SUKNAAN (Traditionalist)

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2011/06/bro-soc-ang-magsisibya-nga-traditionalist-nga-kanunay-nag-atang-sa-imong-gipaambit-nag-ingon-%E2%80%9Csayop-ang-gisulti-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nga-ang-pari-nga/

 

PANGUTANA:

Bro. Soc, ang magsisibya nga Traditionalist nga kanunay nag-atang sa imong gipaambit, nag-ingon:“Sayop ang gisulti sa Katin-awan sa Pagtuo nga ang pari nga magmisa bisan way pagtuo, balido gihapon ang iyang pag-konsagrar. Dili ikadapat diha ang ex opere operato, erehiya og dakong sayop ang iyang gitudlo, nakapasalaag sa daghang mga katoliko.” Husto ba siya, sumala sa Official Doctrine of the Catholic Church? Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu.

 

 

TUBAG:

Ang defecto moral o doktrinal sa usa ka tinuod nga na-ordenahan nga paring Katoliko, kon siya magmisa, balido ang Misa nga iyang gisaulog. Kay ang usa ka dili matuis nga kondisyon mao kini: “The Consecrator of the Blessed Sacrament in every priest, and only a priest. Even heretical and schismatical priest can validly consecrate.” (Moral Theology by Fr. Heribert Jone, Nihil Obstat Pius Kaelin. . . Imprimatur John Francis Dearden, D.D. Bishop of Pittsurgh page 349).

Ang kawala motuo ni Caifas ug sa iyang dakong sala sa paglutos ni Jesus wala makalangkat sa iyang gahom sa pagkapari ug sa gahom sa pagsultig kamatuoran sa tuig sa iyang pagmando. “Si Caifas namulong: Maayo kaninyo nga mamatay ang usa ka tawo tungod sa katawhan nga dili mawala ang tibuok nasud. Karon wala siya makasulti niini sa iyang kaugalingon; kondili kay siya mao ang Labawng Pari niadtong tuiga. Gitagna niya nga si Jesus mamatay tungod sa nasud” (Juan 11:49-51).

Human si Jesus mamulong sa litokonon sa pari sa Konsagrasyon siya misulti; “Kini mao ang Akong Lawas. . . Kini ang Kopa sa Bag-ong Tugon sa Akong dugo,” misugo kanila, ang iyang mga pari. “Buhata ninyo kini nga handumanan Nako” (Lukas 22:19-20). Gisugo, Niya ang Iyang mga ministro, ang mga pari, pero ang katakos sa paghimo niini nga Iyang Lawas ug Dugo, dili katakos sa pari kondili Iya ni Cristo, mao kini ang Capax Dei, gahom sa Dios, ang ex-opere operato, dili gikan sa katakos sa tawo Capax Hominis. Busa ang maong gahom wala mag-agad sa kahimtang moral sa pari o sa ka-wa niyay pagtuo pero napasiunhan sa iyang intention sa Misa sa pagsugot sa sugo sa GINOO. Do this.

Ania ang Milagro sa Lanciano Italia: Sa ikapito ka gatus (700 A.D.) usa ka pari sa Orden ni San Basilio Simbahan ni San Longino nga nagmisahan siya nga diay wala siyay pagtuo sa Konsagrasyon. Apan sa usa niya ka Misa nasiga ang iyang duha ka mga mata. Kay ang Pan nahimong Unod, apan ang tunga nagpabilin nga ang kolor puti sa Ostiya ug ang bino nahimo gayud nga Dugo.

Siya mituaw sa dakong kasubo ug pagbasol. . . Siya miingon sa nanimba: “Kamo mga bulahan nga saksi, kay ako nga walay pagtuo gipakgang sa GINOO ug Iyang gipakita sa akong mga mata. Dali kamo mga igsoon, paduol kamo aron makakita kamo sa Unod ug Dugo sa Gimahal nato nga Cristo.” (Eucharistic Miracles compiled by Joan Carroll Cruz, may Nihil Obstat ni Rev. John Miller C.S.C., Imprimatur  ni Philipp M. Hannan, Archbishop of New Orleans.

Busa, gipabarog sa Katin-awan sa Pagtuo, ang Kamatuoran sa Balaang Kasulatan ug sa Panudlo sa Simbahang Katoliko. Bisan ang pari walay pagtuo apan dili kini makapugong sa milagro sa Ginoo sa Konsagrasyon sa matag Misa. “Facta sunt potentiora verbis.” Facts are more powerful than words.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This blog is kept spam free by WP-SpamFree.