Suknaan: Kausaban nga gihimo sa Novos Order sa Misa karon?

Suknaan

Bro. Socrates Fernandez

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/05/giingon-ni-atty-marcelo-bacalso-sa-usa-ka-radio-station-nga-ang-katesismo-sa-council-of-trent-usa-ka-dogmatic-dili-mausab-busa-si-papa-juan-pablo-ii-ang-bag-ong-na-beato-usa-ka-erehe-usa-ka-excomm/

 

 

PANGUTANA:

Giingon ni Atty. Marcelo Bacalso sa usa ka radio station nga ang Katesismo sa Council of Trent usa ka dogmatic dili mausab. Busa si Papa Juan Pablo II, ang bag-ong na-beato usa ka erehe, usa ka excommunicated nga naghimo og bag-ong katesismo, ang Catechism of the Catholic Church, husto ba siya niini?

 


TUBAG:

Dili siya husto, daghan kaayong mga Katesismo sa Simbahang Katoliko kansa miagi usab og mga revisions kun mga kausaban. Pero ang mga panudlo sa Simbahan nga dogmatic dili na mausab. Wa kitay mabasa nga ang tanang pamahayag sa Katesismo sa Konsilyo sa Trento pulos dogmatic. Kadtong dili dogmatic mahimong mausab. Ug ang makausab niana mao ang nagsunod nga Konsilyo o ang hukom sa Santo Papa. Si Papa Pablo VI mipahayag, nga sa Konsilyo Vaticano II walay bahin sa unang nag-una nga Konsilyo nga dogmatic nga giusab, matud pa niya. “Kinahanglan kita mosugot sa Konsilyo (Vatican II). Ang atong pagsugot maoy pagsugot sa mga Obispo, ang Otoridad, nga mao ang mopasabot ug mopatuman sa gilatid sa Konsilyo” (Changes of the Mass for Greater Apostolate Nov. 26, 1969). Ug midason siya: “Walay bisan unsa nga giusab sa lintunganay sa Karaan natong Misa. Ang paggamit sa Latin isip pinulongan sa Misa dili kana dogmatic mahimo nga makagamit sa laing pinulongan nga masabtan sa mga tawo ug balido kana.” Kay si San Pablo miingon: “Diha sa Iglesya palabihon ko ang pagsulti og lima ka pulong nga masabot kay sa 10,000 ka mga pulong nga dili masabot” (1 Cor. 14:19), (THE MASS IS THE SAME NO. II, CHANGES IN MASS NO. 8).
Ang pag-ingon nga ang Katesismo sa Trento, “is noteworthy example of this. It gave priority in its constitutions and decrees. . . is a work of first rank as a summary of Christian teaching.” (Catechism of the Catholic Church No. 9) nagpasabot kini nga “angay kini tamdon buhat nga nag-una sa ranggo sa pagtagad, ang Katesismo sa iyang dekreto. . . kini ang sa sumada sa Kristohanong Panudlo.”
Ang bahin sa konsagrasyon sa Misa gigamit ang pro multis, “alang sa daghan”, napulihan og pro omnibus alang sa tanan, wa kana maka-usab sa esencia sa Misa. Kay ang Misa ni Jesus sa Katapusang Panihapon, pasiuna sa Dugoong Panubos Niya, ug ni San Pablo pa, ang alang sa daghan ug alang sa tanan sama ra’g kahulogan (Roma 5:18-19, Tito 2:11). Ug kanang Mysterium Fedei, Misteryo sa Pagtuo wala na mahiapil sa grupo sa mga pulong sa kosagrasyon. Litokon gihapon na sa pari human sa words of consecration. “Ang tinguha sa sinodo sa mga obispo gihimo ni Papa Juan Pablo II nga iyang tinguha siya ang mipasiugda sa Bag-ong Katesismo, Catechism of the Catholic Church, gipatuman kini sa tanang mga Obispo, mga pari ug sa katawhan sa Dios sa tibuok kalibotan (C.C.C. no. 12).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.