1 Timothy 4 1-3 (Cebuano)

Edison Quinones:

Hi Brod,

Good day!
Catholic ko. Gusto lang unta ko mangutana bah. Kung pwede?

G-one: Good day pudnimo brad; AngGinoomagagrasciakanimo.  Pwedikaayokamakapangutana.


Edison Quinones:

AsaronsiBrodSoc mag bible study ron?

 

G-one:Ang Bible study ni brad Soc naa nahimutang sa ubos sa simbahan sa San Jose Recolitos (USJR) sa may Pasil Cebu. Ang Bible study kada meyerkulis sa alas 6 sa hapon hangtud sa alas 9 sa gabie.

Edison Quinones:

Then about aningmgauban religion naako Question?
Makasapotperonaapudbiyasila point mag lisod ko og tubag usahay. Tungod ana mo research ko myself but I don’t think so nga enough because it’s better guided with expert judna like other religion. If ever I meet someone who tries to debate. Mo tubag ko pero did2 ra sab igo sa akong makayaog ma sabtan. Gusto unta ko moapilsa bible study ninyo. When og where?


G-one:Tinood gyud kana igsoon; makasaput gyud sila gamay, ilabina nga aduna kitay background sa atong pagka Katoliko nga pinasukad sa Biblia.  Igsoon takos nakong dawaton ang pagtabang sa imoha kutob sa akong makaya.  Ang pagka Catholic Faith Defenders adunay taas nga proceso before ka maka atubang sa mga informal nga kukabildo kon debate.  Hinoon, angayan unahon nimo pagsinate sa mga background ug fundamento nga doctrina sa Santa IglesiaCatolica nga gipasukad gayud diha sa balaang Kasulatan kay angBiblia nag-ingon “Kinahanglan andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaum nga anaa kaninyo, hinoon buhata ninyo kini uban sa kaaghop ug kataha (1 Ped. 3:15b-KJV Cebuano)”


Edison Quinones:

Please also read this (About Sto. Nino):
http://psquare.org/ispeak/showthread.php?1409-What-you-should-know-before-joining-the-Sinulog-in-Cebu

 

G-one:About sa Santo Nino; angayan na tong masayran nga ang Santo Nino mao ang batang Jesus; atong maaninaw nga kining mga igsoon tang protestante gaataki gihapon maski sa batang Jesus.  Ang Santo Nino mabasa diha sa Bibliang Spanyol letra-4-letra; anaa sa Luk. 1:35 NIV Spanish Version. Ang ilaha nga ataki sa Santo Nino naga direkta sa atong mga Larawan ug Istatuwa sa mga Santos, ni Santa Maria ugkangJesu-Cristo nga makita sa atong simbahan ug atong kabalayan! Ganimogamit sila sa mga kapitolo ug versikolo diha sa Biblia aron lamang sa pagpahuyang ug pagpagpapag sa mga pagtoo sa mga Katolikong walay mga a lamag dihasa Biblia (Exo. 20:3-5; Deut. 5:8-9; Roma 1:21-23 ugubanpa). Dinhi atong Makita ang ilang ka BIAS kon kahakog sa pagbungat sa mga nilatid sa balaang pulong sa Dios; gani ila kining gigamitaron sa pagsakmit sa uban tang mga igsoon nga mutaliwan sa tinoohang Katoliko ug didto unya mubalhin sa ilahang tinoohan nga gitukod lamang ug tawo (2 Ped. 3:16). Apan wala gani nila ihilakip ang mga cetas diha sa Biblia nga nag mantala nga anaay ipabuhat nga mga larawan – mao ang larawan sa mga balaang anghil (Exo. 25:18-22).  Ug kanining mga istatuwa sa mga anghil konkerubin didtona himutang sabalaang templo sa Dios (2 Cron. 3:7,10-14). Gani ang Dios nag sugo kanato ngadidto kita magsimba Kaniyasa temple nga anaay mga larawan sa mga anghil (2 Cron. 7:15-16).  Diha usab sa bag-ong testament gihisgutan gihapon ang mga larawan sa mga anghil (Heb. 9:5 Living Bible).  Tungod niini nga katarungan busa anaay larawan si Jesu-Cristo mismo (Gal. 3:1 Living Bible)!  Ang nag sulatsa Galacia mao si San Pablo; ug parasakasayuran sa tanan si Apostol Pablo mananahi kon tent maker (NIV Compact Dictionary of the Bible; page 131); busa dili ikalalis ngasi Cristo anaa gayoy larawan!

 

Angayan naton gmasayran ngasi Satanas mugamit usab ug Biblia aron lamang sa pagpanlimbung (Mat. 4:1-10)!Busa mag maigmat kita ka nunay sapagbantay ug pagtoon sa Biblia.

Edison Quinones:

Halos tanankailanakokay Christian ngaAnti-catholic and claims that our religion dawkaydilisaktokaytungodsadaghan reason. Hinoonmatubagnakoanguban.Peroganahan pa judkomo dig dipper and I want to learn from the experts perodilisa lain religion.

 

G-one:Salamat brother; mas maayo gani ikaw kay nangita jud kasa side sa Catholic expert dili pariha ni Manny Pacquiao nga naka apillang ug Bible study sa laingt inoohan; dayon nibiya sa tinookod nga simbahan ni Cristo (Mat. 28:19-20). 

 

Edison Quinones:

Sapag research nako I cam accross with this guy nga nag claim nga Catholic Church is not really founded by Christ perotilawala ta sailaha. Then pointed this Bible verse sa(1 Timothy 4 1-3) “1The Spirit clearly says that in later times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. 2Such teachings come through hypocritical liars, whose consciences have been seared as with a hot iron. 3They forbid people to marry and order them to abstain from certain foods, which God created to be received with thanksgiving by those who believe and who know the truth”

 

G-one:Ang 1 Tim 4:1-4 dili kitang mga Catholic ang gipasabot niini; tungod kayingon samga Biblical scholars na dili Catholic mao kini sila ang mga Catharis or mgaAlbigensians.

Ang pagtulon-an saKatoliko mahitungod sa Celibacy o ang pag dili sapag-aasaw sa nga mga pari tungod sa Diyos ay nasa Biblia at tudlo kini sa atong Ginoong  Jesus.

Matud paniapostol Pablo sa 1 Cor. 7:8, 32-33 (KJV) “{7:8} I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. {7:32} But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord: {7:33} But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please [his] wife.

Ug atong paga timan-an nga siApostol San Pablo ay Pari–mababasa sa Roma 15:16 (Cebuano Popular Version)

Ang Panginoong Jesu-Cristo ay ganitorinangitinorosa Mat. 19:12 (KJV) “For there are some eunuchs, which were so born from [their] mother’s womb: and there are some eunuchs, which were made eunuchs of men: and there be eunuchs, which have made themselves eunuchs for the kingdom of heaven’s sake. He that is able to receive [it,] let him receive [it.”

Mahitungod pud sa pagpuasa kon pagdili sapagkaon; nahitunong kini sa mga Holy Week diin atong gihandum ang mga pagpuasani Cristo sakamingawan (Mat. 4:2) ug iyang mga tinun-an (Mat. 9:14-15).Ug gani si Ginoong Jesu-Cristo naghatagugpanig-ingnan sa tinuoray nga pagpuasa (Mat. 6:16-18).  Ang pag puasa natong mga Katoliko sapanahonsa Kwarisma mao lamang angpag ambit sa kasakit ni Kristo didto sa Kalbaryo (1 Cor. 9:23-25).

 

 

Edison Quinones:

Then follow upan pa judnilanga Catholic is funded after the apostles dilidawsi St. Peter ang first pope ogsi Boniface III..check this link http://wiki.answers.com/Q/Who_founded_the_Catholic_church
so diyadaw after sa apostles kitadawang false religion alabi pa ngakitaang religion nga nag prohibit sa marriage sa Priest and meat.

 

G-one:Bro kungnaaganimgaistoryanga in-anaugwalayigongebedensya; igna nga ISTORYAHE…. Ang maong mga ataki natubag nanato saitaas.  Ang mga standard references nag tudlongasi San Pedro gayudangunang Santo Papa (World Almanac and the Book of Facts, etc).

Edison Quinones:

Hinoonpwedena ma tubagnasiyadiri:
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20091212072631AAygMsg

 

G-one:Natubag nana siyangamgaataki brad; anaaymga Catholic website nga US based nga nag atimanmahitungoddaana.

Edison Quinones:

Then ang next religion that follows nga nag forbid or marriage kayCatharis, Albigensians or Waldensesgi comment sa nag answer.

 

G-one:Angmga Bible scholars nag -inon nga ang mga Catharis ug Albingensians ngamgaKaaway ug nangataki saSimbahang Katoliko sama samga protestante mao ang katumanan sa 1 Tim. 4:1-4.

Edison Quinones:

Then other reason kayakong GF kay nag apil2x siyaog bible study saakongamigo nga Christian (non-catholic). To compliment that, I want to learn the bible more saato religion dilisa lain. Hinoondilikoganahansa divide tungodsa religion. We have 20 major religions in the world then one religion is divide by different faiths so more than 30,000 faiths in the world including atheist, Iglesiani Christo and Jedi knight (atheist but believe with the fiction star wars religion).

 

G-one:Bro; tagaesiyaugmga reading materials; pwedi man kamaka print saatong website :www.catholicfaithdefedners.com ug uban pang mga website nga informative ug nagbutyag s akamatuoran.

 

Edison Quinones:

Hinoon ang tinood essence sa Bible is to follow his greatest commandment but I want to learn more perogikansaakong religion ang nag tudlokanako. I hope makatabangkaBrod.. 

Salamatsapagbasaogmahuwatkosaimong reply.

 

G-one:Bro pasensya kana kunghindi kaagad ako naka reply sa mga mensahe mo.  Ang sulat mosa akin ay mailalathala sa ating website www.catholicfaithdefedners.com. Salamat

SUKNAAN

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga…

 

 

SUKNAAN

 

 

PANGUTANA:

 

Matud pa ni Atty. Marcelo Bacalso, si Bro. Soc sa Katin-awan sa Pagtuo nakatampo sa sayop nga hubad sa Biblia, Maayong Balita Biblia kay miapil siya sa Revision. Kay sa Mat. 1:25, si Maria dili na ulay, kay ang sayop nga hubad, “Wala hilabti ni Jose si Maria sa wala pa siya manganak kang Jesus.” Sabton nga human manganak si Maria gihilabtan na ni Jose. Sa Juan 2:4, dautan kaayo sa hubad, “Si Jesus miingon kang Maria, Babaye, ayaw ko’g tudloi unsay Akong buhaton.” Dili ba binuang kining hubad nga giapilan ni Soc?” (Bro. Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu).

 

TUBAG:

 

Sa Revision nga akong giapilan, giusab na ang hubad sa Mat. 1:25, mao kini: “Wala hilabti ni Jose si Maria hangtud nga si Maria nanganak kang Jesus.”

Kasagaran ang pulong hangtud, wa’ magpasabot nga dihang niabot ang hitabo nga gihangturan duna nay nahitabo. Sama niini: “Wala gayud manganak si Mikal hangtud siya namatay,” (2 Samuel 6:23). Nagpasabot nga wa gayud manganak si Mikal gikan niadto ug hangtud namatay siya. Ang hangtud diha nagpasabot, continuous as such:  “Wala na mobalik ang uwak hangtud nahubas ang tubig,” (Gen. 8:6). Nagpasabot, ‘Wa hilabti ni Jose si Maria hangtud’ (nagpasabot nga bisan pag humana manganak si Maria kang Jesus, wa gayud makahilabot si Jose kang Maria).

Ang sa Revision sa hubad sa Juan 2:4 mao kini, “Babaye unsay labot nimo ug nako niana?” Ang niana nagpasabot sa pagkahurot sa bino. Dili sama sa unang hubad, nga daw si Jesus namadlong kang Maria nga dili siya gustong tudlo-an sa Iyang inahan. Kay sa pagkatinuod gituman ni Jesus ang pangilabot sa iyang inahan. Ang tubig, gihimo ni Jesus nga bino.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/matud-pa-ni-atty-marcelo-bacalso-si-bro-soc-sa-katin-awan-sa-pagtuo-nakatampo-sa-sayop-nga/

SUKNAAN

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang …

 

SUKNAAN

 

PANGUTANA:

 

Sa sibya sa Traditionalist, (Tigpamaba sa Society of St. Pius X) gisibya sa Radyo Marso 11, Domingo, miataki pag-ayo sa Kapangulohan sa Simbahang Catolico sa pagkutlo sa duha ka visionaries sa La Sallete, 1846 ang iyang unang giingon nga pakigsulti ni Birhen Maria, ug sa 1879 ikaduhang pagbutyag niya sa iyang “nakuha” sa pulong ni Birhen Maria miingon: “Ang Roma mawagtangan sa iyang pagtuo, ug ang Anti-Cristo makasulod sa Simbahan sa Roma.” Matuod ba nga giingon nga mapukan sa Yawa ang Papa o mapukan sa ilang gahom? Carlos Pastorite, San Isidro, Talisay City, Cebu.

 

TUBAG:

 

Ang otoridad sa Iglesya Lokal mao ang ilang kaobispohan. Ang ikaduhang pagpabutyag sa Visionaries sa La Sallete sa 1879, wala aprobahi sa mga Obispo, giisip nila nga ang pahayag sa Visionaries mahimo nga milakdop lang sa iyang opinion, dili gayud gikan sa baba ni Birhen Maria nga giingon nga maoy nakigsulti kanila (Catholic Encyclopaedia, On Line). Bisan tugtan ta nga kining usa ka pagbutyag gikan ni Santa Maria Birhen, pero sabton kini nga usa ka warning kun pasidaan nga matagnaon sa hulga batok sa Simbahang Catolico. Dili kini sabton nga makakab-ot og katumanan. Kay nasayran na nato ang mga pulong sa Dios. “Kon mosulti Ako, Ako kining tumanon, kon mamulong Ako, Ako kining pahinaboon” (Ez. 12:25). Ang pulong ni Cristo sa Iglesya nga Iyang gitukod, dili gayud mapakyas. “Ikaw, Pedro, ug sa ibabaw niining bato pagatukoron Ko ang Akong Iglesya nga ang Ganghaan sa Impyerno, dili makabuntog niini” (Mat. 16:18). “Kay Ako magauban kaninyo sa matag adlaw hangtud sa katapusan sa panahon,” (Mat. 28:20).

Maingon usab niadto mihulga ang Dios sa makalilisang nga silot sa Israel. Si Jeremias miingon: “Ah Ginoo, sa pagkatinuod gilimbongan Mo ang katawhan sa Jerusalem pinaagi sa pag-ingon: Kamo makabaton sa pakigdait; apan diay espada nga milagbas ngadto sa kinabuhi. Alaut kita kay kita nagkagun-ob” (Jer. 4:10-13). Sa maong hulga, gipulihan sa Dios sa Iyang maluwasnong kamot sa pagbakwi sa Iyang hulga, diha nga naghinulsol ang katawhan.

 

 

PANGUTANA:

 

Sa Assisi, Italia, sa buhi pa si Papa Juan Pablo II sa pagsaulog sa World Day of Peace Oct. 19, 1992, gidapit sa papa ang lainlaing mga pundok sa Tinuhoan sa Tibuok kalibutan. Ug sa katapusang adlaw nagmisa siya ug gialirongan ug misalmot ang mga lainlaing mga lider sa tinuhoan nga dili Catolico, dili ba pruyba nga ang naghimog Heretical Mass ang papa kay miapil sa Misa ang mga Lider sa Tinuhoan nga mga dili-Catolico? Wildan Mindajao, Lawaan II, Talisay City.

 

TUBAG:

 

Bayanihon ang gihimo sa Papa, kay ang tumong mao ang pag-ampo sa Kalinaw sa Kalibutan. “Ang gahom sa pag-konsagrar sa pan ug bino anaa sa lehitimo nga pari lamang” (Canon Law no. 900 Fundamentals of the Catholic Dogma page 397). Dili kadto Heretical Mass, ang pagtambong sa mga lider sa lainlaing mga tinuhoan. Ang milagro sa pagkabalhin sa Pan ug Bino ngadto sa Lawas ug Dugo ni Cristo anaa sa gahom ni Cristo pinaagi sa Papa, wala sa mga lider sa lainlaing tinuhoan. Sa wali sa Papa, iyang gimantala si JesuCristo ang atong Ginoo sa Kalinaw ug sa Kadait, “Nagtapok kita, ingon nga mga higala. Magpasalamat ako ninyo, ingon nga ako magtutuo ni Cristo ug isip Catolico.” Wala ilimod ni Papa Juan Pablo II ang iyang pagtuo ni Cristo ug sa atong Simbahang Catolico.

 

Retrieve from: http://www.bagonglungsoranon.com/2012/07/sa-sibya-sa-traditionalist-tigpamaba-sa-society-of-st-pius-x-gisibya-sa-radyo-marso-11-domingo-miataki-pag-ayo-sa-kapangulohan-sa-simbahang-catolico-sa-pagkutlo-sa-duha-ka-visionaries-sa-la-sall/

THE PAPACY AND THE PRIMACY OF SAINT PETER

THE PAPACY AND THE PRIMACY

OF SAINT PETER

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

Black Nazarene Chapter, Cagayan de Oro City

 

Ang Santo Papa ang Obispo sa Roma ug ang “Supreme Head of the Catholic Church.” Gihuptan sa Papa ang gahom, ug ang dakong kaakuhan nga gitugyan ug gisangon ni Cristo kang Pedro.

Si Ginoong Jesu-Cristo mismo ang nagtudlo kang Pedro, ug sa iyang mga sumosunod o mga successors isip mga lider sa iyang Simbahan nga iyang gitukod.

Mateo 16:18-19 – “Busa sultihan ko ikaw: ikaw si Pedro ug ibabaw niining bato tukoron ko ang akong iglesiya, ug bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa Gingharian sa langit: ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit; ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.”

Sanglit si San Pedro didto man gipatay ug gilubong sa Roma, the Bishop of Rome is by right the Pope of the Universal Church.

Ang labing importanting papel sa Santo Papa mao ang “preservation of unity within the Church.

Ang magbalantay mahinongdanon kaayo aron dili magkatibulaag, mangawala ug dili mapapag ang mga sakop nga iyang gibantayan.

Sa ingon niini nga katarungan, mahinongdanon kaayo ang Papa diha sa Simbahan. Kay kung wala pa ang Santo Papa, walay mahitabong panaghiusa sa mga local churches; and they will become independent with each other.

Kung wala pa ang Papa, DILI NA ‘TA MATAWAG OG SANTA kondili “SANTAIYA” na. Dili na mahimong balaanon o lunsay ang atong mga pagtulon-an kay mag-agad na man lamang unya kini sa level of understanding ug interpretation sa mga pastor sa Bibliya. Ang TRUTH nga atong pagahutan mag-agad na lamang unya sa ma-perceive sa atong senses sa mga lider. Magsantaiya ug magkabulagbulag na ‘ta sama sa mga protestante, sama sa Baptist, Born Again, SDA, Isalm, ug uban pa, nga matag kongregasyon managlahi ang ilang mga doktrina, kay nag-agad man lamang kini sa pagbati, hunahuna ug panabot sa pastor.

Ug bisan ang mga protestante nakaamgo sila sa importansiya kun kamahinongdanon sa usa ka “supreme leader” o “universal leader” tungod kay nagkasiaksiak ug nagkabahinbahin man sila. Wala silay kahiusahan sa ilang mga pagtulon-an, ug nagpinahitay sila. Ang Santo Papa mao usab ang supreme pastor and teacher of all Christians.

The Pope presides the system of the central ecclesiastical government of the Roman Catholic Church.

The Pope grounds his claim to jurisdiction primacy in the Church, in the so-called “PETRINE THEORY.

Petrine Theory – is that Jesus Christ conferred the position of primacy in the Church upon Peter            alone.

Ang General Council of Chalcedon niadtong A.D. 451, formally recognized the spiritual primacy, or the supremacy of the Bishop of Rome.

It was affirmed by the Council of Florence in 1439.

And the PETRINE THEORY was defined as a “matter of faith” by the First Vatican Council in 1870.

It was also endorsed by the Second Vatican Council in 1964.

Sa pag-define sa PETRINE THEORY, ang First Vatican Council mi-cite o mikutlo sa tulo (3) ka mga “classical texts” in the New Testament, long associated with it:

 1. Juan 1:42 – Giilisan ni Jesu-Cristo ang ngalan Simon og KEPHAS, nga sa ato pa, PEDRO. Sa Griego: PETROS, nga nagkahulogan og “bato.”

 

 1. Juan 21:15-19 – Sa tulo ka higayon si Jesus nangutana kang Pedro: Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako?” Ug sa kataposan, si Jesus miingon kang Pedro: “Atimana ang akong mga karnero.” Ug ang mga “karnero” nagpasabot sa “katawhan” (Salmo 79:13).

 

 • Ezekiel 34:31 – “Kamo akong mga karnero, mga karnero sa akong pasibsibanan, ug ako ang inyong Dios.”
 • Jeremias 3:15 – “I will give leaders who obey me, and they will feed with wisdom and understanding.”

 

 1. Mateo 16:18-19 – Si Jesus mismo ang nagtudlo kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod isip mga lider sa Iyang Simbahan. Diha usab gi-confer o gisangon kun gisalig ni  Jesus kang Pedro ang iglesya nga Iyang gitukod. Gipasaligan nga DILI MALUMPAG ang maong iglseya. Ug gihatagan pa kini ug gahom kun otoridad. Sa dose (12) ka mga apostol, si Pedro ang gipili sa Ginoo nga saligan sa pagdumala sa Iyang iglesya.

 

 • Ug kining maong iglesya gisugo sa pagsangyaw sa tibuok kalibotan. Gipasaligan usab kini ni Jesus nga Iyang pagaubanan hangtod sa katapusan sa kalibotan (Mateo 28:19-20).

King tulo (3) ka mga “classical texts” sa Bag-ong Tugon, gipasabot sa Vatican I, nga adunay kadugtongan sa gipamulong Cristo kang Pedro diha sa Lucas 22:31-32. (Palihog basaha.)

Ug pinaagi niining maong kalig-unan diha sa Balaang Kasulatan, kini nagmatuod lamang nga si Ginoong Jesu-Cristo gayod mismo ang nag-constitute kang Saint Peter isip:

 • Prince of the Apostles and Visible Head of the Universal Christian Church, the Roman Catholic Church.

 

 • Ug kini naangkon ni Pedro pinaagi sa gitawag og “primacy of jurisdiction” kun “jurisdictional primacy” that was to pass down in perpetuity to his papal successors, along with authority TO PRONOUNCE INFALLIBILITY on matters of faith and morals.

 

 • The Pope serves as the bishop of all bishops and the pastor of all the faithful.

Ug kining priestly powers sa Santo Papa, as bishop or spiritual overseer in the Universal Christian Church, gikan kini sa SACRAMENTAL ACT OF ORDINATION.

Ang Santo Papa nakahupot sa iyang papal authority pinaagi sa eleksiyon sa Sacred College of Cardinals; ug ang panagtigom sa mga sakop sa Sacred College of Cardinals gitawag kini’g “Conclave.”

It is by virtue of the decision of the College of Cardinals nga ang bag-ong napili nga Papa inherits his official titles such as:

 1. 1.      Successor of Peter

From this title flows all the other titles of the Pope for he only holds his office as the Pope inasmuch as he is the successor of Peter.

 

 1. 2.      Supreme Pontiff

This title came from the Latin term “potem facere” which means “to build a bridge.” This title was formerly reserved to the emperor of Rome who was the head of principal college of priests. This title was given to him for he served as the bridge between men and the gods. In A.D. 375, the title was given to the Pope by Gratian. Now the title means “a bridge builder between God and man.” The Pope is also the first and chief bishop in the Church and the head of the Episcopal College. He has truly Episcopal authority over all the faithful and all the pastors.

 

 1. 3.      Bishop of Rome   

Saint Peter was the first bishop of Rome who founded the See in the year A.D. 42. It was to Peter the Jesus gave the office of binding and loosing, and the keys to the Kingdom of Heaven. Vatican I decreed that “Christ established that Peter should have perpetual successors in the primacy and the Roman bishops are the successors.” The Pope, therefore, being the successor of Peter, is also the bishop of Rome.

 

 1. 4.      Vicar of Jesus Christ

The title means “one who takes the place of Christ.” This term however is often used of the bishop of Rome in particular, but is also used for bishops in general. This was first used in A.D. 495 by the Roman Synod to refer to Pope Gelasius I. The title signifies the supreme authority of the Pope as the representative of Christ on earth and the visible head of the Church, Christ being the invisible head.  He is also spiritual governor of the universal Church.

 

 1. 5.      Primate of Italy

At one time, a primate was bishop or archbishop who had all authority over all bishops of an area covered. The Pope is the highest in authority in the whole of Italy, the only primate in the Catholic Church with such jurisdiction and authority is the Pope.

 

 1. 6.      Sovereign of the State of Vatican

Based on the Lateran Treaty, Italy recognizes Vatican City as the sovereign state with the Pope as its temporal ruler.

 

 1. 7.      Patriarch of the West and Archbishop of the Roman Province

Together with the title Primate of Italy, these titles are based on the principle that the Roman See is the chief and the highest See of all the jurisdictional areas of the Church of which the Church of Rome is part.

 

 1. 8.      Prince of the Apostles

As successor of Saint Peter who was the leader of the Apostles, the Pope is given the title Prince of the Apostles for he is the one who has the primacy over all the successors of the Apostles.

 

 1. 9.      Servant of the Servants of God

Since Saint Gregory the Great, the Pope is called Servus Servorum Dei. From this flows the title of the Pope of the Roman Catholic Church as the Servant of the Servants of God.

Ang pulong nga Pope gikan sa Latin nga pulong nga papa nga nagkahulogan sa English og “father.” Samtang ang pulong bishop gikan sa Greek word nga episkopos nga nagkahulogan sa English og “supervisor” kun “overseer.”

Kining titulong bishop kun episkopos atong mabasa sa ubay-ubay’ng mga panid sa canonical writings sa Bag-ong Tugon. Gani, sa wala pa mahitabo ang Pentecostes, si San Pedro, sa iyang pagpamulong atol sa ilang paghulip sa nabakanteng pwesto ni Judas, migamit sa pulong episcope o bishopric diha sa pagtudlo sa mohulip sa apostolic office nga gibiyaan sa nagbudhi kang Jesus (Acts 1:20-25, King James Version).

Acts 1:20 – “For it is written in the book of Psalms, Let his habitation be desolate, and let no man dwell therein: and his bishoprick let another take” (KJV).

Ug diha sa Buhat sa mga Apostoles, ingon man sa mga sinulat ni San Pablo, dayag nga nagtug-an kanato nga may mga tawo sa primitive Church, nga naghupot og dagkong gahom – nga may titulong gihuptan nga episkopos kun bishop.

Ang “lingkoranan,” nagpasabot kini’g GAHOM ug KATUNGDANAN. Sama pananglit sa usa ka gingharian, aduna gayoy pinasahi nga lingkuranan ang HARI, diin siya lamang ang makahimo ug angayan nga makalingkod niini.

 

Ingon usab niini ang LINGKORANAN ni San Pedro, ang unang Santo Papa sa Simbahang Katoliko. Ang iyang lingkuranan nagtimailhan ug nagsimbolo sa GAHOM ug OTORIDAD nga gihatag kaniya ni Ginoong Jesu-Cristo.

Ang CHAIR OF PETER, kun CATHEDRA PETRI, nagsimbolo usab kini sa TEACHING AUTHORITY sa Santo Papa diha sa kinatibuk-ang Simbahan. Sa dihang ang Santo Papa moluwat og DOGMATIC DEFINITION, ang iyang pamulong gitawag kini’g EX CATHEDRA, nga nagpasabot og “From the Chair.” Ex cathedra literally means “from the throne.”

“Ex cathedra is the exercise of the supreme power of teaching of the Pope. Given the gift of indefectibility, with the assistance of the Holy Spirit the Pope as pastor and teacher of all Christians defines doctrines of faith and morals. His definitions are irreformable of themselves and requires religious assent. His ex-cathedra teachings must speak of: 1) not as private theologian, but as the supreme pastor and teacher of all Christians; 2) in virtue of his apostolic authority as the successor of St. Peter; 3) in matters of faith and morals; 4) proposing something to be held by the universal leader” (Questions and Answers on the Pope and the Papacy by Rev. Fr. Ruperto C. Santos, STL, pp. 60-61).

Ang simbolo sa LINGKORANAN mahinongdanon kaayo, nga ang PINUY-ANAN SA PAPA gitawag og Holy See, nga nagkahulogan og “Holy Chair.” Ang See, gikan kini sa Latin nga pulong “sede” kun “seat” sa pinulongan Iningles.

Ang simbolismo usab sa cathedra mahimo usab nga madapat sa see kun lingkuranan sa Obispo, kansang official church gitawag og Cathedral, tungod kay anaa diha nahimutang sa presbytery ang Bishop’s Chair.

Si Jesus mismo ang naghatag kang Pedro ug sa iyang mga sumosunod sa OFFICE OF TEACHING kun BUHATAN SA PAGPANUDLO. Kay didto sa Caesarea Philippi, si Jesus miingon: “Whatever you bind on earth shall be bound in heaven; ang whatever you loose on earth shall be loosed in heaven” (Matthew 16:19). Sa mandato mismo ni Jesus ngasumikad ang Dogma of Papal Infallibility, nga gi-defined panahon sa First Vatican Council niadtong 1870 nga nagkanayon: “The Roman Pontiff is infallible when he defines ex cathedra a doctrine regarding faith and morals.”

So far, 265 na ka mga Papa ang milingkod sa Chair of St. Peter, apan walay ni isa kanila ang nasayop in matters of faith and morals.

Ug sukad sa fourth century, ang kapistahan sa CHAIR OF SAINT PETER ginasaulog sa matag Pebrero 22, tungod kay giisip nga anibersaryo sa pagka-Obispo ni San Pedro didto sa Roma. Ang orihinal nga CHAIR OF SAINT PETER gipreserbar ug gitipigan sa nagkadaiyang lokasyon o dapit hangtod niadtong 370 A.D., dihang gibalhin kini ni Pope Damasus didto sa Saint Peter’s Basilica.

Ug aron mapreserbar ang maong precious relic sa umaabot nga panahon, si Pope Alexander VII misugo kang Berninni sa pagsulod o pagpahimutang sa maong LINGKORANAN sa usa ka matahom nga tronong bronze didto sa apse sa St. Peter’s Basilica.

 

BUNYAG SA BATA

BUNYAG SA BATA

Hinikay ni Bro. Celestino “Lesty” F. Cubol

Catholic Faith Defender

 

Apologetics on Mass

September 23, 2012

 

Ang Iglesya Katolika, o ang atong Simbahan, nagtudlo nga ang mga bata nailalom o naduhig sa SALANG PANULONDON, ug dili sa salang buhatnon kay wala pa man nakalapas ang bata sa sugo sa Diyos (1 Juan 3:4).

 

Kay ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “Adam’s sin is transmitted to his posterity, not by imitation, but by descent.” (De fide.)

 

Binisaya: “Ang sala ni Adan misulod ngadto sa iyang kaliwatan, dili pinaagi sa pag-awat, kondili diha sa pagkunsad.”

 

Ang SALANG PANULONDON mao ang kahimtang sa bata nga nahikawan o nawad-an sa Grasyang Makasantos.

 

Roma 5:12 – “Nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo.”

 

Ang bata MAY SALA bisan atua pa sa sabakan sa iyang inahan. Ug kini giangkon mismo ni Hari David.

 

Ug si Hari David miangkon:DAOTAN ako sukad ako mahimugso; ug MAKASASALA sukad ako ipanamkon (Salmo 51:5, Maayong Balita Biblia).  (Daotan siya ug makasasala sukad gipanamkon. Pangutana, unsa bang salaa ang nahimo ni Hari David samtang siya gipanamkon? Tubag: mao kini ang gitawag og ORIGINAL SIN.)

 

Pagbangutan 5:7 – “NAKASALA ANG AMONG KATIGULANGAN ug nangamatay sila; ug KAMI ANG NAG-ANTOS SA SILOT SA ILANG MGA SALA.” (Nag-antos ‘ta sa epekto sa ilang mga sala; ug nag-antos ‘ta sa silot sa ilang mga sala.)

 

The Council Trent defined ORIGINAL SIN as the death of the soul. The DEATH OF THE SOUL, is however, the absence of the SUPERNATURAL LIFE, that is, of SANCTIFYING GRACE.

 

Labot pa, ang deklarasyon sa Magisterium sa Santa Iglesya, nagkanayon: “In the state of original sin man is deprived of Sanctifying Grace.” (De fide.)

 

Binisaya: “Diha sa kahimtang sa salang panulondon ang tawo nahikawan sa Grasyang Makasantos.”

 

Ang SALA NGA PANULONDON mao ang epekto sa sala sa atong unang mga ginikanan. Kay human sila nakasala, naputol ang GRASYANG MAKASANTOS, ang Supernatural Life.

 

Ug kining maong GRASYA idugtong kini pagbalik sa Diyos pinaagi sa SAKRAMENTO SA BUNYAG, nga mao usab ang magsilbing entrance o pagsulod sa tawo ngadto sa iyang katilingbang Simbahan.

 

Alayon niini, ang inilang libro sa Iglesya Katolika, nagkanayon: “Baptism constitutes the gateway into the Church of Christ. Without it no other sacrament can be validly received. It is the sacrament which makes a person a Christian and gives him a right to the supernatural kingdom of heaven, to which he has no title by the mere fact of his natural birth. Baptism therefore is a spiritual rebirth or regeneration of the soul” (The Faith of Millions by Rev. John A. O’Brien, p. 153).

 

Dogma: “In BAPTISM original sin is eradicated through the INFUSION OF SANCTIFYING GRACE.”//

 

Kay sa Juan 3:5 – “Walay makasulod sa Gingharian sa Diyos gawas kon siya MATAWO PAG-USAB pinaagi sa tubig ug sa Espiritu.”

 

Kining maong teksto wala kini magpasabot nga mag-born again ‘ta, kondili nagpasabot kini sa BUNYAG, aron kita makasulod sa langit, ug makaangkon sa kinabuhing dayon.

 

Tito 3:5 – “Giluwas kita Niya pinaagi sa PAGHUGAS kanato aron kita MATAWO PAG-USAB UG MAKABATON OG BAG-ONG KINABUHI diha sa Espiritu Santo.

English: “He saved us through baptism of new birth and renewal by the Holy Spirit” (New American Bible).

 

(Kay sa Greek, ang original text sa New Testament, ang termino nga gigamit mao ang “genethe anothen.” Sa English: “born from above.” Kay ang termino nga “born again,” sa Greek: “genethe palin.”)

 

Kining pagkatawo pag-usab pinaagi sa tubig ug sa espiritu nagpasabot kini sa BUNYAG. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini bisan ang gamay’ng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab.

 

Juan 16:21 – “Ang usa ka babaye kung manganak may kasubo, kay miabot ang iyang takna; apan kung makaanak na dili mahanumdom sa kagul-anan, tungod sa kalipay nga natawo ang usa ka tawo sa kalibotan” (Bugna Biblia).

 

Kay sa Dekreto sa Konselyo sa Trento (1546), sa Canon XII, nagkanayon: CANON XII:If any one saith, that no one is to be baptized save at that age at which Christ was baptized, or in the very article of death; let him be anathema.”

 

Binisaya: Kung adunay si bisan kinsa nga moingon, nga walay si bisan kinsa nga pagabawtismohan gawas lamang kung siya susama ug edad sa dihang si Cristo gibawtismohan, o diha sa yugto sa iyang kamatayon; pasagdi nga matinunglo siya.

 

Ug ang mga Protestante hugot nga nagtudlo: Nga ang PAGTUO kinahanglanon kaayo diha sa BAUTISMO.

 

Marcos 16:16 – “Ang MOTUO ug MAGPABUNYAG maluwas, apan ang dili motuo, silotan.”

 

Kining maong teksto sa Bibliya, DILI nila kini magamit diha sa ilang pagnigar sa BUNYAG SA BATANG MASUSO. Kay si San Marcos naghisgot man sa mga HAMTONG nga kinahanglang motuo ug magpabunyag aron sila maluwas.

 

Kay si Saint Thomas Aquinas, ang usa sa mga bantugang doktor sa Simbahan, miingon:FAITH is the act of the intellect when it assents to divine truth under the influence of the will moved by God through grace” (Suma Theologica II, Q.2 a 9).

 

Binisaya: “Ang PAGTUO usa ka lihok sa salabotan sa dihang mosanong kini sa Diyosnong kamatuoran duyog sa ganoy sa kabubot-on diin giduso sa Diyos pinaagi sa grasya.”

 

Dinhi, dayag nga ang PAGTUO nagsumikad kini sa espirituhanong bahin sa tawo, ug dili sa lawasnong kahimtang.  Busa ang pagbaton sa PAGTUO wala nag-agad sa edad o kahamtong sa tawo.  Tungod niana, tataw kaayo nga ANG MGA BATA DUNA GAYOY PAGTUO, bisan dili pa kini nila mapadayag sama sa mga dagko.//

 

Ang mga BATANG MASUSO adunay tiunay nga pagtuo sa Diyos.

 

Kay si Ginoong Jesus dayag nga miingon: “Ug mahitungod niining GAGMAY’NG MGA BATA NGA NAGTUO KANAKO….” (Mateo 18:6, Maayong Balita Biblia).

 

Ug ang atong Ginoo midugang sa pag-ingon:Ang mga bata ug ang mga masuso gibansay mo sa paghalad ug hingpit nga pagdayeg kanimo” (Mateo 21:16, Maayong Balita Biblia).

 

Karon kining pagdayeg sa Diyos sangputanan man kini sa pagtuo. Busa dili unta makadayeg sa Diyos ang mga bata ug ang mga masuso kung sila wala pay pagtuo! Dinhi, klaro kaayo nga ANG MGA BATA ADUNAY TIUNAY NGA PAGTUO.

 

Ug ang pagtuo sa mga masuso, gitawag kini’g implicit faith” kun pagtuo diha sa atong kahiladman, o diha sa atong kalag nga gitisok sa Diyos.

 

Kay si San Pablo miingon: “…SUKAD SA IMONG PAGKABATA nagbasa ka na sa Balaang Kasulatan nga arang makahatag kanimog kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan PINAAGI SA PAGTUO kang Cristo Jesus” (2 Timoteo 3:15, Maayong Balita Biblia).//

 

Lucas 1:41 – “Sa pagkabati ni Elizabet sa pangumosta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan.”

 

Ang paglihok sa bata nga si San Juan nagtimailhan nga siya NAKAILA ug MITUO sa Batang Jesus nga gisabak usab ni Santa Maria.  Kamatuoran kini nga ang PAGTUO ANAA GAYOD SA MGA BATANG MASUSO, bisan gani niadtong atoa pa sa tagoangkan sa ilang inahan.

 

Ug wala may mabasa sa Bibliya nga ang kalag sa bata, bata usab. Kay sa bunyag, dili man ang lawas ang pagaluwason, kondili, ANG KALAG man.

 

Ug ang BUNYAG dili man ang paghugas sa buling sa lawas, kondili, sa BULING SA KALAG.

 

1 Pedro 3:20-21 – “Walo lamang ka tawo ang misulod sa arka ug naluwas pinaagi sa tubig. Naghulagway kini sa BUNYAG nga karon nagluwas kaninyo, DILI PINAAGI SA PAGHUGAS SA BULING SA INYONG LAWAS…Ang bunyag naglwas kaninyo pinaagi sa pagkabanhaw ni Jesu-Cristo.”//

 

Ang ginikanan, uban sa mga ninong og ninang, maoy representante sa PAGTUO SA MGA BATA. Naa ba kini pruyba sa Bibliya?

 

1 Corinto 1:16 – Si Estefanas maoy nahimong representante, ug ang iyang panimalay NAKADAWAT SA BUNYAG.

 

Buhat 18:8 – Si Crispo nga pangulo sa sinagoga maoy nahimong representante, ug ang iyang tibuok panimalay GIBUNYAGAN.

 

Buhat 11:14-48 – Si Cornelio nahimong representante sa iyang tibuok pamilya, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Buhat 16:31-33 – Ang PAGTUO sa gwardiya sa karsel maoy nahimong timailhan sa pagtuo sa iyang tibuok panimalay, ug silang tanan GIBUNYAGAN.

 

Dugang Pruyba sa Balaang Kasulatan:

 

Buhat 2:38-39 – “Ang tagsatagsa kaninyo kinhanglang maghinulsol, ug magpabunyag…ang saad sa Dios alang man kaninyo ug sa inyong mga ANAK.

 

Ang orihinal nga sinulat sa mga Buhat sa Apostoles mao ang pinulongang Griego. Ug ang pulong kun termino nga “anak,” sa Greek: “teknois, nga nagkahologan og BATANG MASUSO kun GAMAY’NG BATA.

 

1 Corinto 10:1-2 – “Mga igsoon, buot kong hinumdoman ninyo ang nahitabo sa atong mga katigulangan nga mikuyog kang Moises. Gipanalipdan silang tanan sa panganod, ug milatas sila sa Dagat nga Pula. Pinaagi sa panganod ug sa dagat GIBUNYAGAN SILANG TANAN ingon nga mga sumosunod ni Moises.”

 

Hinumdoman, nga sa paglatas nila sa Dagat nga Pula kuyog nila ang MASUSONG MGA BATA, ug silang tanan NABAWTISMOHAN.

 

Kay ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo kanato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon lakip ang mga batang masuso. Ug kini gipamatud-an sa Kasaysayan sa Kalibotan.

 

Baptism was occasionally administered to infants from the earliest days of the Church” (World History by O’Brien, page 144).

 

ANG KAMAHINONGDANON SA BUNYAG:

 

Ang gibunyagan sa ngalan ni Cristo nagsul-ob ni Cristo. Ang bunyag mao ang paghiusa sa bata ngato ni Cristo (Galacia 2:27).

 

Pinaagi sa bunyag, nahimong Kristiyanos ang usa ka tawo (1 Corinto 12:13).

 

Ug ang katarungan sa mga protestante nga dili na kinahanglang bunyagan ang bata kay ang Gingharian sa Langit alang kanila, usa ka dakong sayop! Kay kadtong giingnan ni Cristo nga ang mga bata alang kanila ang langit, mao kadtong mga bata nga gipaduol sa ilang mga ginikanan kang Ginoong Jesu-Cristo, pinaagi sa BUNYAG.

 

Kay ang pangutana mao kini: Ang pagbunyag sa bata, makapahilayo o makapahiduol ba kang Cristo?

 

Kay diha sa BUNYAG, ulion o isumpay pagbalik ang GRASYANG MAKASANTOS nga naputol human nakasala ang una natong mga ginikanan.

 

Ang usa ka karaang libro sa katesismo sa Simabahang Katoliko naghatag kanato og tin-aw nga pagpasabot kon unsay kahulogan ug unsa kamahinongdanon ang Grasyang Makasantos. “Sanctifying Grace is that which confers on the soul a new and Supernatural State of life by which we share in the life of God Himself. It is a prevailing condition, making us His children by adoption, temples of the Holy Ghost, holy and pleasing in His sight; and it also gives a pledge of eternal glory. Moreover, it’s an inner supernatural gift bestowed on us through the merits of Jesus Christ for our salvation” (A Catechism for Inquirers, by Rev. Joseph I. Malloy, CSP, pp. 26-27).

 

Pagpatabang sa mga Santos

PANGUTANA:

Usa ka idolatria ang pagsimba sa mga santos, apan kamong mga Katoliko nagasimba sa mga santos, walay mabasa sa Bibliya nga simbahon ang mga santos, si San Pedro midumili nga ludhan og tawo (Buhat 10:25-26), si Juan gibadlong sa anghel diha misimba siya niini. (Gip. 22:8-9) 

TUBAG:

Si Cornelio gibadlong ni San Pedro, sanglit ang pagsimba ni Cornelio kang Pedro, usa man ka adoration kon pagsimba nga ikahatag lamang sa Dios, nagtoo man gud si Cornelio nga ang ingon niadtong pagsimbaha ang ikahatag kang Pedro. Ang anghel mao usab gisimba niya ingon nga Dios, simba man gud nga adoration ang gitugyan ni san juan kaniya tungud sa tumang kasilaw nagtoo si Juan nga ang anghel mao na ang Dios. Apan kon pagyukbo nga pagtahud wala kini idili. Si Saul miyukbo kang Samuel nga balaan, (2 Hari 2:15), (1 Samuel 28:14) “Ug si Saul nakaila nga kadto mao si Samuel ug iyang giyukbo ang iyang nawong ngadto sa yuta ug mihatag katahuran.: Si Daniel gisimba ni hari Nabucodonosor bisan kining maong hari nakaila sa matuod nga Dios. (Daniel 2:46-47)

Ug si Maria usab miingon mahitungod kaniya: “For behold from henceforth all generations shall call me BLESSED.” (Luk. 1:48) Sa American Encyclopedia Dictionary, giingon – BLESSED – WORTHY OF VENERATION. Ang bulahan, – takos sa pagpasidungog. VENERATION – profound respect; act of worship (Funk & wagnall, page 196)

Ang Santos nga nahalangit giampoan. (Luk. 16:27)

Busa matin-aw kaayo nga dili usa ka mugna o tinumo-tumo lang sa Iglesia Katolika kanang pasidungog sa mga santos ug sa paghangyo sa ilang tabang kondili gipasukad gayud kini sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Dios diha sa Bibliya. WALAY PAGTULON-AN SA KATOLIKO NGA SIMBAHON ANG MGA SANTOS INGON NGA DIOS (adoration) KONDILI KANANG PAGTAHUD LAMANG KANILA, isip mga suod nga higala sa Dios, ug ato usab nga tawhanong modelo nga diay sama kanila matuman nato ang mga sugo sa Dios, sama sa ilang gibuhat.

Tinubdan: Katin-awan (Sa Pagtoong Katoliko) – Bro. Soc C. Fernandez

CHURCH HISTORY (Cebuano)

CHURCH HISTORY

Gihipos ni:  Bro. Baltazar Aleria

 

             Niining maong tampo, atong iladlad ang hinungdanong panghitabo sa kasaysayan sa Iglesya Katolika.  Matod pa ni Cardinal Newman, ang bantugan nga anglicano nga nag-katoliko, “To be deep in history is to be Catholic.”  Niining maong gula atong hisgotan sa daklit nga paagi ang 21 ka mga Ecumenical Councils sa Sta. Iglesya.  Ang usa ka konsilyo giila nga “ecumenical” sa higayon nga ang iyang mga decrito giaprobahan sa Papa.  Ang Papa dili kinahanglan nga motambong sa linawas gayod sa usa ka konsilyo.  Ang nag-unang mga konsilyo gipahigayon didto sa Sidlakan, ug ang mga Papa niadtong mga panahona sagad magpadala lamang og mga legado aron maoy morepresentar kaniya.  Paglabay sa panahon ang maong mga papa mi-aprobar sa mga gipakanaog nga mga decrito sa maong mga konsilyo, ug nianang paagiha mi-confirmar sa ilang pagka-Ecumenical Council.  Dunay mga konsilyo, sama sa gihimo didto sa Ephesus, kansang mga decrito kabahin sa doctrina kun opisyal nga mga panudlo; ang uban, sama sa Vaticano II, mitagad sa mga isyu nga pastoral.  Ang mga decrito labot sa mga opisyal nga panudlo mahimong ipakanaog uban ang pagkadili-masayop nga autoridad; ang mga decrito pastoral, bisan kon kini ipatuman, apan dili ubos sa pagkadili-masayop (infallibility).

 

I. FIRST COUNCIL OF NICAEA (325 AD)

            Ang konsilyo sa Nicaea midangat og 2 ka bulan ug 12 ka adlaw.  318 ka mga Obispo ang mitambong sa maong konsilyo.  Si Hosius, Obispo sa Cordova, miadto isip legado ni Papa Sylvester.  Si Emperador Constantino didto sab sa maong konsilyo.  Niini nga konsilyo atong napupo ang Nicene Creed, nga mi-definir batok ni Arius, sa matuod nga pagka-Dios sa Anak sa Dios (homoousios), ug sa pagpahaluna sa petsa sa pagsaulog sa panahon sa pagkabanhaw (Easter).

 

II. FIRST COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (381 AD)

            Ang Unang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos in Papa Damasus ug ni Emperador Theodosius I, gitambongan sa 150 ka mga Obispo.  Gipahigayon kini batok sa mga sumusunod ni Macedonius, nga wala modawat sa pagka-Dios sa Espiritu Santo.  Ngadto sa nahisgotan sa unahan nga Nicene Creed, gidugang ang mga pamahayag labot sa Espiritu Santo (qui simul adoratur) ug uban pa nga nagsunod hangtod sa kataposan sa Credo.

 

 

III. COUNCIL OF EPHESUS (431 AD)

            Ang konsilyo sa Ephesus nga gitambongan sa kapin 200 ka mga Obispo ug gi-unhan ni San Cyril sa Alexandria nga nagrepresentar ni Papa Celestine I, midefinir sa matuod nga kaulosahon sa persona ni Cristo, midiklarar nga si Maria Inahan sa Dios (theotokos) batok ni Nestorius, Obispo sa Constantinopla, ug misubli sa pagkondenar ni Pelagius nga misupak sa panudlo labot sa salang panulondon.

 

 

IV. COUNCIL OF CHALCEDON  (451 AD)

            Ang konsilyo sa Chalcedon gitambongan sa 150 ka mga Obispo ubos ni Papa Leo the Great ug sa Emperador Marcian.  Ang maong konsilyo midefinir sa duha ka kinaiya diha ni Cristo (Dios ug tawo) batok ni Eutyches nga gi-ekskomulgar.

 

V. SECOND COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (553 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-an nga Konsilyo sa Constantinopla giapilan sa 165 ka mga Obispo ubos ni Papa Vigilius ug Emperador Justiano I, micondenar sa mga sayop nga panudlo ni Origen ug sa pipila ka mga sinulat (The Three Chapters) ni Theodoret, ni Theodore ang Obispo sa Mopsuestia, ug ni Ibas ang Obispo sa Edessa;  dugang pa giconfirmar niini ang nag-unang upat ka mga kinatibuk-ang konsilyo, labi na ang sa Chalcedon kansang autoridad wala ilha sa pipila ka mga erehes.

 

 

VI. THIRD COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (680-681 AD)

            Ang Ikatulong Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Agatho ug sa panahon nga si Constantine Pogonatus maoy emperador, gitambongan sa mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Antioch, 174 ka mga Obispo, ug sa emperador mismo.  Gipahunong niini ang Monothelitismo pinaagi sa pagdefinir nga si Cristo naghupot sa duruha sa kabubut-on, ang Diosnon ug ang tawhanon, ingon nga duha ka managlahi nga gigikanan sa pagbuot.  Gi-anatema niini si Sergius, Pyrrhus, Paulo, Macarius, ug ang tanan nilang mga sumusunod.

 

VII. SECOND COUNCIL OF NICAEA (787 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo sa Nicaea gitapok ni Emperador Constantino VI ug sa iyang inahan nga si Irene, ubos ni Papa Adriano I, ug gipangulohan sa mga legado ni Papa Adriano.  Gipahaluna niini ang pagtahod sa mga sagradong imahen.  Mga 300 ngadto sa 367 ka mga Obispo ang miapil sa maong konsilyo.

 

VIII. FOURTH COUNCIL OF CONSTANTINOPLE (869 AD)

            Ang Ikaupat nga Kinatibuk-ang Konsilyo sa Constantinopla, ubos ni Papa Adriano II ug Emperador Basil mikabat sa 102 ka mga Obispo, 3 ka legado sa Papa, ug 4 ka patriarca, mitambog sa kalayo sa mga gihimo sa mini nga konsilyo (conciliabulum) nga gitapok ni Photius batok kang Papa Nicholas ug Ignatius nga mao ang matuod nga Patriarca sa Constantinopla;  gi-condenar niini si Photius nga miilog sa pagka-patriarca sa dili makatarunganon nga paagi.  Ang pagsiak sa mga sumusunod ni Photius (Photian Schism), hinoon, milampos didto sa Greek Church, ug wala nay laing kinatibuk-ang konsilyo ang nahimo didto sa Sidlakan.

 

IX. FIRST LATERAN COUNCIL  (1123 AD)

            Ang Unang Konsilyo Laterano, ang una nga gihimo didto sa Roma, nagtagbo ubos ni Papa Callistus II.  Mga 900 ka mga Obispo ug mga abbot ang mitambong.  Giwagtang niini ang katungod nga giangkon sa mga layko nga mga prinsipe, sa investiture uban ang singsing ug crosier alang sa ecclesiyanhong pribilihiyo ug mitagad sa disiplina sulod sa Simbahan ug sa pagbawi sa Yutang Saad gikan sa mga muslim.

 

X. SECOND LATERAN COUNCIL  (1139 AD)

            Ang Ikaduhang Konsilyo Laterano gihimo didto sa Roma ubos ni Papa Innocente II, tinambongan sa mga 1000 ka mga pari ug sa Emperador Conrad.  Ang tumong sa maong konsilyo mao ang pagtapos sa mga sayop nga gipakaylap ni Arnold nga taga-Brescia.

 

XI. THIRD LATERAN COUNCIL  (1179 AD)

            Ang Ikatulong Konsilyo Laterano nahitabo ubos ni Papa Alexander III sa panahon nga si Frederick I mao ang Emperador.  Dunay 302 ka mga Obispo ang mitambong.  Gi-condenar niini ang mga Albigenses ug mga Waldenses ug mipakanaog sa daghan mga decrito alang sa kabag-ohan sa moralidad.

 

XII. FOURTH LATERAN COUNCIL (1215 AD)

            Ang Ikaupat nga Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Innocente III.  Mitambong niini ang mga Patriarca sa Constantinopla ug sa Jerusalem, 71 ka arsobispo, 412 ka Obispo, ug 800 ka abbots, ang Pangulo sa mga Maronites, ug si Santo Domingo.  Mipakanaog kini ug gipatas-an nga credo (symbol) batok sa mga Albigenses (Firmiter credimus), mi-condenar sa erehiya labot sa Trinidad ni Abbot Joachim, ug mipublicar sa 70 ka hinungdanong mga decrito sa reforma.  Mao kini ang labing hinungdanon nga konsilyo sa Middle Ages, ug mitimaan kini sa kinapongpongan sa ecclesiyanhong kinabuhi ug gahom sa Papa.

 

 

XIII. FIRST (1245 AD)

            Ang Unang Konsilyo sa Lyons gipangulohan ni Papa Innocente IV; ang Patriarca sa Constantinopla, Antioch, ug Aquileia (Venice), 140 ka Obispo, si Baldwin II ang emperador sa Sidlakan, ug si St. Louis, Hari sa Francia, mitambong.  Gi-ekskomulgar niini ug gipalagpot sa katungdanan si Emperador Frederick II ug mimando og usa ka bag-ong crusada, ubos sa pagmando ni St. Louis, batok sa mga Saracens ug mga Mongols.

 

XIV. SECOND COUNCIL OF LYONS (1274 AD)

            Ang Ikaduhang Kinatibuk-ang Konsilyo sa Lyons gihimo ni Papa Gregorio X.  Apil sa mga mitambong ang mga Patriarca sa Antioch ug sa Constantinopla, 15 ka Cardinals, 500 ka Obispo, ug kapin sa 1000 ka dignitaries.  Gi-efecto niini ang temporaryo nga panaghiusa sa Greek Church ug sa Roma.  Gidugang ang pulong filioque sa credo sa Constantinopla ug gihimo ang mga pamaagi sa pagbawi sa Palestina gikan sa mga turko.  Gipahaluna usab niini ang mga lagda sa pagpili og bag-ong papa.

 

XV. COUNCIL OF VIENNE  (1311-1313 AD)

            Ang Konsilyo sa Vienne gihimo sa maong lungsod sa Francia ubos sa mando ni Clemente V, ang una sa mga Avignon popes.  Ang mga Patriarca sa Antioch ug Alexandria, 300 ka mga Obispo, ug 3 ka mga hari – Philip IV sa Francia, Edward II sa Englatera, ug James II sa Aragon—mitambong.  Ang sinodo mitagad sa mga krimen ug kasaypanan nga gipasangil ngadto sa Knights Templars, sa Fraticelli, sa Beghards, ug sa Beguines, uban ang mga proyekto alang sa usa ka bag-ong crusada, ang pagbag-o sa mga kaparian, ug ang pagtudlo sa Oriental languages diha sa mga Universidad.

 

XVI. COUNCIL OF CONSTANCE (1414-1418 AD)

            Ang Konsilyo sa Constance gihimo sa panahon sa dakong pagsiak didto sa Kasadpan, sa tuyo sa paghunong sa panagkabahinbahin.  Nahimo lamang kining legitimo sa dihang giablihan ni Gregorio XI sa formal nga paagi.  Milampos kini sa paghunong sa pagsiak pinaagi sa pagkapili ni Papa Martin V, usa ka butang nga wala mahimo sa Konsilyo sa Pisa (1403) tungod sa pagkadili-legitimo niini.  Ang matuod nga papa mi-confirmar sa nag-unang mga decrito sa sinodo batok kang Wycliff ug Hus.  Kining maong Konsilyo matawag nga ecumenical diha lamang sa kataposan niyang mga sesyon (42-45) ug kalabot sa mga decrito sa nag-unang mga sesyon nga gi-aprobahan ni Martin V.

 

XVII. COUNCIL OF BASLE/FERRARA/FLORENCE  (1431-1439 AD)

            Ang Konsilyo sa Basle nagtigom una sa maong dapit, si Eugenio IV isip papa, ug Sigismund isip Emperador sa Holy Roman Empire.  Ang iyang tuyo mao ang paghatag og kalinaw sa kagubot labot sa tinohoan didto sa Bohemia.  Tungod sa panagbangi batok sa papa, ang Konsilyo mibalhin una ngadto sa Ferrara (1438), dason sa Florence (1439), diin ang hamubo nga panag-usa uban sa Greek Church nahimo ug ang mga Griego misanong sa pamahayag sa Konsilyo labot sa mga gikabangian nga punto.  Ang Konsilyo sa Basle ecumenical lamang hangtod sa pagtapos sa ika-25 nga sesyon, ug ang mga decrito nga gi-aprobahan ni Eugene IV mao lamang ang kabahin sa pagsanta sa erehiya, kalinaw sulod sa Kristyanismo, ug ang reforma sa Simbahan, ug nga sa samang higayon wala molapas sa katungod sa Santa Sede.

 

XVIII. FIFTH LATERAN COUNCIL (1512-1517 AD)

            Ang Ikalimang Konsilyo Laterano gihimo ubos ni Papa Julius II ug Leo X, ang emperador mao si Maximilian I.  15 ka Cardinals ug hapit 80 ka arsobispo ug Obispo ang miapil niini.  Ang iyang mga decrito may labot sa disiplina.  Usa ka bag-ong crusada batok sa mga Turko ang giplano, apan wala mahinayon, tungod sa tinohoanong kagubot didto sa Alemania nga gipasiugdahan ni Luther.

 

XIX. COUNCIL OF TRENT (1545-1563)

            Ang Konsilyo sa Trento mikabat og 18 ka tuig ubos sa lima ka mga papa:  Paul III, Julius III, Marcellus II, Paul IV, ug Pius IV, ug ubos sa mga emperador Charles V ug Ferdinand.  Mitampo ang 5 ka cardinal legates sa Santa Sede, 3 ka patriarca, 33 ka arsobispo, 235 ka Obispo, 7 ka abbots, 7 ka general sa monastic orders, ug 160 ka doctors of divinity.  Gihimo kini aron sa pagtuki ug pagcondenar sa mga sayop nga gipakatap ni Luther ug sa ubang mga reformador, ug aron sa pag-reforma sa disiplina sulod sa Simbahan.  Sa tanang mga Konsilyo kini mao ang pinakadugay natapos, mipakanaog sa pinakadaghan nga mga dogmatikanhon ug reformatory nga mga decrito, ug mihatod sa daghang kaayohan.

 

XX. FIRST VATICAN COUNCIL (1869-1870 AD)

            Ang Unang Konsilyo Vaticano gipatawag ni Pius IX.  Nagsugod kini niadtong Desiyembre 8, 1869 ug mihangtod sa Julyo 18, 1870, nga maoy formal nga pagtak-op niini.  Gitambongan kini sa 6 ka arsobispo-prinsipe, 49 ka cardinals, 11 ka patriarca, 680 ka arsobispo ug Obispo, 28 ka abbots, 29 ka generals of orders, nga mikabat sa 803 ang tanan.  Gawas sa hinungdanong mga canons labot sa Pagtuo ug sa Constitution sa Simbahan, ang konsilyo mipakanaog sa pagkadili-masayop sa papa kon siya manudlo ex cathedra, i.e., kon ingon nga magbalantay ug magtutudlo sa tanang kristohanon, siya modefinir sa usa ka doctrina labot sa faith and morals nga ipadawat sa tibuok Simbahan.

 

XXI. SECOND VATICAN COUNCIL (1962-1965)

 

            Si Papa Juan XXXIII mitawag sa konsilyo diin 2860 ka mga pangulo ang mitambong.  Ang giatiman sa konsilyo mao ang pagsusi ug pagklaro sa papel sa Simbahan diha sa kalibotan, ecumenismo, ang pagbag-o sa reihiyoso nga kinabuhi, ang kinabuhi ug ministeryo sa mga pari, ug ang papel sa mga layko isip hinungdanon nga magtatampo sa pagmantala sa ebanghelyo.  Gitun-an usab ang pamaagi sa pagpalambo sa liturhiya.  Gisugyot nga ang Misa himoon dili lamang sa linatin kondili sa nagkadaiya nga pinulongan sa mga tawo.

 

 

 

 

 

 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

 

 

            Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA: 

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES

THE THREE THEOLOGICAL VIRTUES

Ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

National President
Catholic Faith Defenders Inc.

 

Ang pulong birtud [virtue] nagpasabot sa makanunayon nga disposisyon nga mopahimo nato sa pagbuhat og maayo ug sa paglikay sa dautan.  Pananglit, kon anaa kanimo ang kinaiya [habit] sa kanunay nga pagsulti sa unsay tinuod, maingon nato na anaa kanimo ang birtud sa pagka-matinuoron.  Kon anaa kanimo ang kinaiya sa pagka-kanunay nga motahod sa katungod sa ubang tawo, maingon nato nga naghupot ka sa birtud sa katarong o hustisiya.  Sa laing bahin, ang bisyo [vice] mao kini ang makapahimo nato sa kanunay nga pagbuhat sa daotan inay sa maayo.  Busa ang birtud sukwahi o atbang sa bisyo.

 

Kon atong naangkon ang usa ka birtud pinaagi sa atong kaugalingong mga paningkamot, pinaagi sa tinuyoan nga pagbantay kanunay nga maangkon nato ang usa ka maayong gawi, kini nga birtud gitawag og natural virtue.  Pananglit, buot natong maangkon ang birtud sa pagka-matinuoron.  Tungod niini, kanunay na kitang magbantay sa atong mga gipamulong aron unsay atong masulti dili masukwahi sa kamatuoran.  Posible sa sinugdan, atong bation nga lisod kini nga buhaton, labi na gyod kon ang pagsulti sa tinuod makahatag kanatog kauwaw o kalisod.  Ang usa ka gawi [habit] ma-maayo man o dautan, gipalig-on kini pinaagi sa subli-subli nga pagbuhat.  Sa hinayhinay bation nato nga mas sayon ang pagsulti sa tinuod, bisan kon ang sangputanan niini sakit alang kanato.  Sa kadugayan, mahimo na nga natural alang kanato ang pagsulti sa tinuod ug masukwahi na sa atong kinaiya ang pagpamakak.  Niining puntoha, ato na nga naangkon ang birtud sa pagka-matinuoron.  Tungod kay kini ato man nga naangkon pinaagi sa atong kaugalingong paningkamot, ato kining gitawag og natural virtue.

 

 

Ang Dios, sa laing bahin, makahimo sa pagtisok sa usa ka birtud dinhi sa atong kalag sa walay paningkamot sa atong bahin.  Pinaagi sa iyang pagka-makagagahom ang Dios makahimo sa pagtanom diha sa atong kalag sa gahom ug sa hilig sa paghimo sa pipila ka mga buhat nga labaw sa kasarangan nga maayo [supernaturally good].  Kini nga matang sa birtud, usa ka gawi [habit] nga gitugyan sa Dios diha sa atong kalag sa direkta nga paagi, gitawag natog supernatural virtue [1 Cor 13:13; Rom 5:1-5; Gal 5;5f; Col 1:4f; 1 Tes 1:3, 5:8; Heb 10:22-24; 1 Ped 1:21f].  Ang nag-una sa mga supernatural virtues mao kadtong gitawag nato nga theological virtues: pagtuo, paglaom, ug paghigugma.  Gitawag sila nga theological kun diosnon nga mga birtud tungod kay ang ilang tumong mao man gyod ang Dios:  ang Dios maoy atong gituohan, ang Dios ang atong gilaoman ug ang Dios ang atong gihigugma.

 

Kining tulo ka mga diosnong virtud gitisok sa Dios sa atong kalag uban sa grasya nga makasantos [sanctifying grace], diha sa sacramento sa Bunyag.  Bisan ang masuso nga nabunyagan naghupot niining tulo ka mga diosnong birtud, bisan pa kon dili siya makapadayag niini hangtod nga moabot siya sa hustong panuigon.  Sa higayon nga atong madawat kining maong mga birtud dili sila dali nga mawala gikan kanato.  Ang birtud sa paghigugma, ang katakos sa paghigugma sa Dios uban ang supernatural nga gugma, mawala lamang kon, pinaagi sa salang mortal, tuyoan gyod nato ang paghimulag sa atong kaugalingon gikan sa Dios.  Sa higayon nga mawala ang grasya nga makasantos, ang diosnong birtud sa paghigugma mawala usab.

 

Apan bisan kon nawala na gikan kanato ang diosnong birtud sa gugma, ang pagtuo ug ang paglaom mahimo pa nga nagpabilin.  Mawala kanato ang diosnong birtud sa paglaom pinaagi sa sala batok sa paglaom—sama pananglit sa sin of despair, diin nawad-an na kitag pagsalig kaayo ug kaluoy sa Dios.  Ang paglaom mawala usab sa higayon nga mawala ang pagtuo tungod kay dayag na lang nga dili kita molaom sa Dios nga wala nato tuohi.  Ug ang pagtuo mawala lamang pinaagi sa dakong sala nga direkta batok sa pagtuo, ug kini mao ang pagdumili sa pagdawat sa kamatuoran nga gipadayag sa Dios.

 

 

Maayo sab nga atong mahisgotan ang duha ka dagkong kalainan tali sa mga natural ug supernatural virtue.  Ang natural virtue, tungod kay kini naangkon man pinaagi sa pagbalikbalik nga pagbansay ug sa subli-subli nga disiplina, mopahimo nato nga sayon sa pagbuhat sa mga acto niana nga birtud.  Pananglit, moabot kita sa punto nga mas mahimuot kita sa pagsulti sa tinuod kay sa pagsulti sa dili-tinuod.  Sa laing bahin, ang supernatural virtue, tungod kay kini direkta man nga gitisok sa Dios ug wala man maangkon sa subli-subli nga pagbuhat, dili mopahimong sayon alang kanato sa pagbansay niini nga birtud.  Mahimo nato ang paghunahuna sa usa ka tawo nga naghupot sa birtud sa pagtuo sa hugot nga paagi apan sa samang higayon kanunay nga tintalon sa pagduda batok sa pagtuo sa tibuok niyang kinabuhi.

 

Lain nga kalainan tali sa natural ug supernatural virtue mao ang paagi nga ang matag usa motubo.  Ang natural virtue, sama sa nahuptan nga pailob, gipatubo pinaagi sa balikbalik ug makanunayon nga pagbansay.  Ang supernatural virtue, sa laing bahin, makadawat sa iyang pagtubo gikan lamang sa Dios—usa ka pagtubo nga ihatag sa Dios agad sa kaayo sa atong mga buhat.  Sa laing pagkasulti, bisan unsa nga pagtubo sa grasya nga makasantos, makapatubo usab sa mga gitisok nga mga birtud.  Magtubo kita diha sa birtud sa samang higayon nga kita magtubo sa grasya.

 

 

ANG TULO KA MGA DIOSNONG BIRTUD KINAHANGLAN ALANG SA KALUWASAN

 

Sumala sa panudlo sa Balaang Kasulatan ang tawo dili maluwas bulag sa mga diosnong birtud sa pagtuo, paglaom ug gugma.  Ang pagtuo mao ang nag-una nga gikinahanglan alang sa kaluwasan.  ‟Ang motuo ug magpabunyag maluwas; apan ang dili motuo silotan” (Mar 16:16).  Si San Pablo subli-subli ug kusganon nga mitudlo nga ang tawo isipon nga matarong ug magkinabuhi pinaagi sa pagtuo (Rom 1:17; 3:28-30; Gal 2:20f; 3:11; Fil 3:9).  Si bisan kinsa nga moduol sa Dios, atong mabasa sa Sinulat ngadto sa mga Hebreo, kinahanglan nga motuo kaniya, tungod ‟kay kon walay pagtuo dili kita makapahimuot sa Dios” (Heb 11:6).  Busa ang pagtuo giawhag ingon nga usa ka sugo:  ‟Mao kini ang iyang sugo, nga kinahanglan nga kita motuo diha sa ngalan sa iyang Anak nga si Jesu-Cristo” (1 Jn 3:23; cf. 1 Tim 1:18f).

 

Ang kakinahanglanon sa diosnong birtud sa paglaom gitudlo diha sa sulat alang sa taga-Roma, diin si San Pablo mipasabot nga ang mga Kristyanos nagpaabot uban ang kahinangop sa umaabot nga himaya ug kaluwasan, ug nga ‟niini nga paglaom kita giluwas” (Rom 8:18-24; cf. 1 Tim 6:17).  Sa makausa pa, ang sulat ngadto sa mga Hebreo mipadayag sa samang panghunahuna:  kini nag-ingon nga kita iya sa Dios ug ‟mao ang iyang panimalay kon atong huptan nga malig-on ang atong pagsalig ug garbo diha sa atong paglaom” (Heb 3:6).

 

Ang absoluto nga kakinahanglanon sa gugma mipahimug-atan ni San Pablo diha sa 1 Cor. 13:  Bisan kon kita makasulti sa pinulongan sa mga anghel, bisan kon kita makahimo sa paghibalo sa umaabot ug makasabot sa tanang tinago ug sa masayod sa tanang kahibalo, bisan kon kita dunay pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid, bisan kon ipanghatag nato ang tanan natong katigayonan, apan kon wala kitay gugma, wala kitay kapuslanan.  Dili menos kaklaro mao si San Juan, kinsa mipatin-aw nga ‟siya nga wala mahigugma nagpabilin diha sa kamatayon” (1 Jn 3:14); samtang ‟siya nga nagpabilin diha sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya” (1 Jn 4:16).  Uban niini nga kakinahanglanon sa gugma mao ang dayag nga sugo ni Cristo, ‟Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok nimong kasingkasing, sa tibuok nimong kalag, ug sa tibuok nimong hunahuna.  Mao kini ang labing dako ug una sa mga kasugoan.  Ang ikaduha sama sa sa una.  Higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon” (Mat 22:37-39).

 

Ang rason mo-confirmar sa kakinahanglanon sa tulo ka mga diosnong birtud alang sa kaluwasan sa tawo.  Diha sa dayag nga han-ay sa kaluwasan ang kataposang dulngan sa tawo supernatural ug divine.  Kini mao ang pakighiusa nato sa Dios ug ang pag-ambit sa iyang paghari.  Ang pagtawag alang niini nga tumong nangayo sa paghibalo sa misteryo sa mga diosnong persona ug sa igo nga kahibalo labot sa kinaiya sa paghari sa Dios.  Kini nagkinahanglan sa usa ka supernatural nga kahayag nga mao ang lamdag sa pagtuo.  Dugang pa ang tawo dili maningkamot sa pagkab-ot sa usa ka tumong nga wala  niya higugmaa ug wala siya maglaom nga makakab-ot niini.  Busa kinahanglan nga higugmaon niya ang Dios ug ang iyang paghari, ug kinahanglan nga siya molaom nga dawaton ngadto sa iyang katigoman.  Gawas pa, ang paglaom lamang ang makapalihok sa tawo sa pag-ampo ug tungod niini makatuman sa laing kondisyon sa iyang kaluwasan.  Ang dili lisod dawaton nga panudlo mao nga hawa sa pag-ampo walay tawo nga maluwas.

 

Diha sa mga acto sa pagsimba, labi na gyod sa liturhiya, ang mga diosnong birtud mihatag og makita nga pagpadayag ngadto sa debosyon, paglaom ug gugma nga atong gipakabililhon.  Ang atong mga pag-ampo naghatag og tingog sa atong pagsimba, ug ang mga liturhikanhong kalihokan, mga simbolo ug mga sacramento mga timaan nga nagpadayag sa pagtuo sa atong kasingkasing ug mipadayag sa atong paglaom ug gugma.  Sa higayon nga ang Simbahan mag-ampo o mag-awit o molihok, ang pagtuo [paglaom ug gugma] niadtong miapil gipahimsog ug ang ilang hunahuna gituboy ngadto sa Dios, aron nga sila mohalad Kaniya sa pagsimba nga giagda sa rason ug usab makadawat sa naghingapin Niyang grasya.  Busa ang liturhiya nagpahibalo sa Kristohanong pagtuo ug mihatag og kabaskog niini, labaw kay sa tinagsa nga pagpamalandong.  Ang liturhiya sa samang higayon usa ka saad sa kaluwasan ug katumanan sa paglaom.  Ang atong paglaom sa umaabot nga kahingpitan sa tanang butang diha ni Cristo gipalig-on diha sa makita nga pagpadayag sa misteryo sa pagpasakit diha sa pagsimba sa katawhan sa Dios.  Pinaagi sa pagsalmot sa liturhiya ang mga matuohon kanunay nga miambit sa kasabotan sa gugma tali ni Cristo ug sa Simbahan.  Nalakip sa karong nga han-ay sa kaluwasan nga ang tawo dili makasinati, hawa sa mga timaan sa sagrado nga pagsimba ug sa liturhiya, sa kabahandianon sa kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa iyang mga anak ug sa bugkos sa gugm nga naghiusa kanila uban sa ilang Amahan nga atua sa langit.

 

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

Atong Tubag Ngadto sa mga Sabadista

ni:  Bro. Ramon Gitamondoc

(From the Catholic Faith Defenders Journal)


Ang mga Seventh Day Adventists (SDA) nagtudlo nga usa sa timaan sa matuod nga katawhan sa Dios mao sila nga nagbantay sa iyang mga sugo ug nalakip niini ang pagbantay sa adlawng Sabado nga Igpapahulay.  Niining maong articulo, atong hatagan og tubag ang mga bahin sa Bibliya nga sagad kutloon sa mga SDA aron pagpamatuod sa ilang doctrina.

 

Wali sa SDA:

Ang pagbantay sa adlawng igpapahulay nagpadayon tungod kay bisan didto sa bag-ong langit ug bag-ong yuta kining maong sugoa pagabantayan gihapon.  “Maingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta, nga akong pagabuhaton, magpabilin, nag-ingon ang GINOO, ang imo usab nga kaliwat ug ang imong ngalan magpabilin” (Isa 66:22).  “Ug kini mahitabo gayod, nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa laing bag-ong bulan, ug gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay, ang tanang unod moanhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, nag-ingon ang GINOO” (Isa 66:23).

 

Atong Tubag:

Kining maong teksto wala maayo sa pagsabot sa atong mga kaigsoonan nga SDA.  Ang bersikulo 23 nag-ingon nga ang katawhan sa Dios magsimba gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa laing igpapahulay.  Wala ingna nga ang katawhan sa Dios magsimba atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod nga igpapahulay.  Ang yano nga gipasabot sa maong teksto mao ang walay hunong nga pagsimba dili kay pagsimba sa adlawng Sabado lamang.  Ug nganong ang adlawng igpapahulay man ang gigamit aron sa pagbahin sa walay hunong nga pagsimba?  Sa yano nga katarongan nga ang maong basahon gisulat ni Propeta Isaias alang sa mga Israelitas nga nagbantay sa adlawng igpapahulay.  Natural lang nga mogamit siya og mga paghulagway nga ilang masabtan.  Apan dili sakto ang paghubad niini nga teksto aron pag-angkon nga ang igpapahulay pagabantayan pa didto sa bag-ong langit, tungod kay dili kini ang gipasabot sa maong teksto.

 

Kon atong hinayon sa pagbasa ang Isa. 66:23 kini nag-ingon, “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod.”  Unsaon man nato sa pagsabot pananglit dunay moingon, “Ang Katin-awan sa Pagtuo (ulohan sa programa) isalida sa CCTN matag Mierkules sa gabii, ug gikan sa usa ka Mierkules ngadto sa sunod ako kining gipaabot uban ang kahinam”?  Moingon ba kita nga siya nagpaabot lang matag adlawng Mierkules, o ato bang sabton nga siya naghinamhinam nga nagpaabot niini kada-adlaw?  Ginawi ang yanong panabot, atong masabtan nga dili lang kay nagpaabot siya sa mga Mierkules lamang kondili nga mapadayonon ang iyang pagpaabot gikan sa karon nga Mierkules hangtod sa sumad.  Busa nganong lainon man sa pagsabot sa mga SDA kining maong teksto?  Nganong kinahanglan man nga dinhi ang “gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa sunod” hubaron man nga “atol sa usa ka igpapahulay ug sa sunod,” nga sa yano nga pagkasulti lahi man ang gipasabot niini?

 

Dugang pa, ang maong teksto nagkanayon usab, “gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa sunod.”  Anaay tulo ka grupo sa pagsaulog diha sa Daang Tugon- ang mga tinuig nga kasaulogan (Pagsaylo, Pagpamayad sa mga Sala, uban pa) ug anaa usab ang binulan nga mga kasaulogan (ang pagbantay sa bag-ong bulan sa unang adlaw sa lunar month cycle), ug anaa ang sinimana nga mga kasaulogan (ang ikapitong adlaw nga igpapahulay).  Kon sumala sa pagsabot sa mga SDA sa Isa 66:23 nagpadayon pa ang igpapahulay nga Sabado ang mao gihapon nga teksto nagpakita nga kinahanglan usab diay nga saulogon nato ang bag-ong bulan.  Nganong bisan ang mga SDA wala man mosaulog sa bag-ong bulan?  Unsa may kalainan, sanglit ang maong teksto naghisgot man sa duha?  Sa pagkatinuod, ang mga pagsaulog sa Daang Tugon matinuig man, mabinulan, o masinimana gitapos na kining tanan ni Cristo diha sa iyang kamatayon sa krus.  Usa sa mga unang erehiya nga gibadlong ni San Pablo mao kadtong mga judio nga nangakabig sa pagka-kristyano ug buot nila nga ipatuman ang mga tulomanon sa tinohoang judaismo ngadto sa mga kristyano.  Si San Pablo miingon, “Gipapas niya ang tanan tang mga utang lakip ang mga kasabutan bahin niini ug giwagtang niya ang tanan pinaagi sa paglangsang niini didto sa krus… Busa ayaw ninyo itugot nga may magsaway kaninyo sa inyong kan-on o imnon, o bahin sa mga adlaw nga balaan, o sa pangilin sa bag-ong bulan, o bahin sa Adlaw nga Igpapahulay.  Kining tanan mga landong lamang sa mga butang nga umaabot, apan ang katumanan mao si Cristo” (Col 2:14-17).

 

 

 

 

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Usas mga Punoan sa Iglesia ni Cristo, Mibulag human Maila kon unsa kini!

Courtesy of Bro. Allan O. Salada

(Pinupo ang unod gikan sa sidestreets Magazine,
 
 
Abril 1982 pahina 6-9 ug gikan ni Gng. Aurora Piasan)
Si Dr. Melanio P. Gabriel mao ang President of the Head deacons sa Iglesia ni Cristo, siya mao ang labaw’ng Tigdumala sa tanang mga lay leaders sa tibuok Nasod ug bisan sa gawas sa nasud sa mga INK, nahimong deakono sa maong pundok sa duha ka kongregasyon nga labing kubos may sakop nga mga 6,000. siya maoy tigpasiugda sa pundok sa mga minyo sulod sa INK nga gitawag og “buklod”. Siya usab ang tigsusi sa kalihokan sa tanang mga Ministro sa INK sa Tibuok Nasud, labot pa niini siya gitudlo pa gayud nga Chief of the secretariat sa Central office ug piniyalan sa mga butang nga confidential and not so godly things. usa usab siya sa mga punoan sa Family Planning, ang Medical and Global clinic.
 
 
Si Dr.Melanio Gabriel usa gayud ka Doctor sa Medisina, nakagraduwar siya sa tuig 1960 sa UP, usa sa mga napulo ka mga batan-on nga nakakuha sa labing taas nga grado. Natawo siya sa Marso 24, 1937 sa Tondo, Manila. Naminyo siya ni Carolina A. Tiangco, kinsa duna silay upat ka mga Anak. duna silay kaugalingong Ospital nga anaa sa Ronn-Carmel 115 M. Ponce, Caloocan City. Ang iyang Asawa Doctora usab. Ang iyang pagkasakop sa INK nagsugod sa iyang Apohan nga giila nga usa sa unang mga sakop sa INK sa tuig 1915, sanglit giila man nga natukod ni Felix Manalo ang INK sa 1914.
 
 
Ang Iglesia ni Cristo (ni Manalo) nagtuo ug nagtudlo nga si Kristo tawo ug tawo lang gayud, dili Dios.
Si Dr. Gabriel miingon, “bisan unsa pa ang imong kahimtang ug paghupot sa tag-as nga ranngo ug mga titulo- apan kon si Kristo, dili nimo Ginoo ug Dios- kawang ang tanan! Ang Dios gayud maoy hinungdan sa akong paggula sa INK, bisan pa sa hataas kong katungdanan sa INK, apan wala ko hikaplagi ang matuod gayod nga kalinaw. Apan unsa man tuod ang imong mapaabot nga kalinaw kon ikaw nagpasipala ug nagpahiubos ni Kristo, ang Anak sa Dios? Dili lang kay nasamok ko sa dili diniyos ko nga kinabuhi kondili sa mga kauban kong dagkong mga Punoan sa INK kinsa mipasibantug nga ang among iglesia” mao ug wala nay laing matuod”. si Gng. Aurora Piasan kinsa taga Manila miasoy nga si Dr.Gabriel misalmot sa Catholic Charismatic (Renewal) sa Manila ug siya usa karon ka aktibo nga Lider ug nagdumalag mga Bible study sa iyang panimalay ug nangulo usab sa Charismatic sa Ali Mall sa Cubao nga tinambongan duol sa libo ka mga tawo. may programa siya sa estasyon sa Radio nga Katoliko ang Radio Veritas.
 
 
 
Si Dr. Gabriel Nakaangkon sa Panggukod sa mga INK ni Manalo, gisalikway siya uban sa iyang Pamilya ug gisabwag nga siya naghimog daghang mga “Pamakak” tungod sa iyang pagbulag sa INK. walay hunong ang makalilisang nga paghulga sa iyang kinabuhi. gisabwag ang mga tinumo-tumo nga sugid aron pagbuling sa iyang ngalan aron ang mga tawo dili na motuo kaniya. usa ka gabii sa bulan sa  Agosto, samtang nagsakay siya sa kotse kauban sa iyang Asawa, usa ka bomba giitsa ngadto kanila, maayo gani wala sila maunsa. kapin sa duha ka gatus niya ka mga paryenti nga sakop usab sa INK, gihulga nga kon mosunod sila ni Dr.Gabriel, mao usab ang ilang isilot, isalikway ug mahiagom sa iyang dangatan. laing dugoong hitabo didto sa Puerto Azul gisugat siya sa kanhi kauban niya sa INK, usa kanila misukmag kaniya ug gitionan siyag rebolber ug gipugos sa paggula sa maong dapit. Salamat nga usa ka Receptionist misiyagit sa kalisang, gumikan niini wala mahinayon ang makuyaw nga hitabo. “ug daghan pa kaayong mga Pugoso nga hitabo, apan nasayud ako nga nga ang Ginoo nanalipud kanako. wa’ sab ko mahadlok nga Mamatay, total ang kinabuhi ko naa na kaniya,” matud sa Doctor. Si Dr.Gabriel karon gibati sa tumang kaseguroan diha sa Matuod nga Pagtuo ug sa Pagdawat ni Jesukristo nga Ginoong Dios ug Manluluwas. kay ang Biblia nagtudlo nga ang tawo nga tawo lang, dili gayud makatubos sa kalibotan sa tanang mga sala,”.. matod pa sa Biblia: Ikaw tawo… ingon sa usa ka tawong kusgan nga dili Makaluwas?” (Jeremias 14:9).
 
 
ug Usa ra ang manluluwas nga mao ang Dios…” (Isaias 45:21). Sanglit si Kristo, Manluluwas, nan, matuod gayud siya nga Dios nga nagpakatawo (Juan1:1,14). “Nagtinguha ako nga kining akong testimonyo ug mga sinulat mahiabot unta kanila (mga INK). Nasayud ako nga may uban kanila nga sa tago mitambong sa akong mga tigom. kadaghanan kanila sa among nabatian, nangatawo pag-usab sa bag-ong kinabuhi. sa pagkatinuod ang Pagsunod ni Kristo ingon nga imong Ginoo ug Dios, usa ka kasinatian nga dili katumbasan tungod kay diha ni Kristo ug uban ni Kristo mahuptan mo ang katagbawan!.

Mga Tinagsip Saysay sa Giwali sa Iglesia ni Cristo (Manalo)Ni: Atty. Dr. Marcelo M. Bacalso

Wali:

Asa mabasa sa Biblia nga pistahan ang mga larawan?
Dili ba pagsimba man kana sa mga dios-dios ang gihimo sa mga katoliko?
Supak kana sa mabasa sa 1 Cor 10:14 diin si Pablo Apostol nag-ingon:
“Mga hinigugma likayi ninyo ang pagsimba og mga larawan.”

Tubag:

Diin man ikaw makat-on nga mga larawan ang gipistahan sa mga katoliko? Nahibalo baya kami nga kamong mga sakop ni Manalo nahibalo nga ang gilarawanan maoy gipistahan, dili ang larawan, apan inyo lang gyud tuyoon ang Paghiwi sa tinuod. Nasayod kami nga kamong sakop ni Manalo nasayod nga ang mga Katoliko wala mag-isip nga mga dios ang mga larawan ug busa kini dili matawag og dios-dios. Apan, unsa man gyud kining taras? Unya kanang 1 Corinto 10:14 nga imong gibasa inyong gihiwi ang hubad, kay ang mabasa nga hustong hubad mao kini: “Mga hinigugma, likayi ninyo ang pagsimba sa mga dios-dios.” Apan, ang “dios-dios” inyong gihubad og “larawan.”
Naunsa man mo?

Wali:

Oy! larawan ang definition sa dios-dios sumala sa mabasa sa Salmo 115:4-8.

Tubag:

Naa na makita nga kamong sakop ni Manalo wala makasabot sa kahulugan sa pulong definition. Ug makita usab nga bisan sa yanong lohika dili kamo makaapas. Dili ba ang mabasa nianang Salmo 115:4-8, mao man kini: “Ang ilang mga dios-dios(sa ato pa ang mga diosdios sa Israel) mga salapi ug mga bulawan, ang mga binuhat sa kamot sa tawo? Dili ba kamo makasabot nga dili man kana definition sa pulong diosdios, kondili description man kana sa gipakadios sa Israel?

Ang Pag-ingon The Idols of Israel are silver and gold images. Nagpasabut ba nga All silver and gold images are the idols of Israel? Wala! tungod kay mahimo nga adunay mga silver and gold images ang Israel apan kini dili ilang diosdios tungod kay wala nila isipa nga dios. Ang mga Katoliko adunay mga larawan, apan dili diosdios nila tungod kay wala nila isipa kini nga dios.

Wali:

Wala magsugo ang Dios magdagkotdagkot og kandila. Gisupak sa Katoliko ang Biblia.

Tubag:

Unya, gisugo ba sa Dios nga pistahan ninyo si Manalo sa iyang Birthday? Mabasa ba kana sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia nga anha ninyo bunyagi ang inyong kinabig dinha sa inyong mga Swimming pool? Dili ug dakong dili ang Tubag. Apan, ngano inyo mang gihimo? Ang tinuod mao nga mahimo ang daghang paagi sa atong pagpaila sa atong pagtahud ngadto sa atong Dios ug sa iyang mga Santos.

Pananglitan:

Ang Sugo nga nag-ingon “Higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan. Mahimo nga imong ipaila ang imong gugma pinaagi paggahin og mga oras kada adlaw o gabii nga mahimong nimong tulomanon nus-a ikaw mangadye og moyukbo o moluhod. Mahimo nga modagkot ka og kandila aron sa pagpaila sa kainit sa imong pagtahod. Mahimong dili ka modagkot og kandila, kondili mohapa ka sama sa gihimo sa mga Propeta. Wala kinahanglana nga mabasa gayud sa Biblia kining pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud. Sa laktud, ang mga Rituales ug Sirimonyas atong mahimo sa tuyo nga mapadayag nato ang atong pagtahod. Apan ang Iglesia ni Cristo, ang tinuod nga iya ni Cristo dili ang kang Manalo, adunay gahum sa pagpasagop og mga pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud (Mat 16:19) Question Kana Kun Iglesia ni Cristo ba ang Iglesia Katolika o ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ba hinoon.

Wali:

Sa Roma 16:16 mabasa: “Nangumosta kaninyo ang mga Iglesia ni Cristo mao ang iya ni Cristo.

Tubag:

Unsay iya….. nganong moingon ka niana? Si Felix Manalo ug 18 ka kauban maoy nagtukod nianang pundoka. Si Felix Manalo mibiya sa Iglesia Catolika ug nagmetodista, Magwawali gayud siya diha sa Metodista. Unya, mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Presbyterian ug mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Christian mission(Church of Christ). Napastor gayud siya nianang pundoka. Unya, mibiya na usab ug mibalhin ngadto sa Sabadista, lain na usab. Nagpastor gani sa Sabadista. Unya gipalagpot sa mga Sabadista tungod kay badlongon man. Unya, kinoyogan sa 18 ka barkada niya iyang gitukod ang pundok nga gisiprahan niya og “Iglesia ni Cristo.” Pagka-klaro nga dili kang Cristo kining pundoka, kondili iya ni Felix Manalo ug sa 18 niya ka barkada. (Mabasa sa Philippine Panorama, Agosto 29, 1982 ug Articulos de Incorporacion sa Iglesia ni Cristo” nga napublikar sa University of Manila Journal of East Asiatic Studies, Volume IV, no.3, July 1955)

Wali:

Kaming mga “Iglesia ni Cristo” dili maghuboghubog, wala kami piyesta, wala kami kalagkalag. Busa gilibak kami, gilutos kami tungud sa ngalan ni Cristo. Dili kami magtukol kay mabasa sa Mateo 5:10: “Bulahan ang ginalutos.”

Tubag:

Kanang imong gipasiatab mao usab ang gihimo sa mga Sabadista, mga Baptist, Saksi ni Jehova, Iglesia sa Dios ug ubang pang pundok nga labihang daghana. Unya, Iglesia ni Cristo” usab sila? Dili ba daghang na kaayo kamo nga nagkalainlaing klase? Kataw-anan, dili ba?
Mahitungod sa imong giingon nga gilutos kamo: kana dili tinuod. Ang nagpanghitabo mao nga ang mga bakak ni Felix Manalo nga naglimin ug giwali sa iyang pundok nga tinukod niya ug sa 18 niya ka barkada kinahanglan ipahayag aron kapanalipdan ang katawhan nga wala pa masayud.

Wali:

Mabasa sa Juan 15:20 kining pasidaan ni Cristo: “Kun ako ilang gilutos, kamo usab lutoson.” Mao nga karon kami mga Iglesia ni Cristo gilutos.

Tubag:

Imo mang gibali ang tinuod. Misalida si Felix Manalo ug ang 18 niya ka barkada sa tuig 1914. Ang Iglesia Catolika daan nang gilusak sa daghang Kaatbang: Luterano, Baptist, Sabadista, Saksi ni Jehova, Reformed church ug ubang pang ginatus ka nagkalainlaing pundok. Si Manalo miapas na lang kanila sa pagpanlusak sa Iglesia Catolika. Manlolotos kini ug ang Pundok, dili kay gilutos.

PBMA Ruben Ecleo Sr.

PBMA Ruben Ecleo Sr.

By Bro Allan Salada

Ruben Ecleo Sr. and his Wife Rep. Glenda


Pangutana:

Ang akong pangutana i-premise nako sa Exodus 20:7 nga nag-ingon: ayaw gamita  ang akong ngalan sa dautang tuyo silotan ko ang bisan kinsa nga magpasipala sa akong  ngalan, so klaro kaayo nga adunay naigo niini, usa ka tawo nga founder sa laing tinuohan nga mao si Ruben Ecleo Sr. nga naa sa PBMA nga nagpaila nga Dios siya. Kay grabe duna koy amigo nga karon nagkita me, usa siya ka PBMA, ako siyang gikobenser gayud. So ang punto ani pangutana nako kay kini si Ruben Ecleo niangkon man nga siya Ginoo, naa ba goy Ginoo nga makita nato? unya ang Senior namatay? kay sumala sa Roma 6:9 ang Dios nabanhaw ug dili na siya mamatay pag-usab? so palihog kog komentaryo ug patin-aw?

Dinagatnon Worship Divine Master Ruben Ecleo Sr.
Tubag:

Kining Philippine Benevolent Missionary Association (PBMA) natukod kini niadtong Marso 1965 sa San Jose Dinagat Surigao del Norte. unya ilang pasiuna nga pamahayag nga kini, usa lang gayud ka kapunongan nga panig-igsoonay nga usa ka klase sa panag-igsoonay  o organization. pero nalambigit na nila ang mga tinohoanong mga doktrina. Usa sa mga tinohoanong doctrina nga Fundamental og lig-on kaayo para nila nga kadto si Anhing Ruben Elceo Sr. mao gayud kadto si Ginoong Hesukristo nga mianhi pagbalik sa kalibotan unya giangkon usab ni Ruben Ecleo Sr. nga siya mao ang Divine Master si Hesukristo nga nahimong tawo pag-usab diha sa persona ni Ruben Ecleo Sr. nga si kristo natawo o nagsul-ob pag-usab og lawas nga mao siya si Ruben Ecleo Sr. Unya ang maong

pangangkon napaltos o napakyas kay siya namatay og nga ang iyang sang natura o kalihokan, kinaiya dili man matukma niining Hesus nga atong gitoohan nga manunubos o manluluwas nga Dios nga nagpakatawo. kay mao lage imo mang gihisgutan nga ang atong Ginoong Hesukristo human mamatay, nabanhaw og dili na siya mamatay pag-usab, unya misaka siya sa langit naglingkod sa toong kamot sa Amahan og imo nang gihisgutan ang Roma 6:9 nga siya namatay si Hesus, nabanhaw, buhi karon og dili na mamatay pag-usab. mao nga kun si ruben ecleo mao pa ang Kristo nga tinuod, dili na unta to siya mamatay pero namatay man. unya inig-balik ni Kristo matod pa: makakita ang tanang mga tawo gikan ni adan ug ni eba hangtod ang kataposang tawo nga matawo sa kalibotan, inig-balik ni Hesus makakita ang tanan. unya wamay nakakita ni ruben ecleo didto sa ubang nasud sa america, africa o kaha sa tibuok china ba ron, dinhi raman sa sugbo ug sa ubang lalawigan sa silingan nato pero dili pod tanan mga pilipino nakakita, bisan ako sa iyang personal nga pagpakita wala gani ako nakakita. atong makita nato diha sa Pinadayag 1:7 niingon: ania karon inig-balik ni Hesus pag-usab gisapwang siyas mga panganod ug ang

PBMA SHRINETANANG MGA MATA MAKAKITA KANIYA ug kadto silang naglansang kaniya ug ang tanang mga banay, tanang tawo sa yuta managsubo tungod kaniya ug mao gayod kini Amen. mao ning mabasa nato sa Pinadayag 1:7. busa bisag niining nalang puntoha ug dili lang ta motandog og lain, makaingon kita nga kadtong pangangkon nga siya si ruben ecleo sr. mao ang Kristo nga matawo pag-usab dili gayod tinuod ug kay dili man tinuod, dili kita angay magpadala sa mga gipanudlo sa mga dili tinuod kay mao lagi kana nga ania sa basahon ni propeta jeremias 44:28 nag-ingon ang atong Ginoo: kinsa man ang mga pulong nga mulongtad ang ako bang pulong o ang ila ba lang sa tawo? mao nga gipapili ba kita kun hain ang atong saligan ug tuhoan ang pulong ba sa Dios o kini bang pangangkon sa tawo? busa saligan nato ang gisulti ug pagpamatuod sa Ginoo kay sa tawo nga pulos pangangkon apan wala nahitakdo ang iyang pagpamatuod sa kasulatan nga mao ang pagpamatuod sa Dios ug kana nahimo lang kanila nga bakakon nga muhatod sa tawo sa sayop nga pagtuo ug pagpanudlo nga modala sa kalaglagan nga walay katapusan.
(2pedro2:1-5; pinadayag 20:10;mateo 24:23-24,11)

Pastor Protestante Nag-katoliko

Pastor Protestante Nag-katoliko

(Gikan sa English Gihuban ni Brad Socrates Fernandez)

Ang mamati kaninyo mamati kanako, ug ang magsalikway kaninyo magsalikway kanako ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako, (San Lukas 10:16).
Ako si Paul Whitcomb usa ka Amerikanhon nga magtutuo ni Cristo. Usa ako ka Protestante kanhi, apan karon Katoliko na. Sulod sa 32 ka tuig usa ako ka Protestante. Natawo ako nga Protestante, ang akong amahan usa ka Episcopaliano ug ang akong inahan usa ka Metodista. Nabunyagan ako nga usa ka Episcopaliano. Sa akong kabatan-on nagtuon ako ma-Domingo bahin sa tinuhoan sa Simbahan nga Baptist. Ang akong mga ginikanan “walay-libog” nga matang sa Kristohanon. Sila nagtuo nga matag tinuhoan basta Kristohanon ug Protestante managsama ra.Naminyo ako ni Augustana Synod, usa ka Lutherana, Protestante gihapon sama kanako. Tungod sa ekonomikanhong katarungan sulod sa usa ka tuig sa among kaminyoon namalhin kami sa usa ka dapit nga naglabi ang mga Luterano. Sa maong dapit mibalik ang akong kaaktibo sa tinuhoan sulod sa Simbahang Metodista. Sulod sa mga katuigan sa pagtuon nahimo ako nga usa ka Ministro sa tinuhoang Metodista.
OO, sulod gayud sa 32 ka tuig ako nagkinabuhi nga usa ka Kristohanon nga Protestante. Ang tibuok kong nakat-onan bahin sa tinuhoan gikan sa namat-an ko’g kahayag, ang gitudlo sa akong mga ginikanan ug sa ako nga pakig-uban sa komunidad sa mga Protestante. Ang akong pakig-uban sa maong pundok nakahatag kanako’g daghang mga kaayohan. Diha ko maila ang kaayo ug gugma sa Dios kanatong mga tawo.
Diha sa maong tinuhoan nadawat ko si Cristo ang atong Manluluwas ug Ginoo nga nagpakatawo aron sa pagtubos sa atong mga sala. Diha sa tinuhoang Protestante nakat-onan ko, nga ang Bibliya gisudlan sa mga Pulong sa Dios. Diha sa maong Pundok gikahinagbo ko ang daghang mga sinsero kun matinuoron ug mahinatagong mga tawo. Kadto tipik sa akong kinabuhi  nga dili ko malimtan. Gani wala gayuy  bisan gamay na lang nga pagbati sa kaligutgot ngadto ni bisan kinsa nga Protestante nga magatukmod kanako sa kasilag o pangluod aron mobalhin ako’g laing pundok.
Nagpabilin ang akong gugma sa akong mga ginikanan, mga higala ug kauban ko kanhi sa pundok nga Protestante ug dili kana mausab hangtud sa akong kamatayon. Ang Katarungan nga misulod ako sa Katoliko, dili katarungan sa pagbati o emosyon kondili tungod sa akong tanlag. OO, ang akong konsensiya maoy maoy nag-agda kanako, human sa mainantuson nga pagsusi ug pagtuki sa kamatuoran nga gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
Sa pagkatinuod, hilabihan kadako sa akong gugma sa Bibliya busa gigakos ko kini ug gitun-an  pag-ayo. Nagtuo ako nga ang Bibliya mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo. Kini ang akong natun-an sa akong Protestanteng barahan. Uban sa hugot nga pag-ampo gibasa ko kini ug gipangayo  sa Espiritu Santo nga madan-agan ako sa Iyang kahayag aron nga hugot ug sibo ang akong pagtuo, buhat ug wali nga takos gayud makapahimuot sa Dios nga akong gialagaran. Apan diha’y kahaw-ang nga akong gibati sa tinuhoang Protestante ingon ug dunay dakong nakulang nga akong gipangita. Diha’y kagubot nga gisagobang sa akong kalag. kini ang dugang pa nga kamatuoran. Nakahukom ako sa pag-utingkay kun pagtuon sa mga pundok nga Kristohanon. Giapil ko sa pagsusi ang Iglesia Katolika. Dili mahimo nga taligam-an ko siya. Dako kaayo kining maong pundok ug naila sa daghang mga karaang katuigan ug sa tibuok kalibotan. Busa sutaon ko siya, dili lang ang iyang kamatuoran apil na sa iyang kasaypanan. Nahimo ko nga tamdanan sa pagtuon ang Bibliya, sama niadtong mga taga Berea nga kanunay nilang gimatngonan ang giwali ni Apostol Pablo kon kini nahitukma ba sa mga Pulong sa Dios, “matag adlaw silang nagtuon sa Kasulatan kon tinuod ba gayud ang gisulti ni Pablo,”(Buhat 17:11). Sa pagkatinuod buot ko gayud nga magwali ug magtudlo sa tibuok nga kamatuoran ug mahimo nga tinuod nga pinadala isip ministro sa Dios.Kini ang akong gibati nga kahaw-ang sa akong pagka-Protestante.Una ug labaw sa tanan, ako nagtuo nga ang Dios sa kamatuoran ug dili  kabakakan o kasayapanan. “Magpabilin nga maminatud-on ang Dios bisan pa’g bakakon ang tanang mga tawo,” (Roma 3:4) Diha sa akong pagtuon sa Bibliya nahibaloan ko nga ang gibuhat sa Dios adunay dakong katuyoan nga Diosnon ug kini dili angay nga supakon o balihon sa tawo. Diha sa Bibliya ako nasayud nga ang Ginoo buot nga mahiusa kita Kaniya sa husto nga paagi. Kay ang atong mga paagi dili man mao ang mga paagi sa Dios. “Kay ang akong hunahuna, dili mao ang inyong hunahuna, ni ang akong laraw mao ang inyong mga laraw, nag-ingon ang Ginoo,”
(Isaias 55:8).Nahibaloan ko sa akong pagbasa sa Bibliya nga kinahanglanon ang matuod nga Iglesia sa kaluwasan sa tanang mga tawo. Dakog bili kining mga pulong ni Jesus ngadto sa Iglesia nga iyang gitukod: “Ang Mamati kaninyo, mamati Kanako, ug ang magasalikway kaninyo, magasalikway Kanako; ug ang magasalikway Kanako magasalikway Kaniya nga nagsugo Kanako,” (Luk. 10:16). “Ug sultihan ko kamo, ang idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa Langit,”(Mat. 18:18). Ako nagtuo nga wala magtiaw si Jesus nga namulong niini. Mga pulong kini nga nagdala ug kagahom nga gipiyal niya sa iyang Iglesia ug kini labot gayud sa pagdumala ug sa pag-giya sa mga katawhan bahin sa kaluwasan, kay langit man ang saad nga barahan niini. Ubos gihapon sa matinuoron kong pagtuon sa Bibliya ako nasayran nga USA RA ka Iglesia ang gitukod ni Jesus ug kini usa ka kahibulongan nga lawas ni Cristo dinhi sa yuta. Sama sa ULO ug ang Lawas wala kini magkabulag usa ra kini ka pagkamao. Ang gahom ug kaalam sa ULO ikapaambit gayud kini sa tibuok bahin sa lawas nga mao ang Iglesia. Ania kining matahom nga kasamahan nga gisulti ni San Pablo: “Kita usab bisan daghan, apan usa ra ka lawas nga nahiusa kang Cristo ug nalambigit kita sa  usag-usa ingon nga nagkalain-laing mga bahin sa lawas,”(Roma 12:5).Timan-an pag-ayo nga USA RA ka lawas, nga mao ang Iglesia. Kini gidasonan ni San Pablo: “Kay siya (si Cristo) ang ulo sa lawas nga mao ang Iglesia,”(Col. 1:18). “Kay may usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom niini gipanagtawag kamo,”(Efeso 4:4). Ug niining usa ka tinuod nga Iglesia anaa diha ibilin ni Kristo ang tibuok nga paagi o laraw sa Dios alang sa atong kaluwasan. Basaha kini sa eningles nga hulad,“And the Lord added to the Church daily such as should be saved,” (Acts 2:47), ug ang hubad: Sa matag adlaw gidugang sa Ginoo diha sa Iglesia ang mga mangaluwas. Gisaaran gayud sa Ginoo nga ang magpabilin ug magbinuotan sulod sa matuod nga Iglesia iyang pagaluwason.

IGLESIA KAHIMANAN SA KALUWASAN
“Kay ang bana mao ang ulo sa iyang  asawa, ingon nga si Cristo mao ang ulo sa Iglesia; ug si Cristo mao mismo ang magaluwas sa Iglesia nga mao ang iyang lawas,”(Efeso 5:23). Sanglit mao kini ang instrumento sa Dios sa Kaluwasan, natural nga iya kining sangkapan sa kahimanan sa kaluwasan ang matuod  nga Iglesia. Una-, ang grasya  anaa gipiyal diha sa mga pangulo sa Iglesia: “Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga  ang Dios, pinaagi sa iyang grasya, nagahatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayohan,” (Efeso 3:2). Ang Espiritu Santo nga mao ang kahayag ug tigbalaan nagapuyo sa usa ra ka Iglesia. “Usa ka lawas ug usa ka Espiritu” (Efeso 4:4) ug mikunsad kini sa Iglesia sa adlaw sa Pentecostes (Buhat 2:1-11). Ug ang Espiritu Santo mogiya sa Iglesia aron dili kini makatudlo ug kasaypanan: “Apan gibuboan na kamo ni Cristo sa iyang Espiritu , ug samtang ang Espiritu anaa kaninyo, wala kamo magkinahanglan og laing magtutudlo. Kay ang iyang Espiritu magatudlo kaninyo sa tanang mga butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo,” (1 Juan 2:27).Ikaduha-, anaa sa Iglesia ang tibuok nga kamatuoran: “Ang Iglesia sa Dios nga buhi, ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran,” (1 Tim. 3:15). “Gipahayag na sa Dios diha kaninyo ang mga tinago sa iyang gingharian. Apang alang sa gawas ang kamatuoran gipadayag pinaagi sa mga pasumbingay,” (Mar.4:10).
Ikatulo-, nagahugpot kini sa kagahoman kun autoridad sa Dios. Kay si Jesus miingon man, “Ingon nga ako gipadala sa akong Amahan, ako usab nagpadala kaninyo,”(Juan 20:21). “Ang inyong idili sa yuta idili usab sa langit, ang inyong itugot sa yuta itugot usab didto sa langit,” (Mat. 18:18). “Ug magasalikway kaninyo nagasalikway kanako; ug ang magasalikway kanako magasalikway kaniya nga nagsugo kanako,”(Luk.10:16). “Kay ang gingharian sa Dios dili sa pulong lamang kondili sa gahom,”(1 Cor. 4:20).

USA RA KA IGLESIA UG DILI DAGHAN
Usa ka kamatuoran nga akong nahibaloan sa akong pagtuon mao nga ang Dios  nagtinguha nga magkahiusa kita usa ra ka matuod  nga Iglesia ug dili magkabahin-bahin.Ania ang mga pulong ni Jesus: “Ako adunay uban mga karnero nga wala pa mahisakop sa maong toril. Kinahanglan nga dad-on ko sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang ka panon sa usa ka magbalantay,” (Juan.10:16). “Balaang Amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan…. aron sila mausa ingon nga ikaw ug ako usa lamang,”
(Juan 17:11). Kadtong mga tawo nga magtukod-tukod og  pundok alang sa pagkabahin-bahin gikan sa matuod nga Iglesia wala mag-alagad sa Dios kondili sa ilang kaugalingong kailibgon: “Magbantay kamo ug maglikay niadtong mga tawo nga maoy mobahin-bahin  kaninyo ug mosamok sa inyong pagtuo, ug mosupak sa  pagtulon-an nga nadawat ninyo. Kay ang nagbuhat niining mga butanga wala mag-alagad ni Cristo nga atong Ginoo kondili sa ila lamang kaugalingong kailibgon. Gilimbongan nila ang mga inosente pinaagi sa ilang matahom ug malamatong mga pulong,” (Roma 16:17-18)

ANG     PAGPANGITA SA MATUOD NGA IGLESIA
Human ako makaamgo nga usa ra ka matuod nga Iglesia ug kinahanglan nga magpasakop kita niini aron makapahimuot sa laraw sa Dios ug aron kita maluwas, nan, ang sunod mao nga pangitaon ko kini. Seguro ako nga dili kini maila sa ngalan nga Kristohanon o Iglesia ni Kristo kay daghan man ang nagdala sa maong ngalan nga wala gayud magsukad ni Jesukristo. Mao nga misunod ang mga bulan anus-a mipalit ako sa daghang mga libro sa nagkalain-laing mga tulohoan ug mga referencias aron lamang hikit-an ko pa ang kamatuoran ug maila ang matuod nga Iglesia nga gipaila kanako sa Bibliya. Gibasa ko ang daghang mga libro, histories ug mga encyclopedia kini mga basahon sa kasaysayan sa kalibutan ug sa mga kasugiran sa mga nangagi. OO, diha gayud sa mga cifra, o marca kun mga timaan maila ang matuod  nga Iglesia nga iya sa Dios ug dili iya sa tawo. Kini may mga marca nga gitudlo sa Bibliya aron dili kita mailad.NAGHIUSA– sa lintunganay’ng mga pagtulon-an bahin sa kaluwasan. Kay ang Ginoo nag-ingon, “Nag-ampo ako nga mausa unta sila,” (Juan 17:21). “Uyonan ninyong tanan ang inyong gisulti aron walay pagkabahin-bahin diha kaninyo. Paghiusa kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong,” (1 Cor. 1:10). Ang maong  pagkahiusa diha gayud sa tulohoan ug pamatasan bahin sa kaluwasan, dili sabton nga walay pagkabangi sa Iglesia. “Tapos sa hataas nga lantugi, si Pedro mitindog ug namulong kanila,” (Buhat 15:7). “Gibalitaan ako nga  adunay pagkabahinbahin diha sa inyong panagtigom ingon nga Iglesia…. Kay kinahanglan nga dunay pagkabahin-bahin diha kaninyo aron maila nato ang mga matarung diha kaninyo,”
(1Cor. 11:18-19). Ako kining nakita diha sa Iglesia Katolika ang maong pagkahiusa sa tulohoan ug sa pamatasan, dili sama sa nagkalain-laing mga hut-ong sa denominasyon sa Protestante nga nagkadaiya ang pagpanudlo kun mga tulohoan.  Si
San Cipriano sa ikatulong siglo mibati niini diha sa Iglesia Katolika: “Ang Dios usa ra, ug si Cristo usa ra, ug usa ra ang iyang Iglesia, ug ang pagtuo usa ra ug ang iyang katawhan nahiusa sa usa ka kalambigitan sa kahiusa sa lawas…” Si Tertuliano sa ikatulong siglo miingon usab, “Kita usa ka katilingban nga adunay usa ra ka tinuhoanong pagbati, usa ka disiplina, ug usa ka talikala sa paglaom,” (Apology, 39,1).
SANTA– kay si Jesus santos man, mamunga usab og kasantos ang iyang mga pagtulon-an. Busa dunay nangasantos sa iyang Iglesia. “Kay maingon nga ako santos, nan, kamo usab mamahimong mga santos,”(1 Pedro 1:16). Bisan pa niana, wala magpasabot nga sa iyang Iglesia dinhi sa yuta pulos na gayud nabalaan adunay uban nga nangahulog ug dili pa balaan. Ania ang giingon ni Jesus. “kamong tanan hinlo, gawas sa usa kaninyo,” (Juan 13:10). Gipananglit sila sa kaumahan  sa trigo nga may nahaipon nga bunglayon o sagbot ug unya ra sila laina sa adlaw sa panudya, (Mat. 13:27-30). Bisan pa diha sa Iglesia sa Ginoo may uban nga mangatagak apan dili gayud niya biyaan ang maong Iglesia sama sa saad sa Dios sa Israel kaniadto. “Wala  biyai ni Yahweh ang panon; bisan ang ilang yuta napuno sa sala batok sa balaan sa Israel,” (Jeremias 51:5). Ug diha sa Katoliko nga pagtuo nakapadangat na kini og daghang mga santos, timailhan nga kini mao ang matuod nga Iglesia sa Ginoo, kay gitawag kini ni San Pablo og “Iglesia sa mga balaan,”
(1 Cor. 14:33).

KATOLIKAsa griego kathaholos, o katholikos nagpasabot nga mokaylap kini sa tanang mga nasud ug walay pagkahaw sa tanang panahon. Kay si Jesus nagtukod niini miingon kang Pedro, “Ikaw, Pedro bato ug sa ibabaw niining maong bato pagatukoron ko ang akong Iglesia ug ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog niya,” (Mat. 16:18) Ug siya nagsugo nga ipalukop sa tanang mga nasud, kun ipa-Katolika ang iyang Iglesia: “Busa panglakaw kamo ngadto sa tanang mga nasud sa Kalibutan himoa sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila sa pagtuman sa tanang mga gisugo ko kaninyo. Ug timan-i, ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw hangtud sa katapusan sa kalibotan,” (Mat 28:19-20). Ang pulong kathaholos sa griego kun Katoliko mabasa sa Roma 1:8, nga ang pagtuo sa taga Roma ipa-kathaholos(Pinadayag 12:9) apan dili sama sa pagpakaylap sa Iglesia nga mao ang instrumento isip kahayag, ang sa yawa kangitngit, busa dili managsama ang ilang pagkatoliko sa yawa ug sa matuod nga Iglesia, (Buhat 13:47-49). kun ipakaylap sa tibuok kanasoran. Bisan pa ang yawa mopakaylap usab sa iyang dautang pagtulon-an alang sa tanang mga nasud,
Ug sa basahon sa tinun-an sa mga  apostoles nga nagsulat sa ilang mga kapanghimatuoran nasayran nato nga ang Iglesia Katolika lamang ang gihisgotan nga Iglesia, wala pay bisan unsa nga pundok o denominasyon. Si San Policarpo, tinun-an ni San Juan Evangelista ug Apostol ni Jesus giingon, “Ug sa nahuman ang pag-ampo ni Policarpo kansa gihinumduman niya ang tanan nga iyang gikahinagbo, ang mga yano ug dungganang mga tawo ug ang tanan diha sa Iglesia Katolika sa tibuok kalibotan,” (Apostolic Fathers edited by Jack Sparks page 142). Si Ireneo sa ikaduhang siglo miingon, “Ang Iglesia Katolika nga nakadawat sa gitudlo ug  sa pagtuo sa mga apostoles diha sa iyang pagkaylap ngadto sa tibuok kalibotan, kusganong nanalipod sa maong pagtuo ingon nga nagpuyo sa usa lamang ka balay…”
(Adv. Haer., 1, x, 2). Si Eusebio sa Cesaria sa ikaupat nga siglo miingon,“Apan ang kahayag sa Iglesia Katolika nagpadayon sa iyang kabantog, kay naghupot kini sa samang baroganan ug sa  samang paagi ug mipadan-ag sa maong kahayag bisan ngadto sa mga griego ug sa mga pagano…”(Ecclesiastical History, 4,7,13). Masabot nato sa dakong  katin-aw nga kadtong mga tinu-an sa mga apostoles ang Iglesia nga ilang gipasakopan mao ang Iglesia nga Kristohanong Katoliko dili ang bisan unsa nga pundok.

APOSTOLIKAang matuod nga Iglesia gidumala kaniadto sa mga apostoles ug ubos sa pagpangulo ni San Pedro ug sa iyang sumusunod. Kay si San Pedro direkta gayud nga gipili ni Jesus dili ingon nga moagaw sa iyang katungod isip pangulong Bato sa Pamag-ang, (Efeso 2:20), dili ingon miliog kaniya isip SUKARANAN O PATUKORANAN nga dili makita (1Cor.3:11,1Cor.10:4) kondili ingon nga lugway ni Cristo. Gihatagan ni Jesus ug yawe sa Langit si San Pedro, nagpasabot nga siya ang labaw modumala sa Iglesia, (Mat 16:19;Isaias 22:21-22). Gimandoan si Pedro sa atong Ginoo  sa pagpasibsib sa nati ug mga karnero
(Juan 21:15-17) ug ang mopasibsib sa karnero nga mao ang katawhan mao ang pangulo sa panon, “Magminatay kamo nga mga magbalantay sa mga karnero… kamo nga pangulo…” (Jeremias 25:34). Ug sa bag-ong hubad, ang Maayong Balita Bibliya, miangkon si Pedro nga siya pangulo: “Ingon nga ako pangulo…”(1 Pedro 5:1). Ug walay laing Iglesia nga ang iyang pangulo karon maganid nimo balik ngadto sa panahon ni San Pedro ug ngadto  ni Cristo, ang Iglesia Katolika lamang. Sa lista sa mga papa si San Pedro ang nag-una kanilang tanan, mabasa sa World Almanac and Book of Facts edition 1986 pahina 522).

ROMANAang Iglesia nga gitukod ni Jesus nagsugod didto sa Jerusalem, “Isangyaw ngadto sa tanang mga nasud magsugod sa Jerusalem,” (Luk. 24:47). Apan didto sa Jerusalem wala dawata ang Ginoo ug ang iyang Iglesia, “Mianhi siya sa iyang kaugalingong mga katawhan apan sila wala modawat kaniya,” (Juan 1:11). “Ug niana gayud nga adlawa nagsugod ang mapintas nga pagpanglutos sa Iglesia sa Jerusalem,” (Buhat 8:1). Ug mao  nga gibuot ni Jesus nga ang iyang Iglesia ilugway ngadto sa Roma ug gikan sa Roma ipakaylap sa tanang mga nasud, “Busa sultihan ko kamo ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug dad-on ngadto sa dapit nga mamunga sa mga bunga niya,”
(Mat. 21:43).Ug kanang dapita mao ang Roma, “Nianang pagkagabii ang Ginoo mitungha tupad kanako ug miingon: Ayaw kahadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako didto sa Jerusalem, mosaksi ka usab kanako didto sa Roma,”
(Buhat 23:11). Ug didto sa Roma magsugod ang pagpakaylap sa pagtuo ngadto  sa ubang kanasoran, “Gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, kamo hinigugma ug tinawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan… kay nasangyaw sa tibuok kalibotan ang inyong pagtuo,” (Roma 1:7-8).
Si San Pedro nga nagdumala sa Iglesia giila na ang iyang pagka-pangulo bisan sa karaang apostolikanhong Iglesia. Sa sinulat ni San Ignacio sa Antioquia 55-110 A.D. miingon: “Ang Iglesia ubos sa pagmando sa Dios  nga nagbuot sa tanang mga butang, gihigugma ug dinan-agan pinaagi sa pagtuo ug sa paghigugma kang Jesus ang atong Dios, nga nagmando diha sa kaulohan sa terituryo Romano,” (Introduction- to the Church of Rome,).Si San Clemente, tinun-an ni San Pedro, sa iyang pagdumala sa Iglesia isip obispo sa Roma miingon nga nalipay siya tungod kay gitahud ang iyang kamandoan: “Kay kamo makahatag kanamo og kalipay ug kamaya kon inyong pamatud-an sa kamasinugtanon ang among gisulat kaninyo ubos sa agda sa Espiritu Santo….” (Apostolic Father edited by Jack Sparks, pahina 53).

HIPALGAN KO ANG PUNOANG IGLESIA
Karon ako na nang nahibaloan ang punoan nga Iglesia nga gitukod gayud sa Ginoo, ang Iglesia nga dili mabungkag ni mahanaw kay ang Ginoong Jesus nagasaad niini: “Ako magauban kaninyo kanunay sa tanang mga adlaw bisan hangtud sa katapusan sa mga panahon,” (Mat. 28:20). Busa ang bisan unsa nga Iglesia nga mitungha ulahi kang Cristo, tinukod lang og tawo ug maingon ta nga sanga’ng nabali gikan sa punoan.Ug kanang maong punoan nga Iglesia mao ang Iglesia Katolika Apostolika, walay lain. Ug ang mga dagkong historians kinsa walay laing gilabanan gawas sa kamatuoran nagtudlo nga kining Katoliko nga Simbahan dili tinukod ni bisan kinsang tawo nga sama kanato, kondili ni Jesucristo mismo. Ania kining musunod:
Sa basahon nga World Almanac and Book of Facts, edition 1986 page 342,“Roman Catholic: origin –Jesus Christ who named St. Peter the first vicar.” Ang Iglesia  Katolika tinukod ni Cristo ug mao ang nagtudlo ni Pedro nga una’ng puli niya.
Sa Grolier Encyclopedia Vol. 5 page 106:
“Catholic church: the divine society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost.This name denotes the body of the faithful in communion with the Bishop of Rome, hence often called Roman Catholics.” Ang Iglesia Katolika- mao ang Katilingban nga Diosnon nga tinukod ni Jesucristo ug gipadad-an sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes. Ug mao kini ang ngalan nga nagpasabot sa pundok nga may kalambigitan sa Obispo sa Roma mao nga gitawag usab kini og Romano Catolico.
Sa International Encyclopedia Vol.15 page 520 giingon usab.
“Roman Catholic Church: There are two equally valid definitions of the Catholic Church, comparable to the two fold nature of Jesus Christ, its founder who was both human and divine.”Ang Iglesia Catolica Romana: Adunay duha ka managsama nga kahulogan sa Iglesia Katolika tinandi sa duha ka kinaiya ni Jesucristo nga iyang  magtutukod kinsa Dios ug tawo. Ang ubang mga pundok nga Kristohanon aduna gayuy tawhanong mga magtutukod apan ang Iglesia Katolika, walay lain nga ikatudlo nga maoy nagtukod gawas ni Jesucristo. Kining kamatuorana ang magdala kanako ngadto sa iyang sabakan. Siya mao ang atong Inahan ug punoan nga Iglesia wala na gayuy lain. Busa mihukom ako nga magpasakop ug magpakamatay diha kaniya. Unya mga dagkong pangutana sa akong pagka-Protestante kaniadto natubag diha sa kamatuoran sa Dios ug sa Kasaysayan  sama niining mga musunod.

1.Nganong ang mga Katoliko nagatuo pa man og tradisyon nga wala mahasulat sa Bibliya, dili ba ang Bibliya lamang ang sukaranan sa pagtuo sumala sa 1 Cor. 4:6, 2 Tim.3:15-17, Pin.22:18-19?
Ania ang tubag:
Ang Bibliya dili mao ang bugtong sukaranan sa pagtuo aron mangaluwas ang mga tawo. Kay dihay panahon nga wala pa mahipos ang tibuok nga Kasulatan aron mahimo nga Bibliya. Ang pagtapok niini ug sa pagdeklarar sa Simbahan kon  unsa ang mga basahon nga linamdagan nahitabo sa Concilio sa Cartago sa 397 A.D. ug mga 360 ka tuig ang Iglesia Katolika diha na aron sa pagwali ug pagtudlo sa kaluwasan nga gibilin ni Cristo kaniya. Kay ang Ginoo nag-ingon nga ang maminaw sa wali sa Iglesia sama ra nga maminaw kaniya  ug maluwas usab (Luk. 10:16, Mar.16:15-16). Dili kay ang  pagbasa lang sa Bibliya kondili ang pagpaminaw sa Iglesia ang nakaluwas sa tawo. Labot pa niana, ang 1 Cor.4:6 nagkahulogan nga dili ipadawat ang pagtulon-an nga nahasupak sa sulat ni San Pablo, (1 Cor. 14:37-38).  Apan wala kana magpasabot nga kadtong mga gitudlo sa mga apostoles nga wala masulat sa Bibliya dili ipadawat, sanglit mismo si San Pablo nagtudlo nga ipadawat gayud ang ilang tradisyon, ang wala masulat apan ilang gitudlo. “Busa hupti gayud sa dakong kalig-on ang among gitudlo  kaninyo pinaagig among sinulat o sa binaba lang nga tradisyon,” (2Tes.2:15).“Ug magpahilayo kamo sa kaigsoonan nga nagtinapolan ug wala magtuman sa pahimangno nga binaba o tradisyon nga among gitudlo,” (2 Tes. 3:6). Ang gipasabot sa Pinadayag 22:18-19, mao nga dili pagapun-an o kuhaan ang mga basahon nga gisulatan sa tagna ni San Juan ug nga dili kuhaan ang  Bibliya ug ni pun-an ang pagtulon-an nga gitudlo sa Bibliya. Apan apil na sa pagtulon-an sa Bibliya ang Apostolikanhong tradisyon. Ang Tradisyon nga gipasalikway ni Cristo mao kadtong magatudlo nato sa pagsupak sa iyang sugo (Mat. 15:3-6). Dili tinuod nga ang Katoliko magdili sa pagpabasa sa Bibliya kay sa akong pagsusi nakita nako nga gidasig gayud ang pagtuon sa Bibliya. Matag Misa nga himoon sa pari anaa ang dakong libro nga gitawag og Missal halos tanang panid anaa ang mga pulong sa Dios, gikan sa Bibliya. Si Papa Pio XII sa iyang sulat palibot, On the Promotion of Biblical Studies nag-ingon. “Kay ang Bibliya wala ihatag sa Dios aron lamang sud-ongon o mahimong dayan-dayan… kondili aron kini makatudlo kanato bahin sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Cristo Jesus. Ang mga obispo kinahanglan maninguha  aron madasig ang atong mga matuohon sa pagtuon  ug mahigugma sa pulong sa Dios. Buligan niya ang mga pamaagi aron mokaylap ug mahiabot sa mga  tawo ang kopya sa Bibliya. Kay si San Jeronimo miingon, “Kon wala kay kabangkaagan sa Kasulatan nan, wala usab kay kabangkaagan bahin ni Cristo.”

1. Giunsa nato pagseguro nga kining tradisyon nga gitudlo sa Iglesia Katolika mao gayud kini ang gitudlo ni Cristo ug sa mga apostoles?
Tubag:
Una, ang testimonio sa mga unang mga Christian Fathers kun mga pangulo sa karaang panahon nga gikan sa mga tinun-an sa mga disipulo sa mga apostoles. Si San Atanacio sa ikaupat nga siglo nag-ingon:“Dili usa ka dautan ang pagsusi sa mga karaang tradisyon ug sa mga pagtulon-an ug sa pagtuo sa Iglesia Katolika, nga gitudlo ni Jesucristo ug gimantala sa mga apostoles ug giampingan ug gitipigan sa atong mga amahan ug nga niana gipasukad ang atong Simbahan.”

Si San Agustin sa ikalima nga siglo miingon usab bahin sa tradisyon sa mga apostoles:“Kining maong mga tradisyon sa Kristohanong ngalan, sa ingon niana gamhanan ug gimahal nato kini nagalig-on sa pagtuo sa mga matuohon diha sa Iglesia Katolika.”Unya ako usab nga gituki ang mga kukaraan nga mga Simbahang Coptico, Greek Orthodox ug ang Russian Orthodox, akong nakita nga kining maong mga Simbahan nagtuo sa samang nga mga tradisyon sa Iglesia Katolika, kini nagmatuod nga ang maong pagtuo sa tradisyon una pa kayo wala pa motungha ang Protestantesmo niadtong 1517.

2.Unsa man pananglit  ang tradisyon sa mga karaang Kristohanon nga gidawat sa mga matuohon karon nga Katoliko?

Tubag:
Usa niini ang pasidungog kang Maria isip inahan sa Dios ug ang pagsangpit sa iyang panabang. Kini usa ka karaan kaayong apostolikanhong tradisyon.
Si San Efren usa ka deacono sa ikaupat ka siglo nagpaila kanato sa karaang pagtuo sa kaulay ni Santa Maria. “Oh, ulay nga Inahan, putli nga inahan sa Dios, maluluy-on namong inahan. Ikaw nahisama sa sungkod ni Aaron nga namulak ug ang bulak mao ang imong Anak nga si Jesus ang matuod nga Cristo, among Dios ug Magbubuhat. Gipakatawo diha kanimo ang Dios ug ang Pulong sumala sa unod, ug nagapalungtad sa imong kaulay sa
wala ka pa manganak bisan tapos manganak, ug kami nahiusa ngadto kang Cristo ang Dios nga imong Anak.” Makita nato dinhi ang pag-ila  nga si Santa Maria tinuod nga inahan sa Dios ug birhen sa wala pa manganak ug bisan humana manganak tungod sa milagro sa Anak sa Dios.
Kining pagtuo nga si Santa Maria Inahan sa Dios may mga gipasabot usab sa Bibliya apan dili sa letra gayud
(Juan 1:1-3,14, Luk. 1:28, Luk. 1:43, Pin, 17:14, Deut. 10:17), ug nga si Maria kanunayng birhen,
(Isaias 7:14, Mateo 1:16-23,Luk 1:32-38).
Ug si Santa Maria gihangyo isip makatabang nato sa paghangyo sa iyang Anak nga si Jesukristo: Ania ang pangaliya ni San Germano sa Constantinopla sa ikapito ka siglo, ‘Oh, Birhen nga labing  putli, dato sa  kaayo ug sa kalooy, kahupayan sa mga Kristohanon, ayaw kami talikdi sa imong panabang. Sa imong pangamuyo bantayi kami.”Bisan tinuod nga si Cristo ang atong bugtong Manlalaban diha sa pagtubos kanato gumikan kay ang Anak sa Dios, Dios ug tawo nga matuod, (1Tim.2:5-6 /Heb.9:15-17) apan wala kini magpasabot nga si Santa Maria dili makalaban nato diha sa iyang pagpataliwala sa katawhan ug sa iyang anak. Namatud-an kini sa kasal sa Cana diin si Santa Maria wala balibari ni Jesus dihang mihangyo siya sa  pagmilagro aron masulbad ang kakulang sa vino sa bag-ong kinasal, (Juan 2:1-11), ug si Santa Maria gitudlo ni Jesus nga ato usab nga inahan (Juan 19:26-27).

3.Unsa pa ang ubang kamatuoran sa Bibliya alang sa atong kaluwasan nga may labot ang apostolikanhong tradisyon sa paglig-on sa maong pagtuo?

Tubag:Ang bahin sa Eucharist kun pagkalawat sa mahal nga lawas ug dugo sa atong Ginoong Jesus. Ang akong pagtuo kaniadto isip Protestante, kini usa lamang ka simbolo sa lawas ni Cristo, apan dili gayud tinuod nga buhing lawas. Ug ang mahinungdanon mao ang pagdawat sa Iyang Pulong  nga mao ang espiritu ug makahatag og kinabuhi (Juan,6:63).Apan akong nakita nga wala gayud sa Bibliya ang pulong  simbolo sa lawas ni Cristo. Apan si Cristo wala magpasumbingay dihang  miingon siya: “Ang mokaon sa pan nga nanaog sa langit dili gayud mamatay. Ako ang pan nga nanaog sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mokaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod alang sa kinabuhi sa kalibotan. Ang mokaon sa akong unod ug moinom sa akong dugo may kinabuhing dayon ug banhawon ko siya sa katapusang mga adlaw,”(Juan 6:50-51,54). Ug gihagit pa gayud sila sa Ginoo nga gawas nga makakaon sa iyang unod ug makainom sa iyang dugo walay kinabuhi diha kanila: “Sultihan ko kamo: kon dili kamo makakaon sa unod sa Anak sa tawo ug moinom sa iyang dugo dili kamo makabaton og kinabuhi diha kaninyo,” (Juan 6:53).Ug gibati ko nga hinungdanon gayud kayo kining maong kamatuoran sa pagkalawat. Apan  ang akong pagtuo niini kaniadto usa lamang ka simbolo.Wala kini mahisabti sa iyang mga tinun-an kon sa unsang paagi nga ipakalawat niya ang iyang lawas  ug dugo ngadto kanila. Apan sa katapusang panihapon, si Jesus mihatag kanila ug katin-awan.“Unya gikuha niya ang pan, ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon: Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhata ninyo kini agig paghandom kanako… gikuha usab niya ang kalis nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kanila ug miingon: Kining kalis mao ang bag-ong kasabotan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo,” (Luk.22:19-20).Ug walay duha-duha ang labing haduol sa kamatuoran nga pagsabot niini mao ang gitudlo ug pagtuo sa mga apostoles bahin sa kahulogan sa pan ug bino nga gikonsagrahan sa unang mga pari. Si San Pablo nagaingon bahin niini:“Busa ang mokaon sa pan sa Ginoo ug moinom sa iyang kopa sa paagi nga dili takos, nakasala batok sa lawas  ug dugo sa Ginoo. Kay kon dili niya ilhon ang kahulogan sa lawas sa Ginoo sa iyang pagkaon sa pan  ug pag-inom sa kopa, gisilotan niya ang iyang kaugalingon,” (1 Cor.11:27,29).OO ang labing nasayud sa husto nga pagsabot bahin sa kahulogan sa pan ug bino diha sa pagsaulog sa altar sa panahon sa mga apostoles mao ang mga apostoles mismo ug ilang mga tinun-an, sanglit sila mao ang sumusunod sa mga apostoles ug sila ang gisugo nga ampingan nila ang gibilin kanila sa mga santos. “Gibuhat ko kini aron sa pagdasig kaninyo sa pagpadayon sa paglaban sa tinuhoan nga gikatugyan sa Dios pinaagi sa iyang mga balaan,”(Judas 1:3)Ug ania ang mga panghimatuod sa mga disipulo sa apostoles sa ilang pagtuo sa Eucaristia kun sa pagkalawat sa pan ug bino human sa konsagrasyon. Ania ang gipamatuod ni San Ignacio sa Antiquia, kinsa tinun-an mismo ni San Juan Evangelista sa tuig 55-110, A.D. kinsa misaway sa mga docetistas nga wala modawat sa ilang pagtuo sa Eucaristia:“Wala na sila mokalawat sa Eucaristia sa pan sa altar ug sa pag-ampo, kay wala na sila mutuo nga kanang Eucaristia mao ang unod sa atong Manluluwas si Jesucristo.” Laing Santos nga namatay sa ikaduha ka siglo,
si San Justin Martir miingon:“Kining maong kalan-on nga giila nato nga Eucaristia…Wala kita magdawat niini ingon nga kasagarang pan ug ilimnon, apan si Jesucristo gayud nga atong Manluluwas nga nahimong unod diha sa Pulong sa Dios.”
Si San Cirilo sa Jerusalem sa ikaupat ka siglo nagsulat usab sa samang pagtuo:“Sanglit siya namulong man sa maong pan, ‘Kini mao ang akong lawas,’ nan si kinsa man ang makaduda sa iyang pulong? Ug gidasonan niya sa pag-ingon: ‘Kining kopa mao ang akong dugo,’ ug si kinsa man makasukna nga siya namakak?”
Karon wala na gayuy bisan  gamay’ng landong sa katahap kon unsa ang husto nga kahulogan sa maong sakramento, tinuod gayud nga lawas ug dugo sa Ginoo sumala sa gipatuo kanato sa unang mga tinun-an sa mga apostoles. Mao nga nakaingon ako nga kining Simbahang Katoliko mao gayud ang Simbahan sa unang mga matuohon kun mga unang Kristohanon. Ug ang akong pagtuo kanhi sa kalawat sa pagtulon-ang Protestantismo nalahi sa gipatuo sa unang mga tinun-an ni Jesus. Gikan sa Ginoo ngadto sa mga apostoles ug ngadto sa ilang mga tinun-an, managsamang pagtuo sa Eucaristia, nan, kinsa man ako nga mosupil niini? Ug mao usab kini ang nag-agni kanako sa dugang pagsusi sa ubang mga Sakramento nga gitudlo sa Iglesia Katolika kon kini anaa ba usab sa Bibliya. Kay si Jesus nagbaod sa iyang mga tinun-an: “Ug tudloi sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo,’(Mat.28:20). Ug kon mosalikway ta sa uban ug modawat sa uban, sama ra nga gisalikway nato ang tanan,
“Kay ang naglapas sa bisan usa lamang…. Naglapas sa tanan,”(Sant. 2:10).
Ug ania akong nahikaplagan nga ang ubang mga sakramento sa Iglesia Katolika pulos gayud gikan sa Ginoo nga panudlo: Ania sugdan ta sa Bunyag.

BUNYAG

Si Jesus nagsugo nga kinahanglanon ang bunyag sa kaluwasan, “Walay tawo nga makasulod sa langit gawas kon siya matawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu,” (Juan,3:5).Kining pagkatawo pag-usab sa tubig ug sa Espiritu nagpasabot sa bunyag. Ug gigamit ni Jesus ang pulong TAWO, busa lakip niini ang bisan gamayng masuso, kay si Jesus nag-ingon nga ang masuso, tawo usab, “Apan sa diha nga kahimugsoan na ang inahan sa bata, dili na siya mahinumdom sa kasakit tungod sa kalipay nga nahimugso sa kalibotan ang usa ka tawo,”
(Juan 16:21 K.J.V. Cebuano 1978). Ang bata naduhig sa salang panulondon, dili pa sa salang buhatnon kay wala pa man makalapas ang bata sa sugo sa Dios (1 Juan 3:4) Ang salang panulondon mao ang kahimtang sa kalag sa bata nga nawad-an sa grasyang makasantos nga napildi kaniadto ni Adan ug ni Eva.
Si San Pablo nag-ingon, “Kay nakasulod sa kalibotan ang sala pinaagi sa usa ka tawo, ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon sa tanang mga tawo kay nakasala man ang tanang mga tawo,”(Roma 5:12). Ug ang bata may sala bisan diha pa sa tiyan sa iyang inahan, “Dautan ako sukad ako mahimugso; ug makasasala sukad ako ipanamkon,” (Sal. 51:5). Busa si Jesus mibadlong sa iyang mga tinun-an kinsa mipugong sa mga ginikanan nga nagdala sa ilang mga bata ngadto kang Jesus, “Pasagdi nga ipaduol ngari kanako ang mga bata kay ang gingharian sa Dios alang sa mga sama kanila,” (nga gipaduol kaniya) (Mar. 10:14).
Ang pulong “panimalay” nagpasabot nga anaa diha ang tigulang, lalake, babaye, batan-on ug mga bata (Jer. 6:11-12). Ug sa pagpamunyag sa mga apostoles lakip sa tibuok panimalay (Buhat 16:15,Buhat 16:33, 1 Cor. 1:16). Ang tradisyon sa mga apostoles nagtudlo nato sa dayag nga ang pagpamunyag sa unang mga Kristohanon apil ang mga batang masuso, mga anak sa mga nahimo nang Kristyanos, (World History by Obrien page 144).
Ug ang paagi sa pagbunyag dili ang pagtusmaw lamang diha sa dagat o sapa nga may daghang tubig, may bunyag nga gihimo sulod sa balay diin walay sapa.
“Miadto si Ananias sa balay ug gipandongan sa iyang kamot si Saulo. Diha-diha may nangahulog nga daw himbis sa isda sa mata ni Saulo ug nakakita siya pagbalik. Mitindog siya ug gibunyagan,” (Buhat 9:17-18). Ug ang maong bunyag sa paagi nga bisibis sa tubig o sa pagbubo og tubig kansa gitudlo usab sa Dios, “Bisibisan ko kamog tubig nga limpyo ug mahinloan kamo sa tanan ninyong mga kahugawan,” (Ezekiel 36:25 K.J.V.)“Kay magabubo ako tubig kaniya….ug ako magabubo sa akong Espiritu,”(Is.44:3).

KONPIRMASYON

Ang sakramento sa pagkompirma kun paglig-on mao ang pagpakanaog sa mga gasa sa Espiritu Santo alang sa humana na mabunyagi pinaagi sa pagpandong sa kamot sa ministro sa Dios, kasagaran sa mga Obispo:“Sa pagkadungog nila niini, gibunyagan sila sa ngalan sa atong Ginoong Jesus. Sa dihang gipandongan si Pablo sa iyang mga kamot, mikunsad kanila ang Espiritu Santo,”(Buhat 19:5-6)“Ang mga apostoles nga didto sa Jerusalem sa pagkadungog nila nga ang taga Samaria midawat sa pulong sa Dios, ilang gipadala ngadto kanila si Pedro ug si Juan. Sa pag-abot nila, nag-ampo sila nga ang mga magtutuo makadawat unta sa Espiritu, kay ang Espiritu Santo  wala pa man makakunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Jesus. Unya si Pedro ug si Juan mipandong sa ilang mga kamot ibabaw kanila ug nakadawat sila sa Espiritu Santo,”(Buhat 8:14-17).

PAGKOMPISAL


Ang Dios lamang ang makapasaylo sa sala, apan tungod sa plano sa Ginoo nga ang iyang pasaylo mabati sa tawo, ug mahimo kining sakramento nga mopagaan sa luwan sa makasasala, pinaagi sa mga pagmaymay ug sa pasaylo, mao nga gihatagan niyag gahom ang iyang unang mga pari niini:“Unya gihuypan niya sila ug giingnan, Dawata ninyo ang Espiritu. Kon pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tawo, gipasaylo kini, kon ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon dili usab kini pasayloon,” (Juan 20:22-23).(Buhat 19:18) “Ug sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa Langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit,”(Mat.18:18). Ug dunay nangumpisal ngadto sa mga  tinun-an sa ilang kadautan, “Ug daghang ang mga nangabot nga mingtuo kanila ug nanagpangompisal sa ilang mga salamangka,”. Ug duna say pagpasaylo. “Kay ang gipasaylo ko… kana tungod kaninyo ug sa atubangan ni Jesukristo,”(2 Cor.2:10).

PAGKALAWAT

Nasaysay  na ni nato sa unahan ang mahitungod sa Eucaristia ug ang mga teksto sa Balaang Kasulatan, (Juan 6:51-54,Luk.22:19-20,1 Cor. 11:27-29).
PAGKASAL
Gibuot sa Ginoo nga ang husto nga pagkabugkos sa kaminyoon nga Kristohanon dili  na mabugto samtang buhi pa ang usag-usa. Busa wala magtugot ang Ginoo sa diborsyo sa panahon ni Cristo.“Nagtugot ba ang balaod sa panagbulag sa bana ug sa asawa sa bisan unsa nga hinungdan? Ug si Jesus mitubag kanila: Wala ba kamo makabasa sa Kasulatan mahitungod niining bahina? Sa sinugdan ang Dios nagbuhat sa lalake ug sa babaye ug miingon: Tungod niini ang lalake mobiya sa iyang amahan ug inahan ug moipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. Busa dili na bulagon sa tawo ang gihiusa sa Dios.“Ang mga Pariseo nangutana kaniya: Ngano man nga si Moises nagtugot nga ang bana makahimo sa pagsulat pagpahibalo sa asawa sa pagpakigbulag ug siya makabulag na kaniya?“Si Jesus mitubag; Mitugot si Moises sa maong pakigbulag sa inyong asawa tungod sa kagahi sa inyong ulo. Apan dili gayud kini mao sa sinugdan. Busa sultihan ko kamo nga bisan kinsa ang makigbulag sa asawa nga wala magluib kaniya, makapanapaw kon magminyo siyag lain,”(Mat.19:3-9).


ORDEN SA PAGKAPARI

Ang orden sa pagkapari nga gitukod usab ni Cristo diha sa iyang panahon sa pagsaulog niya sa katapusang Panihapon, dihang gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pagkonsagrar sa pan ug bino aron mahimong iyang lawas ug dugo,
(Lukas 22:19-30), kay ang pari o Obispo man ang makakonsagrar sa pan ug bino. Bisan pa sa Karaang Tugon ang pagkapari gitawag og tulomanon, nga walay katapusan, “mahimong pagkapari o sacerdote nga walay katapusan ngadto sa ilang kaliwatan,”(Exudo.40:15).“Busa lig-onon ta ang atong pagtuo, kay duna kitay Labawng pari nga halangdon nga anaa sa presensya sa Dios, si Jesus ang  Anak sa Dios,”(Heb.4:14). “Gihimo mo silang gingharian sa mga pari nga mag-alagad sa atong Ginoong Dios. Ug maghari sila sa kalibotan,”(Pinadayag 5:10). “Sa matag Iglesia nag-orden sila’g mga pari (mga pangulo), ug uban sa pag-ampo ug pagpuasa ila silang gitugyan sa Ginoo nga ilang gisaligan,”(Buh.14:23).Sa ubang hubad ang pulong pari gihubad ug anciano apan ang anciano kasagaran diha sa Iglesia gikan sa mga pari,
(Jeremias19:1kjv),”magkuha ka sa mga anciano sa mga katawhan, sa mga anciano sa mga sacerdote kun pari.”Si San Pablo pari usab, “siya ang naghimo kanako nga sulogoon ni Cristo Jesus ngadto sa mga hentil, ingon nga pari nagtanyag sa Maayong Balita,”(Roma 15:16). “Apan kamo pagahinganlan og mga pari ni Yahweh ug ang katawhan magatawag kaninyo og mga ministro sa among Dios,”(Isa.61:6).

HILOG SA MASAKITON

Ug ang laing sakramento nga magabulig sa kahimtang kalagnon ug lawasnon sa masakiton mao ang pagdihog og lana sa ngalan sa Ginoo, nga magabunga sa kaluwasan ug pasaylo sa sala sa maong masakiton ug agad sa kabubot-on sa Dios magaayo usab sa iyang lawasnong sakit. ‘Duna bay nagmasakiton diha kaninyo inyong ipatawag ang pari(mga pangulo)sa Iglesia aron mag-ampo alang kaninyo, ug sa ngalan sa Ginoo magadihog kaniyag lana. Ang maong pag-ampo inubanan sa pagtuo magaayo sa masakiton, ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug kon may sala siya ipapasaylo kanila,” (Sant.5:14-15).

AKONG DESISYON

Human niining makuti nga pagsusi inubanan sa pag-ampo akong nakita ang kahayag sa Iyang kamatuoran nga dili mapiog sa akong tanlag. Nga usa ra ang matuod nga Iglesia nga tinukod gayud sa atong Ginoong Jesus ug walay pagkalumpag sa gahom sa Hades, kini mao ang Iglesia Katolika. Mao kini ang gipuy-an sa usa ra ka Espiritu Santo, busa dili kini masayop paggiya kanato sa dalan sa kaluwasan.
Ug human ako maagak sa pagtudlo sa awtoridad sa Simbahang Katoliko aron mahanaw ang uban pang mga katahap ug mga pangutana, midisidir ako nga magpabunyag sa Simbahang Katoliko, unya midawat sa Sakramento sa pasig-uli ug dayon sa pagkalawat sa Tinapay sa Kinabuhi, ang patinga sa atong kaluwasan sa yuta. Walay makatupong sa maong kalipay nga akong gibati sa gutlo nga gigakos ko ang kamatuoran, OO, ang Dios nga mao ang tinubdan sa maong kalipay diha sa kamatuoran, mao ang akong bug-os nga gidawat.

Nasayud ako nga ang akong gibiyaan nga pundok, lakip sa akong mga minahal sa kinabuhi, kabanay ug mga higala mahibulong o kaha masilag kanako sa maong hukom. Apan palabihon ko ang pagsugot sa Dios kay sa tawo. Apan nahibulong ako, kay daghan kanila wala moingon, “Tinunglo ka namo!” Hinoon nangutana sila, “Nganong gihimo mo kana?” Ug daghang sa akong mga higala ug ilabina na sa akong mga minahal sa kinabuhi human ko patin-awi mingsunod kanako sa pagsulod sa Simbahang Katoliko. Giisip ko kini nga labing dako nga gasa sa Dios sa akong kaluwasan kining pagkaplag ko sa matuod nga Simbahan sa Dios. Sama ni San Pablo makaingon ako, “Pinaagi sa grasya sa Dios, ako nahimong mao ako karon, ug ang grasya nga iyang gihatag kanako wala gayud makawang,” (1 Cor. 15:10).

Tungod niana, masumada ko ang akong pagka-katoliko sa pulong ni San Pablo, “Gikan kang Pablo nga ulipon ni Ginoong Jesus, gipili pagka-apostol, ug gitawag sa Dios aron magwali sa Maayong Balita,”

(Roma 1:1).Ug karon akong ihalad ang tibuok kong kinabuhi isip usa ka sibilyan kondili pari nga magsasangyaw tungod sa kahibulongang buhat sa Dios kanako. Tawga ako sa bisan unsang ngalan, bisan pag pasipala tungod sa akong gibuhat, apan ako malipay niana, tungod kay hikaplagan ko ang perlas sa kaluwasan, nga mao ang tim-os nga kalinaw ug kalipay sa akong kalag. Kon ikaw, nga magbabasa niini dili pa Katoliko, kining akong gibati dili Makita diha sa mga titik o letra, apan matagamtam mo usab kon magsugod ka og abli sa imong salabotan ug kasingkasing aron sa pagpasulod dili lamang sa imong Manluluwas kondili sa bug-os niyang kabubot-on.

Kanimo matinuoron diha ni Ginoong Jesus.

PAUL WHITCOMB

SINULOG & STO. NINO

SINULOG & STO. NINO

By: Bro. Jessel F. Mosquera
Former Chapter President
CFD-ORMOC CITY CHAPTER

Sa Sto. Nino, ang highlight niini mao ang Sinulog.

Kini nga relihiyosong selebrasyon adunay duha ka punto nga angay tagaan ug pagtagad ug katin-awan sanglit may mga higayon nga kini gituis:

 1. ang paghimog larawan ni Jesu-Cristo
 2. ang pagsayaw o pag-Sinulog sa atubangan o uban sa maong larawan.

BODY:

Image Link: http://www.familytreegenealogy.info/historical-festivals/

1. Gidili ba ang paghimog larawan sa Sto. Nino?  Sa unang punto.

Si St. John Damascene nagkanayon: “Ang Dios kanhi walay lawas o nawong, hingpit nga dili marepresentahan sa imahen. Apan karon kay siya naghimo sa iyang kaugalingon nga makita sa unod, ako makahimo nag imahen unsay akong nakita sa Dios…”

“Ang balaang larawan, ang liturhikanhong imahen, labaw sa tanan, nagrepresentar kang Cristo, ang natawong Anak sa Dios.”

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC) #1159

“Ang katuyoan sa mga imahen sa atong mga simbahan ug mga balay mao ang pagpukaw ug paglig-on sa atong pagtuo sa misterio ni Cristo. Pinaagi sa imahen (ni Cristo) ug sa iyang buhat sa pagluwas, siya mao ang atong gisimba. ADORATION

Ug pinaagi sa mga imahen o larawan ni Sta. Maria, ang Inahan sa Dios, mga anghel ug mga santos, kita nagpasidungog (VENERATION) sa mga personahe nga ilang gi-representahan.”

Sila (mga imahen o larawan) dili mga dios-dios.

I Cor. 8:4 –  “Kay ang dios-dios nagrepresentar ug butang nga dili tinuod.”

Ug kay ang mga imahen sa Simbahan aduna may girepresentahan, busa, sila dili dios-dios.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #1192)

Pinaagi sa pagpakatawo, ang Anak sa Dios, mipaila sa bag-ong sistema sa paggamit sa mga imahen.

Si St. Thomas Aquinas, ang inilang “Angelic Theologian and Philosopher” sa Simbahan ug girespeto bisan gani sa mga dili Kristyanos nagkanayon:

Ang reliheyosong pagsimba wala gipunting ngadto mismo sa imahen, giilang mga butang, pero ubos sa ilang lahing parte isip mga imahen, magdala kanato ngadto sa Dios nga nagpagkatawo.

Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Source: Catechism of the Catholic Church (CCC #2131)

2. Gidili ba ang pagsayaw sa SINULOG?Sa ika-duhang punto.

Ang pagsayaw ug pag-awit atubangan sa larawan sa Sto. Nino.

Sa unahan si St. Thomas Aquinas nagkanayon nga “Ang gihimo o lihok (movement) ngadto sa larawan wala mohunong diha sa imahen APAN MOUSWAG NGADTO PADULONG SA GILARAWANAN.

Mao nga ang atong pag-sayaw ug pag-awit atubangan o uban sa imahen sa Sto. Nino ato kining gihimo ngadto kang Cristo, ang Dios nga nagpakatawo.

Sa Old Testament atong mabasa sa

2 Sam. 6:13-15-“Sa dihang nakalakaw nag unom ka lakang ang nagdala sa Sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo, naghalad si David ug usa ka turo ug usa ka nating baka nga tambok. UG MISAYAW SI DAVID TAMAN SA GINHAWA ATUBANGAN SA GINOO. Busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang Sudlanan sa Kasabutan sa Ginoo INUBANAN SA MGA SINGGIT UG TINGOG SA TRUMPETA.”

I Samuel 10:10- “Sa pagabot nila sa Gibeah, gisugat sila sa usa ka pundok sa mga propeta ug MIKUNSAD KANG SAUL ANG ESPIRITU SA DIOS UG MIAPIL SIYA UBAN KANILA SA MASADYANG PAGSAYAW UG PAGSINGGIT.”

2 Samuel. 6:16- Si David NAGLUKSOLUKSO UG NAGSAYAWSAYAW ATUBANGAN SA GINOO.

Salmo 150:4-“DAYGA SIYA UBAN SA MGA TAMBOR UG PANAGSAYAW! DAYGA SIYA DINUYOGAN SA MGA ALPA UG SA MGA PLAWTA.

Image Link: http://sinulog2009.blogspot.com/2008/12/sinulog-2009-sexy-girls-in-cebu-streets.html

MAHITUNGOD SA SANTO NINO

Isaias 9:6 “Natawo alang kanato ang usa ka bata; gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki, ug siya ang magmando sa tanan ug nganlan siyag ‘Maalamong Magtatambag’, ‘Dios nga Gamhanan’, ‘Amahan Hangtod sa Kahangtoran’, ‘Prinsipe sa Pagkigdait’”.

Siya bata o nino sa Katsila ug balaan o Santo. Busa SANTO NINO.

Lukas 1:35 – “’Mokunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ANG BALAAN NGA BATA TAWGON NGA ANAK SA DIOS.

SCEPTER – A staff carried as the badge of command or sovereignty, hence, kingly office or power

(Ang gidalang sungkod isip timailhan sa pagdumala o otoridad (supreme authority) o usa ka harianong pwesto o gahum.

Genesis 49:10 “Nagkupot siya sa harianong setro …. Huptan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iya niini aron maghari sa tanang katawhan”.

GLOBE

Hebreo 1;2 – “ Apan niining kataposang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi sa iyang Anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibotan ug gipili siya aron manag-iya sa tanang butang.”

Ang batang lalaki nga gitaganang magmaghari sa kalibutan

Pinadayag 12:5 –“Unya gianak sa babaye ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasoran sa paagi nga higpit kaayo.”

Ang kahimtang ni Jesus, bata man o siya hamtong na, wala makaapekto sa iyang pagka-Dios.

Hebreo 13:8 – “Si Jesu-Cristo mao gihapon kagahapon, karon ug sa walay kataposan.”

Colossas 2:9 – “Kay ang tibuok nga pagka-Dios anaa kang Kristo sa iyang pagkatawhanon ug gihatagan kamog hingpit nga kinabuhi diha sa inyong pagkahiusa kaniya.”

Credo sa Nicea  – “Usa ka Ginoong Jesu-Cristo, ang bugtong Anak sa Dios, gianak walay sinugdan, Dios gikan sa Dios, Kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak, dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan”

Ang Konsilyo sa Calcedonia mipuno sa pag-ingon: -“gianak sa Amahan sa wala pa ang panahon kalabot sa iyang pagka-Dios, ug sa kaulahiang mga adlaw, alang kanato ug alang sa atong kaluwasan, natawo gikan ni Maria, ang Ulay nga Inahan sa Dios.”