CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

CFD Tagbilaran, Apologetic Catechesis -1 By: Bro. Lord Rollorata (Matuod nga Iglesia)

 

 

Kining maong series sa Cebuano Catholic Catechesis gidumala sa CFD Tagbilaran Diocesan Chapter,…..Hinaut unta nga makatabang kining maong video sa pagpalig-on sa atong pagtuong Katoliko, Kinsa kadtong naglibog sa panudlo sa atong simbahan ug nangita sa katin-awan sa pagtuong katoliko, puwede kamo magpadala sa inyung mga pangutana niining maong Cel. # 09070654758 ug amo kanang tubagon dinhi sa you tube pinaagig series of Cebuano Catholic Catechesis Lecture, itext lamang ang inyung mga pangutana ug ibutang usab ang inyung ngalan ug dapit kon taga asa kamo. Daghang salamat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.