRISTO ay ang SEPTUAGINT o ang GREEK VERSION ng LUMANG TIPAN.

Sa SEPTUAGINT po ay KASAMA ang MACCABEES at TIYAK na BINASA rin ng PANGINOONG HESUS at ng mga APOSTOL.

Kaya nga po mismong ang PANGINOONG HESUS ay NANGARAL na MAY KAPATAWARAN PA ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

Ipinakita Niya iyan sa Matthew 12:32.

Sabi riyan ng Panginoon, “Sino man na magsalita laban sa Anak ng Tao ay mapapatawad.”

“Pero sino man ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad sa panahon na ito o kahit pa sa DARATING NA PANAHON.”

Ang “darating na panahon” na tinutukoy rito ay ang “KABILANG BUHAY.”

So, si KRISTO po mismo ay NAGPAHAYAG na MAY KAPATAWARAN pa ng KASALANAN sa KABILANG BUHAY.

At muli po, ang TAWAG natin kung saan PINATATAWAD ang mga KASALANAN ay PURGATORYO.

Sa PURGATORYO po kasi NILILINIS ang KASALANAN ng TAONG sumakabilang buhay na.

So, MALINAW po ang BATAYAN ng PURGATORYO sa KABILANG BUHAY.

At MALINAW rin po na ang PANINIWALA sa PURGATORYO ay MAHALAGA sa mga TAONG UMAASA pa ng PAGKABUHAY na MULI. (2Mac 12:43-44, 46)

Kaya po ang iba na ‘DI NANINIWALA sa PURGATORYO ay maaaring HINDI na UMASA sa PAGKABUHAY na MULI.

Catholic Faith Defenders Vs. Iglesia ni Cristo Debate

Catholic Faith Defenders Journal (January 1982) Page 32

(By: G-one Paisones CFD member)

Catholic Faith Defenders of the Philippines Inc.

Dipolog Chapter Dipolog City

Views and Comments on the CFD Public Debate with

The Iglesia ni Cristo and Rally at the ZN Cultural and

Sports Center, Dipolog City on December 12-13, 1981


Tema sa Debate

  1. Pamatud-an ko nga ang Iglesia ni Cristo nga giwale ug giparehistro ni Igsuon Felix Manalo sa tuig 1914 maoy matuod nga Iglesia nga gitukod ni Kristo ug pagaluwason sa adlaw sa paghukom sumala sa Biblia ug mga referencia.

(TAGALOG: Patutunayan ko na ang Iglesia ni Cristo na pinahayag (Preached) at pinarehistro (Registered) ni kapatid Felix Manalo sa taong 1914 ang tunay na Iglesiang itinatag ni Cristo at ang ililigtas sa araw ng paghahatol ayon sa Biblia at mga referencia.)

2.Pamatud-an ko nga ang Santo Papa sa Roma mao ang mapintas nga mananap nga nagdala sa numero 666 sumala sa Biblia ug mga standard nga referencia.

(TAGALOG: Patutunayan ko na ang Santo Papa sa Roma ay ang mabangis na hayop na nagdadala ng numerong 666 ayon sa Biblia at mga standard na referencia.)

Affirmative Side

Iglesia ni Cristo Team

1. Bro. Mateo Liwanag

2. Bro. Avelino Tongol

3. Bro. Avelino Mosquida

4. Bro. Felizardo Pama

5. (Anonymous)

Negative Side

Catholic Faith Defenders Team

1. Bro. Socrates Fernandez

2. Bro. Marcelo Bacalso

3. Bro. Teofilo Tumulak

4. Bro. Alfonso Resuento

5. Bro. Luis Baquirquir

MODERATOR

Atty. Josie Sar. Pacatang

Atty. Senen O. Angeles

(With tagalog translation)

Sa Sinugdanan sa Lantugi, nagtuo ang mga Catholic Faith Defenders nga by team ang paagi sa lantugi. Apan human sa unang stand sa Division Minister sa Iglesia ni Cristo- Mateo Liwanag, mipasiatab nga sa ikaduhang barog siya lang gihapon ang mosulti ug pakamangon kuno niya ang lima ka sakop sa Catholic Faith Defenders Team. Tungod niini, nakahukom ang mga Catholic Faith Defenders nga dili nalang usab ilisan si Bro. Atty Marcelo Bacalso sanglit man usab ang speaker sa Catholic Faith Defenders aron dili makaingon ang mga tawo nga gitabangan ang Ministro sa INC. Laktud nga pagkasulti, si Bro. Atty Bacalso ug si Bro. Mateo Liwanag lamang ang mga speaker hangtud natapus ang lantugi.

(TAGALOG: Sa panimula sa debate, naniwala ang mga Catholic Faith Defenders na by team ang debate. Pero pagkatapos sa unang tindig ng Division Minister ng INC-Mateo Liwanag, nangungutyang nasabing s’ya parin ang titindig sa ikalawang tindigan (stand) at pagagapangin daw nya ang limang kasapi ng Catholic Faith Defenders Team. Dahil dito, naka-deklara ang mga Catholic Faith Defenders na hindi nalang nila papalitan si Bro. Atty. Bacalso sapagkat sya ang naunang speaker sa panig ng Catholic Faith Defenders team para hindi makapagsabi ang mga tao na pinagtulungan ang ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, si Bro. Atty. Bacalso at si Bro. Mateo Liwanag lamang ang mga speaker hanggang sa matapos ang debate.)

Aron gayod sa paghatag ng katin-awan sa atong mga kaigso-onan nga wala makasaksi sa maong lantugi among gipanlimbasogan pagpatik dinhi ang resulta kon nahimong sangputanan pinaagi sa nahipos nga mga pahayag kun komentaryo sa pipila ka mag tawo nga dili Katoliko aron maoy mohukom sa walay pagdapig sa usag-usa:

(TAGALOG: Para mabigyan ng malinaw na impormasyon ang ating mga kapatid na hindi naka saksi sa naturang debate aming pinag tyagaan ang pagsulat ditto sa resulta sapamamagitan ng pagkuha ng pahayag at komentaryo sa mga kapatid nating hindi Katoliko para huhusga ng walang kinakampihan sa bawat isa:)

EULOGIO BUSCA (United Church of Christ in the Philippines) – Dipolog City

“Una ko kadtong higayon nga nakadungog ug naka saksi nga ang mga Katoliko nanalipod pinaagi sa usa ka Formal Public Debate dinhi sa tibuok Mindanao ug nakadayeg ako sa mga Catholic Faith Defenders. Sa maong lantugi gisaksihan sa tulo ngadto sa upat ka libo ka mga tawo nga nagkalain-lain ang tinuhoan, ako moingon sa walay lipod-lipod sanglit dili man ako Katoliko nga ang Division Minister sa Iglesia ni Cristo nga si Mateo Liwanag wala gayud makapabarug ni makapamatuod sa duha ka tema nga gilantugian human dugmoka sa Catholic Faith Defenders ang iyang tanang argumento pinaagi sa mga kasaligan nga referencia nga gigamit ni Atty. Marcelo Bacalso.”

“Sa laing bahin, nakadayig usab ako sa kabugnaw ug tinaw nga manubag ni Bro. Socrates Fernadez sa mga pangutana nga gipasupot sa mga Sabadista sa panahon sa ilang rally. Akong namatikdan usab nga wala nay laing Iglesia ni Cristo nga mibalik aron sa pagpakita sa mga Katoliko human watas-watasa ang ilang banggiitang debater nga si Mateo Liwanag.”

(TAGALOG: Una palang akong nakarinig at naka saksi na ang mga Katoliko ay nag dedepensa sa pamamagitan ng isang Formal Public Debate dito sa buong pulo ng Mindanao at ako ay humanga sa Catholic Faith Defenders. Sa naturang debate nasaksihan sa tatlo hanggang apat na libong taong may ibat-ibang relihiyon o pananampalataya; ako ay nagsasabi na walang pinapanigan sapagkat hindi ako Katoliko na ang Division Minister ng Iglesia ni Cristo na si Mateo Liwanag hindi naka tindig o naka patunay sa dalawang tema ng debate pagkatapos nailampaso (Totally destroyed) ng Catholic Faith Defender ang lahat ng mga argumento(ni Mateo Liwanag) sapapagitan ng mga mapagkakatiwalaang referencia na ginamit ni Atty. Marcelo Bacalso.”

“Sa ibang banda, humanga ako sa magandang at malinaw na pagsagot ni Brad. Socrates Fernandez sa mga tanong sa kanya ng mga Sabadista sa panahon sa kanilang (CFD) rally. Napansin ko din na wala ng Iglesia ni Cristo na bumalik para pagpakita sa mga Katoliko pagkatapos ilampaso ang kanilang pinakamagaling na debater nasi Mateo Liwanag.”)

EMILIO BENGUA (Sabadista) Dipolog City (Was aired in DXDR sa kanilang programa 12/20/81)

“Nakadayeg ako sa kaligdong ug kabugnaw nga manubag ni Brad Soc Fernandez sa dihang ako nangutana sa ilang public rally niadtong December 13, 1981 didto sa ZN Cultural and Sports Center.

(TAGALOG: Humanga ako sa tama at totohanang pag sagot ni Brad Soc Fernandez ng akoy nag tanong sa kanya sa kanilang public rally noong December 13, 1981 doon sa ZN Cultural and Sports Center.”)

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Sino Ba ang Babae sa Revelation 12?

Author : jason abalos (IP: 203.84.172.254 , acl1-1552bts.gw.smartbro.net)
E-mail : jokring@yahoo.com
URL    : http://jokring@yahoo.com
Whois  : http://ws.arin.net/cgi-bin/whois.pl?queryinput=203.84.172.254
Comment:
May tanong po ako..

Sa isang aklat na isinulat ng PARI by ALBER HUNNI page.59

” The epistles has taken from the apocalips,a woman surrounded by the sons splender who is wearing a crown by the twelve star and the moon beniete her feet.Appears to saint john avoice announce that is hour salvation of the kingdom of jesus christ,The application to the IMMACULATE VIRGIN of LORDES is clear.

So Maliwanag.. Na sabi ng PARI nio na TURO ng IGLESIA KATOLIKA na si VIRGIN MARRY ang BABAE sa Apocalipsis 12:1.”

Anu nmn ang sinasabi ng catholic bible sa DOUAY RHIMES VERSION sa {FOOTNOTE} ng APOCALIPSIS 12:1 ganito ang sabi…

A woman,this WOMAN is NOT the BLESSED VIRGIN!

Ngayon alin po jan ang 22o? ang sabi ng pari sa aklat nio na virgin marry ang bab sa revlation 12:1

o sa catholic bible ng douay rhimes version na hindi raw si virgin marry ang babae sa revation 12:!?

pakisagot po..

SINAGUTAN NI BRO. G-ONE PAISONES

(In Edited Form)

Dear Bro. Jason,

Salamat sa comento mo sa amin, naway ang Dios ay gagabay sa iyo at sa iyong pamilya sa mga pag-araw araw na Gawain.

Sa hindi pa natin sagutin ang tanong mo, dapat malaman natin kung ano ang Book of Revelation o Apocalypse. Narito ang mga sumusunod na pahayag hinggil sa Book of Revelation:

NIV Compact Dictionary of the Bible (The Zondervan Corporation-OMF Literature Phil. Page 504-505 (emphasis added) -REVELATION, BOOK OF THE (Gr. Apokalypsis, an unveiling). Sometimes called the Apocalypse. This is the last book of the Bible and the only book of NT that is exclusively prophetic in character.

There are four main schools of interpretation:

  1. Pretest- holds that Revelation is simply a picture of conditions prevalent in the Roman Empire in the late first century, cast in the form of vision and prophecy to conceal its meaning from hostile pagan.
  2. Historical view contends that the book represents in symbolic form the entire course of church history from the time of writing to the final consummation, and that the mystical figures describe in it can be identified with human events in history.
  3. Futurist- on the basis of the threefold division given in Revelation 1:19, suggests that “what you have seen” refers to the immediate environment of the seer and vision of Christ (1”9-19), “what is now” denotes the churches of Asia or the church age they symbolize (2:1-3:22), and “what will take later” relates to those events that will attend the return of Christ and the establishment of the city of God.
  4. Idealist or Symbolic school treats Revelation as purely a dramatic picture of the conflict of good and evil.

The New Jerome Bible Handbook, Page 310. The Apocalypse (Revelation) narrates extraordinary visions that concern things normally unseen and unheard by human beings. It is unique in the New Testament, but not the ancient world… The Revelation has two focuses: Secrets of the cosmos and secret of the future. Secrets are revealed in order to present a particular interpretation of the times and to persuade the hearers or readers to think and live in a certain way.

Sa nasambit natin sa itaas, mapapansin natin na ang Revelation ay may maraming interpretations batay na rin sa bumabasa.

Atin pong talakayin ang Revelation Chapter 12 na basihan sa iyong katanungan.

Kay ALBER HUNNI is Santa Maria ang Rev. 12:1; sa DOUAY RHIMES VERSION (St. Joseph Edition) < CONFRATERNITY-DOUAY VERSION> hindi si Santa Maria ang Revelation 12. Makikita po natin na para pong contradict ang statement ng dalawa (o masasabi ng iba na contrary talaga ang dalawa). Peru bakit po sinabi natin na parang contradict ang dalawa? Narito ang kasagutan:

Dapat nating malaman na ang Revelation 12:1 ay isang fusion imagery o ang topiko ng Revelation ay may maraming kahulugan at nakadependi ito sa History, Phrase, Sentence, Context, at Interpretation ng mambabasa (Ang reference ay nasa itaas).

Narito ang nakasaad sa Rev. 12:1-2 (KJV) “And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with the sun, and the moon under her feet, and upon her head a crown of twelve stars: {12:2} And she being with child cried, travailing in birth, and pained to be delivered.”

Ang interpretation ng dalubhasa sa Biblia tungkol sa woman ng Rev. 12:1 ay:

1. Israel = Mic. 4:9-10; Isa. 66:7; Gen. 37:9–11

2. Eve = she is part of the three-way conflict also involving her Seed and the Dragon, who is identified with the ancient serpent (the one from Eden) in 20:2. This mirrors the conflict in Genesis 3:15 between Eve, the serpent, and her unborn seed—which in turn is a symbol of the conflict between Mary, Satan, and Jesus. (from James Akin of Catholic Answer)

3. Church = because, as Rev. 12:17 tells us, “the rest of her offspring” are those who bear witness to Jesus, making them Christians. from James Akin of Catholic Answer)

4. Mary (Mother of Jesus) = Revelation 11:19- 12:1 it is Mary the Ark of New Covenant

Narito ang mga sumusonod na references:

Holy Bible- Douay Rheims Version, Page 295 –Apocalypse 12:1 Footnote -“A woman. The Church of God. It may also, by allusion, be applied to our blessed Lady. The church with the sun, that is, with Christ. She hath the moon, that is, the changeable things of the world, under her feet: and the twelve stars with which she is crown, are the twelve apostles: She is in labor and pain, whilst she brings forth her children, and Christ in them, in the midst of afflictions and persecutions.

The New Testament of the New American Bible, Page 626– Revelation 12: 1f. 4-6 Notes: “The Woman adorned with the sun, the moon, and the starts symbolized God’s people in the Old and New Testament; Gn 37, 9f. The Israel of old gave birth to Messiah (v 5) and then became the New Israel, the church, which suffers persecution by the dragon (vv 6:13-17).

Biblia sa Kristohanong Katilingban (Christian Community Bible) Page 485– Revelation 12 Notes: “Ang babaye nagpasabot sa katawhan nga mitabang sa plano sa Diyos, si Maria nga nanganak kang Jesus; siya ang simbahan nga “mikagiw sa disyerto”, sa ato pa, nagkinabuhing espirituhanong layo sa kalibutan, apan giamoma sa pulong sa Diyos panahon sa panglutos. TAGALOG: “Ang babae (ibigsabihin) ay ang mamamayang tomulong sa plano ng Diyos, Si Maria na nagluwal kay Jesus; siya ang simbahan na pumunta (tumongo) sa disyerto, ibigsabihin ay nabubuhay sa espiritual (spiritual way of living) na malayo sa pansanlibutan na buhay (masasamang bagay), peru inaalagaan ng Diyos sa panahon ng kagipitan.”

Revelation a Divine Message of Hope by: Fr. Bruce Vawter, CM. ((Catholic Information Service, Knights of Columbus Supreme Council, New Haven CT 06521-1971)) – (Imprimatur John F. Whealon, Archbishop of Hartford) Page 44 à “The first sign is “a woman clothed with the sun; with the moon beneath her feet and the twelve starts in a crown about her head. As we see from the complete description of this woman (12:1-2, 5-6), she is both the Church and the Mother of the Messiah. The Church is presented both glorified and in her period of trial, all at once… The Child to whom the woman gives birth in v.5 is certainly Jesus, as He is describe in the messianic language of Psalm 2:9.

Conclusion:

Kaya kung ang buong chapter sa Revelation 12 ang pagbabatayan natin iyan po ay hindi kay Santa Maria lamang nakabasi o nakatoon ang topiko; peru kung pagbabasihan natin ang Literal na ina ni Cristo na nag panganak sa kanya hindi rin mali na e-apply natin ang Revelation 12:1 kay Santa Maria.

Ngayon alin po jan ang totoo? ang sabi ng pari sa aklat niya na si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:1; o sa Catholic Bible ng Douay Rhimes version(New Edition) na hindi raw si Virgin Mary ang babae sa revelation 12:!?

Alin ba ang totoo sa dalawa ang Pari ba (ALBER HUNNI) o ang CONFRATERNITY-DOUAY VERSION? Pareho pong totoo ang dalawa SAPAGKAT KUNG TATAPOSIN LANG NATIN ANG PAGBASA SA FOOTNOTE NG CONFRATERNITY-DOUAY VERSION GANITO ANG NAKALAGAY:

CONFRATERNITY-DOUAY VERSION, PAGE 272- REVELATION 12:1 FOOTENOTE: A woman: this woman is not the Blessed Virgin, for the details of the prophecy do not fit her. The prophesy pictures the Church of the Old and New Covenants. The beams of the divine glory clothe her, the moon is beneath her feet, she is crowned with a crown of twelve stars, and she must bring forth Christ to the world. By accommodation the church applies this verse to the Blessed Virgin.

Samakatuwid nais ng may akda ng CONFRATERNITY-DOUAY VERSION na hindi lamang dapat nakatoon ang pagkakaintindi (ng mga Katoliko) sa Revelation 12:1 kay Santa Maria; sapagkat ang pinag-uusapan na “BABAE” sa boung chapter 12 ng Revelation ay hindi LAMANG ni SANTA MARIA naka sentro.

Nasagutan po ang inyong tanong.

Salamat

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal(Ikalawang Bahagi)

Bakit Ang Mga Katoliko ay Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal

(Ikalawang Bahagi)

Ni Bro. Noel Paisones Sr.

CFD/CFLAMP

Ang mga Katoliko ay tumatawag ng mga Santo dahil utos ito sa Banal na Tipan:

Job 5:1 (KJV) “call now if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn” -DITO sinabi po ni Job na tumawag tayo ng mga Santo.

Bakit ba sinabi niya (Job) ito? Sinasabi niya ito sapagkat ang mga pagdarasal o mga dasal ng mga taong makasalanan ay hindi tatanggapin ng Panginoong DIOS! Ito ang sabi ng Banal na Aklat.

PROVERBS 15:8 (KJV) “the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord but the prayer of the upright is his delight”; dito malinaw na ang pagdarasal ng mga walang sala ay tinatanggap ng Panginoong DIOS peru ang dasal ng makasalanan ay hindi niya tatanggapin. PROVERBS 15:29 (KJV) “the Lord is far from the wicked but he heareth the prayer of the righteous”;

Sino ba ang  walang sala? Tayo ba? Ikaw ba? tayong lahat ay maysala ROMA 3:23 ( Magandang Balita BIBLIA ) “sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng DIOS”. Ay kapatid tayong lahat pala ay makasalanan at dahilan ito na ang Panginoong DIOS ay hindi nakakarinig ng ating mga darasal. ISAIAS 59:2 ( Magandang Balita Biblia ) “ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ng DIOS ang dalangin mo.

May tatlong tao na nag kasala sa DIOS at nag dasal sila sa Panginoong DIOS; hindi tinanggap ang kanilang pag darasal sapagkat sila ay nagkasala sa DIOS; at sinabihan sila ng DIOS na pumunta kay Job at siya ang magdarasal sa kanila at tatanggapin niya ang mga dasal ni Job.

JOB 42:7-9 ito po ang sabi ng Banal na Aklat “pagkasabi nito kay Job si Elifaz naman ang hinarap ni Yahweh. Sinabi niya ang poot koy nag-aalab laban sayo at sa dalawa mong kaibigan pagkat di ninyo sinabi kay Job ang katotohanan tungkol sa akin. Kaya ngayon kumuha kayo ng 7 toro at 7 tupa isama mo si Job at sunugin niyo ang mga ito bilang handog at kayo’y ipanalangin niya; siya lamang ang pakikinggan ko”

Dito itinuru ng Panginoong DIOS na mag patulung tayo sa mga Santo sapagkat pakikinggan sila ng DIOS. At mga kapatid ang Aral Katoliko ay ebinasi ito sa Aral ng Panginoong DIOS.

At bakit ang mga Protestante ay hindi sila tumawag sa mga santo???

Sapagkat wala pang protestante na ginawang (ginawa ng Protestante) santo.

ROMA 3:23 kapag ang Protestante ay mag sabi na sila ay walang sala; sila ay mga Sinungaling. JUAN 1:8,10ito ang sinasabi “kung sinasabi nating nawala tayong sala dinadaya natin an ating sarili at wala sa atin ang katotohanan at ginawa nating sinungaling ang DIOS.

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

Bakit ang mga Katoliko Tumatawag ng mga Santo sa Kanilang Dasal?

(Unang bahagi)

Ni Bro. Noel D. Paisones Sr.

CFD / CFLAMP

Mga Kapatid tatalakayin natin ang mga tanong ng mga hindi Katoliko tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Protestante: Bakit ba sa mga pag dadasal ng mga Katoliko, sila ay tumatawag sa mga Santo na ayon naman sa banal na Kasulatan na mababasa natin sa “Gawa 10: 43 na ang mananalig sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa pamamagitan ng Kanyang pangalan .

Sinong pangalan na tayo ay mananalig at tatanggap ng kapatawaran sa mga Santo ba? Hindi dahil ayon sa Roma 10:13 “Maliligtas ang lahat ng tumatawag sa Pangalan ng Panginoon.” Ay hindi pala sa mga SANTO tayo tatawag kundi sa pangalan ng Panginoon. At ang Panginoon na ito ay si Jesu-Cristo (Gawa 10: 36). Ang tanging tagapamagitan lang ng Dios at sa tao ay si Jesu-Crosto (1 Tim. 2:5). Kaya hindi kami humihingi ng ano mang tulong sa kahit na sinong mga Santo.

SAGOT (Catholic Faith Defender): Mga Kapatid tatalakayin natin ang sagot at tunay na aral ng Santa Iglesia Catolica tungkol sa pagtawag natin sa mga Santo.

Ang Santo ay salitang Katsila at sa salotang tagalog ito ay BANAL (At sa Cebuano ito ay “BALAAN”).

Bakit ba tayo tumatawag sa mga Santo o Banal? Tumayawag tayo sapagkat Mga Kastoliko lang ang may mga Santo peru sa mga Protestante wala pa maski isa ang naeproklama nila bilang isang santo.

Mga kapatid pakakatandaan na ang tunay na Iglesia ay ang Iglesia ng mga Santo (1 Cor. 14:33). Ang Iglesia na itinatag ng ating Panginoong Jesu-Crsito ay ang Iglesia ng mga Santo at ang Iglesia na ito ay may mga Santo. At Sino ba ang Iglesia na may mga Santo??? Ang Protestante ba? Ang Iglesia ni Cristo(Mnalo) ba? O Ang Iglisia Catolica?

Mga kapatid kaya nga tayo inaataki ng ibang religion dahil tayo ay may mga Santong mahihingan ng tulong.

Kaya mga kapatid ang isa sa mga dahilan na ayaw tumawag ng mga Protestante sa mga Santo dahil wala silang Santo.

Ang tatagin daw nila ay si Jesus lamang at hindi sa kahit na ano at sinong mga Santo; eh hindi pala alam ng ating mga Kapatid na mga Protestante na si Cristo mismo ay Santo (Basahin po ang Lucas 1:35, Gawa 4:27,30).

Mga kapatid may maitatanong tayo sa mga kapatid nating mga Protestante na “May mababasa ba sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo”. Kung sino mang Pasto na makapagbibigay sa akin ng Chapter at verses sa Biblia letra-4-letra na “hindi tayo hihingi ng tulong sa mga Santo” lilipat ako sa kanilang religion at iiwanan ko ang pananampalatayang katoliko.

Ang tunay na turo ng Santa Iglesia Catolica na mababasa natin sa Biblia ay narito sa Job 5:1 (KJV) “Call now, if there be any that will answer thee; and to which of the saints wilt thou turn”? Kapatid malinaw na isinasaad sa Biblia na ipapatawag tayo sa mga Santo. Bakit po ba tayo ipapatawag; sapagkat ayon sa Proverbs 15:29 “The LORD is far from the wicked: but he heareth the prayer of the righteous.” Kaya malinaw po mga kapatin na ang taong masama ay hindi pinapakinggan ang kanilang mga dasal; at sa mga Santo o “righteous” nakikinig ang Dios. Eh sino po ba sa atin ang hindi masama? Ang mga Santo ay tiyak na papakinggan ng Dios (Heb. 12:22-24).

Tulad ng sa mga kaibigan ni Job nang sila ay dumiritso sa Dios Sila ay sinabihan ng Dios na kay Job sila pupunta. Paki basa lang po ang Job 42:20-21.

1 Hari 17:20-21 Si Elias na nagdasal pasa sa isang namatay na bata, dahil sa kanyang maintim na pagdarasal sa Dios ito ay sinagot ng Dios.

Abangan po ang ikalawang bahagi ng artikolong ito.

Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?

UNSAY KALAINAN SA KALAG UG ESPERITU DIHA SA TAWO?

(Ano ang Pinagkakaiba ng Kaluluwa at Espiritu Diyan sa Tao?)

Ni: Bro. Ramon Gitamondoc (Original Author)

Isinalin ni: Bro. G-one Paisones

The Catholic Faith Defenders, Inc., Cebu City

(Catholic Faith Defenders Journal Vol. IV No. 9)

Black– Cebuano/Original

Green– Tagalog/English

Ang Iglesya Katolika nagtudlo, nga “Ang tawo adunay duha ka bahin, ang material nga lawas ug ang espirituhanong kalag” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Apan ang uban natong mga igsoon nga dili Katoliko misupak, kay matud pa nila “ang tawo mao ang kalag”… ug ang uban, moingon: “Ang kalag mao ra ang espriritu.” Ania ang ilang pagsupak kinutlo usab sa Kasulatan:

(Ang Iglesia Katolika nagturo na “Ang tao ay may dalawang parti (bahagi) -ang material na katawan at ang espirituwal na kaluluwa” (De fide, Fundamentals of Catholic Dogma by Ludwig Ott, p. 94). Pero ang ilan sa ating mga kapatid na hindi Katoliko tutol, dahil sabi nila na “ang tao ay ang kaluluwa (kaluluwa mismo)”…at may ilan na nagsasabing: Ang kaluluwa ay ang espiritu (walang pagkakaiba) <emphasize added>.

PAGSUPAK:

Ang kalag lahi sa espiritu, miingon si Sta. Maria: “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48). Si San Pablo miingon usab: “Ang pulong sa Dios midulot kini sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu” (Heb. 4:12). “Ang Dios sa kalinaw magabalaan unta sa inyong tibuok nga pagkatawo: ug ang inyong bug-os nga espiritu, kalag ug lawas” (1 Tes. 5:23). Ang kalag sa tawo mamatay. “Ang kalag nga makasala, kini mamatay” (Ezek. 18:20).

PAGTUTOL:

Ang kaluluwa ay kaiba sa espiritu, Si Santa Maria ay nagsabi: “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV). Si San Pablo nagsabi rin: “For the word of God [is] quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and [is] a discerner of the thoughts and intents of the heart.” (Heb. 4:12 KJV). “May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.” (1 Thes. 5:23 TNIV). Ang kaluluwa ng tao ay mamamatay. “The soul that sinneth, it shall die.” (Ezek. 18:20 KJV).

ANG TUBAG:

Kining kalag ug espiritu diha sa tawo mao ra, kon walay laing kalainan nga kahulogan anus-a sila nagkahulogan nga mao ra isip espirituhanong bahin sa tawo. Ania ang kasamahan sa espiritu o kalag diha sa tawo:

ANG SAGOT:

Itong kaluluwa at espiritu diyan (patungkol) sa tao ay pareho lang o walang pinag-iba ang kahulugan kailan sila nangangahulugan na pareho bilang espiritwal na bahagi ng tao. Narito ang kasamahan ng espiritu o kaluluwa diyan sa tao <emphasize added>.

  1. Ang kalag mao ang gininhawa nga mogula sa tawo (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu usab mao ang gininhawa nga naghatag og kinabuhi sa tawo (Job 27:3).

1. Ang kaluluwa ay ang hininga (breath) na lalabas sa tao (1 Hari 17:21-22). Ang espiritu naman ay ang hininga (breath) na nagbibigay ng buhay sa tao (Job 27:3) <emphasize added>.

2. Ang kalag gisulod sa Dios diha sa tawo, “Karon ang kalag ko gibubo sa sulod kanako” (Job. 30:16). Ug ang Espiritu usab gipasulod sa Dios diha sa tawo, “Ug Pasudlon ko kaninyo ang akong espiritu, ug kamo mgangabuhi” (Ezek. 37:14).

2. Ang kaluluwa ipinasok ng Dios sa tao, “And now my soul is poured out upon me; the days of affliction have taken hold upon me.” (Job. 30:16 KJV). At ang Espiritu din ay ipinasok ng Dios sa tao, “And shall put my spirit in you, and ye shall live, and I shall place you in your own land: then shall ye know that I the LORD have spoken [it,] and performed [it,] saith the LORD” (Ezek. 37:14).

3. Ang kalag gipaila nga kapasikaran sa salabutan sa tawo, “Ang kalag usab nga walay kahibalo dili mayo” (Prov. 19:2). “Apan anaay usa ka espiritu sa tawo, ang gininhawa sa Makagagahum nga naghatag kaniyag salabutan” (Job 32:8).

3.Ang kaluluwa pinakilala na sukatan sa talino (kaalaman) ng tao, “Also, [that] the soul [be] without knowledge, [it is] not good” (Prov. 19:2 KJV). “But [there is] a spirit in man: and the inspiration of the Almighty giveth them understanding.” (Job 32:8 KJV) <emphasize added>.

4. Inigkamatay sa lawas sa tawo ang kalag dili mahiapil sa pagkamatay kondili mobulag hinuon sa lawas, “Ug nahitabo nga mihalin ang iyang kalag kay namatay siya” (Gen. 35:18). “Mihalin ang espiritu ni Isaac ug namatay siya” (Gen. 35:29)

4. Pagkamatay ng katawan ng tao ang kaluluwa ay hindi kasali sa pagkamatay bagkus ito ay hihiwalay sa katawan, “And it came to pass, as her soul was in departing, (for she died)” (Gen. 35:18). “And Isaac gave up the ghost (Spirit see La Santa Biblia), and died” (Gen. 35:29 KJV) <emphasize added>.

<“Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fué recogido á sus pueblos, viejo y harto de días; y sepultáronlo Esaú y Jacob sus hijos. (Gen 35:18 La Santa Biblia – Reina Valera-1909)>

5. Ang kalag sa mga matarung human mamatay dinhi sa yuta nakita didto sa langit kauban ni Jesus (Pin. 20:4). Mao usab ang espiritu sa matarung gipasaka sa langit (Pin. 11:11-12).

5. Ang kaluluwa ng mga mabubuti pagkatapos mamatay dito sa lupa nakita doon sa langit kasama ni Jesus (Rev. 20:4). Maging ang espiritu ng mabubuti (mabubuting tao) pinaakyat sa langit (Rev. 11:11-12) <emphasize added>.

Apan aduna say laing kahulugan sa espiritu gigamit sa mga Judio diha gihapon sa tawo, kini mao ang kasibot o diwa. “Ang espiritu sa tawo maoy modasig sa iyang kaluya” (Prov. 18:14). “Ug ang espiritu ni Jacob nga ilang amahan nabuhi pag-usab” (Gen. 45:27). Mao kini ang gipasabot ni Sta. Maria, “Ang akong kalag nagdayeg sa Ginoo, ug ang akong espiritu nagakalipay diha sa Dios” (Luk. 1:47-48).

Pero may iba ring ibigsabihin ang “esperitu” na ginagamit ng mga Judio patungkol parin sa tao, ito ay ang diwa. “The spirit of a man will sustain his infirmity” (Prov. 18:14 KJV). “the spirit of Jacob their father revived” (Gen. 45:27). Ito ang ibig sabihin ni Sta. Maria, “My soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior” (Luk. 1:47-48 TNIV) <emphasize added>.

Ug usahay ang Espiritu diha sa tawo nagpasabot usab sa iyang pamatasan nga angay usab ampingan “Kay ang espiritu sa pakighilawas maoy nagapasayop kanila” (Oseas 4:12). “Ang Espiritu nga masinalaypon gisagol ni Yahweh diha sa ilang taliwala” (Isa. 19:14). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Mao kini ang buot ipasabot sa giingon ni San Pablo sa 1 Tes. 5:23 nga ampingan ang lawas, kalag ug espiritu.

At minsan ang espiritu diyan (patungkol) sa tao nangangahulugan rin ng kanyang asal (kaasalan) na dapat ring pag-ingatan “for the spirit of whoredoms hath caused [them] to err” (Hosea 4:12 KJV). “The LORD hath mingled a perverse spirit in the midst thereof” (Isa. 19:14 KJV). “When the spirit of jealousy comes upon him” (Num. 5:30). Ito ang ipinahiwatig (ibig sabihin) sa sinabi ni San Pablo sa 1 Tes. 5:53 na alagaan ang katawan, kaluluwa at espiritu.

Dunay pagpasabot sa kalag ingon nga mao ang patay nga lawas. “Dili mo pagabiyaan ang akong kalag sa Sheol (kun lubnganan)” (Sal. 16:10). “Apan tan-awa ang uban nagmahugaw tungod kay mihikap sa kalag sa tawo” (Num. 9:6). Dili kini pagpasabot nga ang lawas patay mao gayud ang kalag – usa kini ka Biblical Figure of Speech nga gitawag og Metonymy – gihisgutan ang bahin nga gihuptan o gipanag-iya sa usa ka naghupot o nagapanag-iya. Sama sa trono nga nagpasabot sa hari mismo.

May kahulugan sa kaluluwa bilang patay na katawan. “For thou wilt not leave my soul in hell (Sheol –libingan)” (Sal. 16:10 KJV) <emphasize added>. Num. 9:6. Hindi ito nangangahulugan na ang patay na katawan ay ang kaluluwa mismo – isa itong Biblical Figure of Speech na tinatawag na Metonymy –Substitution of a word to suggest what is really meant (http://en.wikipedia.org/wiki/Figure_of_speech). Tulad ng trono (throne) na nangangahulugang ang hari mismo.

Usahay ang kalag gipasabot nga mao ang kinabuhi sa lawas, “Aron pagluwas sa ilang kalag gikan sa kamatayon” (Sal. 33:19). “Ipalusot sa akong mga kaaway ang akong kalag, ug hiagpasan kini; Oo, patumbi kaniya ngadto sa yuta ang akong kinabuhi” (Sal. 7:5)

Minsan ang kaluluwa nagkahulugan mismo ng buhay (life) sa katawan, “To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.” (Psalm 33:19 KJV). “Let the enemy persecute my soul, and take [it;] yea, let him tread down my life upon the earth,” (Psalm 7:5 KJV).

Ang kalag usahay gipasabot nga mao ang tinguha, gana o ilang pagbati sama sa gugma. Ania ang pananglitan: “Ang kalag ni Jonathan nalanggit sa kalag ni David, si Jonathan nahigugma kaniya ingon nga iyang kaugalingong kalag” (1 Sam. 18:1). Ang kalag gipasabot ingon nga mao ang pagbati. “Ug ang tambag sa mga higala makapatam-is sa kalag” (Prov. 27:9)

Ang kaluluwa minsan ay nagkakahulugang “mithiin, gusto o kanilang pagdama (nadarama) pariho ng pag-ibig.” Narito ang halimbawa: “And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul.” (1 Sam. 18:1). Ang kaluluwa (soul) nagkakahulugan na isang pagdama (feeling). “At ang payo ng mga kaibigan makapagliligaya sa kaluluwa” (Prov. 27:9 salin ng may akda ng tagalog).

Ug aduna say higayon nga ang kalag nagpasabot sa tibuok nga tawo nga hinatagan og kinabuhi, sa nahuypan na ang duha ka lungag sa ilong sa tawo sa gininhawa sa kinabuhi, ang tawo gitawag og “kalag nga may kinabuhi” (Gen. 2:7). Usa kini ka hulad pamulong nga gitawag og “Synecdoche” kon ang bahin gigamit apan nagpasabot sa kinatibuk-an, o ang kinatibuk-an nagpasabot sa bahin.

May panahon na ang kaluluwa nangangahulugang buong pagkatao na binigyan ng buhay, And the LORD God formed man [of] the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul (Gen 2:7 KJV). Ito ay figure of speech na tinatawag na “Synecdoche” –ginamit ang isang bahagi (single part) peru nangangahulugan sa buong bahagi (whole part), o ang buong bahagi nangangahulan sa isang parte.

Ang giingon nga ang kalag sa makasasala mamatay (Ezek. 18:20) nagpasabot nga ang kahimtang sa kalag sa makasasala bisan pagbuhi pa sa yuta apan wala nay kalabtanan kun maayong relasyon ngadto sa Dios, busa parihas og patay na. “Kay ang babayeng nagpatuyang sa iyang kaugalingon patay samtang buhi pa” (1 Tim. 5:6). “Kay kining akong anak namatay na, apan karon nabuhi, nawala siya ug karon hikaplagan na” (Luk. 15:24). Si Jsus miingon “Ayaw kamo kahadlok niadtong mopatay sa lawas apan dili makapatay sa kalag” (Mat. 10:28). Ang giingon nga malaglag ang kalag, kini wala magpasabot nga mahanaw, kondili mao ang kastigo nga walay kataposan (2 Tes. 1:9).

The soul that sinneth, it shall die (Ezek 18:20 KJV) nagkakahulugan na ang kalagayan ng kaluluwa ng makakasala kahit na buhay pa sa lupa peru wala nang relasyon sa Dios, kaya katulad lang ng patay na. “But the widow who lives for pleasure is dead even while she lives” (1 Tim 5:6 TNIV). “For this son of mine was dead and is alive again; he was lost and is found.’ So they began to celebrate” (Luke 15:24). Jesus said “Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the One who can destroy both soul and body in hell” (Mat 10:28). Ang sinasabi na kaluluwang malalaglag, ito ay hindi nangangahulagang mawawala, bagkus ito ay ang hatol na walang kataposan (2 Tes 1:9)