Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan_Part1

Iglesia Catolica – Sumasamba Ngaba ng Larawan?

Unang Bahagi

(Ni Bro. G-one T. Paisones, CFD/CFLAMP)


1. Introduction:

Magandang araw sa mga kapatid nating bumabasa nito; ang paksa natin ngayon ay hingil sa mga larawan o rebulto na nasa simbahan ng mga Katoliko.  Dito sa Pilipinas ang isa na mga paghatak ng mga ministro at pastor ng mga protestante at ibang sekta ay unang nakatoon sa pang-aalipusta nila sa mga larawan at rebolto na matatagpuan sa simbahan at bahay ng mga Katoliko; ito ang pinaka unang sentro na topiko sa kanilang Bible study upang mahatak nila ang kanilang mga tagapakinig na Katoliko pagkatapos na itoy mapalapit na sa kanila.

Ang ibig kung sabihin ay ang unang hakbang ng mga pastor ay kakaibiganin at ipapakita na Masaya ang kanilang grupo; pagkatapos ay naka sentro na ang topic sa larawan; para mahatak ang mga ito na umanib sa kanilang sekta.

Para po sa mga Katolikong bumabasa; narito po ang detalyado at step-by-step na proseso at sagot sa mga aligasyon; tanong at pangungutya ng mga Kapatid nating mga protestante; hinggil sa mga imahe o larawan sa ating simbahan.


2. MGA TANONG NG PROTESTANTE AT SAGOT NG Catholic Faith Defender (CFD):

(Note: Ang Pula ay katwiran at tanong ng mga protestante; at ang Berdi ay ang sagot logical at biblical ng mga Catholic Faith Defenders)

2.1: Bawal ang mga larawan ayon sa Sampong Utos ng Dios:

Protestante:

“-Ayon sa Exo. 20:4-5 (Magandang Balita Biblia) “Huwag kayong magkakaroon ng diyus-diyusan o kaya’y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid; nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga diyus-diyusang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin pati ang kanilang mga anak hanggang sa ikaapat na salinlahi.

Nakita na ninyo mga kapatid na isa sa sampong utos ng Dios ay ang Hindi pagkakaroon ng mga larawan; eh sumunod ba ang mga Katoliko ditto??? Abay; napakalinaw at pagkalaki-laki ng kanilang larawan na makikita sa Katolikong simbahan.

At dahil isa ito sa mga sampung utos ng Dios; abay binagu ng mga Paring Katoliko ang kanilang sampung utos.  Narito po ang ebedinsya na nagpapatunay na binago ng mga Katoliko ang sampung utos upang mapagtakpan ang kanilang aral hingil sa larawan:

Source: Armed with the Faith; 2004; Catholic Information Services; Knights of Columbus Supreme Council; New Haven, CT:

Ten Commandments:

1. I am the Lord your God: you shall not have strange gods before me.

2. You shall not take the name of the Lord your God in vain.

3. Remember to keep holy the Lord’s Day.

4. Honor your father and your mother

5. You shall not kill

6. You shall not commit adultery

7. You shall not steal

8. You shall not bear false wetness against your neighbor

9. You shall not covet your neighbor’s wife.

10. You shall not covet your neighbor’s goods.


Nakita napo ninyo na binago ng Katoliko ang kanilang sampong utos para mapagtakpan ang kanilang maling aral hingil sa imahe o mga larawan.  Ang tanong saan mababasa sa Biblia na dapat sambahin ang mga larawan?


SAGOT #1

-Ang karaniwang kamalian ng mga kapatid nating mga protestante ay ang pagtatanong na may kasamang conclusion – ito po ay tinatawag na Fallacy of Assumption.  Sa tanong sa itaas na “saan mababasa sa Biblia na dapat sambahin ang mga larawan?” ay isa sa mga halimbawa ng Fallacy of Assumption”.  Dapat linawin natin na HINDI DOCTRINA NG SIMBAHANG KATOLIKO ANG PAGSAMBA (BILANG DIOS) SA MGA IMAHE O LARAWAN; narito po ang mga ebedensya:

Denzinger; The Sources of Catholic Dogma; Documents of the Roman Pontiffs and of the Councils; Council of Nicea II   787; Ecumenical VII (against the Iconoclasts)

Definition of the Sacred Images and Tradition *; ACTION VII

302      (I.  Definition) . . . We, continuing in the regal path, and following the divinely inspired teaching of our Holy Fathers, and the tradition of the Catholic Church, for we know that this is of the Holy Spirit who certainly dwells in it, define in all certitude and diligence that as the figure of the honored and life-giving Cross, so the venerable and holy images, the ones from tinted materials and from marble as those from other material, must be suitably placed in the holy churches of God, both on sacred vessels and vestments, and on the walls and on the altars, at home and on the streets, namely such images of our Lord Jesus Christ, God and Savior, and of our undefiled lady, or holy Mother of God, and of the honorable angels, and, at the same time, of all the saints and of holy men.  For, how much more frequently through the imaginal formation they are seen, so much more quickly are those who contemplate these, raised to the memory and desire of the originals of these, to kiss and to render honorable veneration to them, not however, to grant true latria according to our faith, which is proper to divine nature alone; but just as to the figure of the revered and life-giving Cross and to the holy gospels, and to the other sacred monuments, let an oblation of incense and lights be made to give honor to these as was the pious custom with the ancients.  “For the honor of the image passes to the original”; * and he who shows reverence to the image, shows reverence to the substance of Him depicted in it. <emphasize added>

– Harmony Media, Inc.; 1995; P.O. Box 138; Gervais, OR 97026; Church History; “St.  John Damascene (c. 675-749), monk and priest, was the great doctor of the Church of the period.  His “Three Discourses On images” made the points that: (1) though God cannot be represented by an image, Christ, the Blessed Virgin, and the saints could be depicted with approximate fidelity; (2) it is licit to revere images, provided that the veneration transcends the material icon to the prototype; (3) it is profitable to revere images, which can instruct, inspire, and exercise a certain intercession with God; and (4) that to avoid error one ought to distinguish between strict worship paid to God alone, and veneration of a person or thing as related to God

-Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #563 “It is right to show respect to the statues and pictures of Christ and of the saints, just as it is right to show respect to the images of those whom we honor or love on earth.”

Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #564 “We honor Christ and the saints when we pray before the crucifix, relics and sacred images because we honor the persons they represent; we adore Christ and venerate the saints.”

Fr. M. Guzman; Catholic Catechism; 1995: #565 “We do not pray to the crucifix or to the images and relics of the saints, but to the persons they represent.”

Atty. Teofilo Tumulak; Dili Ang Tanan; 1985; Page 113 <With Imprimatur> “Hinoon ang idolatry (Exodo 20:3) nagapadayon, apan dili sabton nga ang mga Katolico nakasupak niini kay ang pag-ampo nila sa gilarawanan dili man ingon nga Dios.”  (Datapuwat ang idolatry (Exo. 20:3)ay nagpapatuloy; peru hindi ibig sabihin na ang mga Katolico ay nakalabag nito dahil sa pagdadasal nila sa nilalarawan ng imahe (ng mga Santo) ay hindi bilang isang Dios.)<emphasize added>

Napatunayan napo natin na hindi sinasamba ng mga Katoiko ang mga larawan bilang Dios; kaya mali po ang tanong ng ating mga kapatid na protestante.  Kung gayon tayo bang mga Katoliko ay hindi sumunod sa utos ng Dios sa Exo. 20:4-5?  Mga kapatid sumunod po ang Katoliko sa utos na yan; eh kung sumunod ang mga Katoliko sa Exo. 20:4-5; eh bakit may mga larawan o emahi sa kanilang simbahan (marahil yan ang susunod na tanong ng ating mga kaibigan)???

Dapat mo nating malaman na kung tayo ay magbabasa ng Biblia; hindi po natin dapat limitahan ang ating mga pananaw sa mga bagay na inaakala natin na tama.  Tulad nalang sa argumentong ito:

Bawal ang mga imahe (Exo. 20:4-5)

Ang mga Katoliko ay may mga imahe

Therefore; Ang mga imahe ng katoliko ay bawal

Sa itaas ay ang halimbawa ng fallacy of generalization ng mga kapatid nating mga protestante dahil, ang Biblia bagaman ay nakasaad ng mga talata na bawal ang mga emahi; ay may roon ding mga nakasulat na utos ng Dios na pagpagawa ng mga imahi; narito po ang mga ebedinsya:


Exo. 25:1, 18-22 (RSV) “The LORD said to Moses; 8 And you shall make two cherubim of gold; of hammered work shall you make them, on the two ends of the mercy seat. 19 Make one cherub on the one end, and one cherub on the other end; of one piece with the mercy seat shall you make the cherubim on its two ends. 20 The cherubim shall spread out their wings above, overshadowing the mercy seat with their wings, their faces one to another; toward the mercy seat shall the faces of the cherubim be. 21 And you shall put the mercy seat on the top of the ark; and in the ark you shall put the testimony that I shall give you. 22 There I will meet with you, and from above the mercy seat, from between the two cherubim that are upon the ark of the testimony, I will speak with you of all that I will give you in commandment for the people of Israel.”

Ano ba ang mga cherubim? Ito po ay mga anghil; at utos ng Dios na magpagawa ng mga statwa ng mga anghil; narito po ang mga ebidensya:

Exo. 25:18-22 (Living Bible) “Then make images of angels, using beaten gold, and place them at the two ends of the lid of the Ark.  They shall be one piece with the mercy place, and shall have wings spread out above the gold lid. Install the lid upon the Ark, and the place within the Ark the tables of stone I shall give you.  And I will meet with you there and talk with you from above the place of mercy between the cherubim; and the Ark will contain the laws of my covenant.  There I will tell you my commandments for the people of Israel.” (Emphasize added)

At saan pa ilalagay ang mga imahi ng mga anghil? Eh ang Biblia po ang ating papasagutin:

2 Cron:3:1; 7-14 (RSV) “3:1Then Solomon began to build the house of the LORD in Jerusalem on Mount Moriah, where the LORD had appeared to David his father, at the place that David had appointed, on the threshing floor of Ornan the Jebusite.” “3: 7-14 “So he lined the house with gold–its beams, its thresholds, its walls, and its doors; and he carved cherubim on the walls. And he made the most holy place; its length, corresponding to the breadth of the house, was twenty cubits, and its breadth was twenty cubits; he overlaid it with six hundred talents of fine gold. 9 The weight of the nails was one shekel* to fifty shekels of gold. And he overlaid the upper chambers with gold. In the most holy place he made two cherubim of wood* and overlaid* them with gold. 11 The wings of the cherubim together extended twenty cubits: one wing of the one, of five cubits, touched the wall of the house, and its other wing, of five cubits, touched the wing of the other cherub; 12 and of this cherub, one wing, of five cubits, touched the wall of the house, and the other wing, also of five cubits, was joined to the wing of the first cherub. 13 The wings of these cherubim extended twenty cubits; the cherubim* stood on their feet, facing the nave. 14 And he made the veil of blue and purple and crimson fabrics and fine linen, and worked cherubim on it.

Ano po ang nakalagay sa Biblia??? Sa templo ng Dios ilalagay ang mga imahi ng mga anghil!…

Tingnan po natin kung ano ang nakasaad sa ibang version ng Biblia:

2 Cron. 3:7 (The Living Bible) “All the walls, beam, doors, and the thresholds throughout the Temple were plated with gold, with angels engrave on the walls.”

2 Cron. 3:10 (The Living Bible) “Within the innermost, the Holy of Holies, Solomon placed two sculptured statues of angels, and plated them with gold.”

NAPAKALINAW NA TAYONG MGA KATOLIKO AY SUMUSUNOD LAMANG SA BIBLICAL TEMPLE OF GOD SA OLD TESTAMENT!!!

Eh, sumunod kaya ang mga protestante ditto?????????????????

At tungkol po naman sa paratang na tayong mga Katoliko ay Binago raw po natin ang sampung utos ng Diyos… Abay napakalinaw na talagang walang alam itong mga kapatid nating mga protestante sa Biblia; dahil dalawa po ang nakasaad/version ng sampong utos ng Dios diyan sa Biblia.  Ang isa po ay makikita sa Exo. 20:4-17 at ang isa naman ay makikita sa Deut. 5:6-21; at pakaalaman natin na tayong mga Katoliko ay sumunod sa Deut. 5:6-21 na version.  At dapat rin nating tandaan na ang sampong utos ay walang insaktong talaan ng bilang o numbers kaya may pagkaka-iba ang 10 commandments ng mga protestante; sa Katoliko/Luteranismo version.

Nasagutan po ang tanong at abangan po ang susunod na mga bahagi…….

Salamat pos a inyong pagbasa……  Abangan po ang pangalawang bahagi….

Mga Tinagsip Saysay sa Giwali sa Iglesia ni Cristo (Manalo)Ni: Atty. Dr. Marcelo M. Bacalso

Wali:

Asa mabasa sa Biblia nga pistahan ang mga larawan?
Dili ba pagsimba man kana sa mga dios-dios ang gihimo sa mga katoliko?
Supak kana sa mabasa sa 1 Cor 10:14 diin si Pablo Apostol nag-ingon:
“Mga hinigugma likayi ninyo ang pagsimba og mga larawan.”

Tubag:

Diin man ikaw makat-on nga mga larawan ang gipistahan sa mga katoliko? Nahibalo baya kami nga kamong mga sakop ni Manalo nahibalo nga ang gilarawanan maoy gipistahan, dili ang larawan, apan inyo lang gyud tuyoon ang Paghiwi sa tinuod. Nasayod kami nga kamong sakop ni Manalo nasayod nga ang mga Katoliko wala mag-isip nga mga dios ang mga larawan ug busa kini dili matawag og dios-dios. Apan, unsa man gyud kining taras? Unya kanang 1 Corinto 10:14 nga imong gibasa inyong gihiwi ang hubad, kay ang mabasa nga hustong hubad mao kini: “Mga hinigugma, likayi ninyo ang pagsimba sa mga dios-dios.” Apan, ang “dios-dios” inyong gihubad og “larawan.”
Naunsa man mo?

Wali:

Oy! larawan ang definition sa dios-dios sumala sa mabasa sa Salmo 115:4-8.

Tubag:

Naa na makita nga kamong sakop ni Manalo wala makasabot sa kahulugan sa pulong definition. Ug makita usab nga bisan sa yanong lohika dili kamo makaapas. Dili ba ang mabasa nianang Salmo 115:4-8, mao man kini: “Ang ilang mga dios-dios(sa ato pa ang mga diosdios sa Israel) mga salapi ug mga bulawan, ang mga binuhat sa kamot sa tawo? Dili ba kamo makasabot nga dili man kana definition sa pulong diosdios, kondili description man kana sa gipakadios sa Israel?

Ang Pag-ingon The Idols of Israel are silver and gold images. Nagpasabut ba nga All silver and gold images are the idols of Israel? Wala! tungod kay mahimo nga adunay mga silver and gold images ang Israel apan kini dili ilang diosdios tungod kay wala nila isipa nga dios. Ang mga Katoliko adunay mga larawan, apan dili diosdios nila tungod kay wala nila isipa kini nga dios.

Wali:

Wala magsugo ang Dios magdagkotdagkot og kandila. Gisupak sa Katoliko ang Biblia.

Tubag:

Unya, gisugo ba sa Dios nga pistahan ninyo si Manalo sa iyang Birthday? Mabasa ba kana sa Biblia? Mabasa ba sa Biblia nga anha ninyo bunyagi ang inyong kinabig dinha sa inyong mga Swimming pool? Dili ug dakong dili ang Tubag. Apan, ngano inyo mang gihimo? Ang tinuod mao nga mahimo ang daghang paagi sa atong pagpaila sa atong pagtahud ngadto sa atong Dios ug sa iyang mga Santos.

Pananglitan:

Ang Sugo nga nag-ingon “Higugmaon mo ang Dios labaw sa tanan. Mahimo nga imong ipaila ang imong gugma pinaagi paggahin og mga oras kada adlaw o gabii nga mahimong nimong tulomanon nus-a ikaw mangadye og moyukbo o moluhod. Mahimo nga modagkot ka og kandila aron sa pagpaila sa kainit sa imong pagtahod. Mahimong dili ka modagkot og kandila, kondili mohapa ka sama sa gihimo sa mga Propeta. Wala kinahanglana nga mabasa gayud sa Biblia kining pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud. Sa laktud, ang mga Rituales ug Sirimonyas atong mahimo sa tuyo nga mapadayag nato ang atong pagtahod. Apan ang Iglesia ni Cristo, ang tinuod nga iya ni Cristo dili ang kang Manalo, adunay gahum sa pagpasagop og mga pamaagi sa pagpadayag sa pagtahud (Mat 16:19) Question Kana Kun Iglesia ni Cristo ba ang Iglesia Katolika o ang Iglesia ni Cristo ni Manalo ba hinoon.

Wali:

Sa Roma 16:16 mabasa: “Nangumosta kaninyo ang mga Iglesia ni Cristo mao ang iya ni Cristo.

Tubag:

Unsay iya….. nganong moingon ka niana? Si Felix Manalo ug 18 ka kauban maoy nagtukod nianang pundoka. Si Felix Manalo mibiya sa Iglesia Catolika ug nagmetodista, Magwawali gayud siya diha sa Metodista. Unya, mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Presbyterian ug mibalhin ngadto sa laing relihiyon, ang Christian mission(Church of Christ). Napastor gayud siya nianang pundoka. Unya, mibiya na usab ug mibalhin ngadto sa Sabadista, lain na usab. Nagpastor gani sa Sabadista. Unya gipalagpot sa mga Sabadista tungod kay badlongon man. Unya, kinoyogan sa 18 ka barkada niya iyang gitukod ang pundok nga gisiprahan niya og “Iglesia ni Cristo.” Pagka-klaro nga dili kang Cristo kining pundoka, kondili iya ni Felix Manalo ug sa 18 niya ka barkada. (Mabasa sa Philippine Panorama, Agosto 29, 1982 ug Articulos de Incorporacion sa Iglesia ni Cristo” nga napublikar sa University of Manila Journal of East Asiatic Studies, Volume IV, no.3, July 1955)

Wali:

Kaming mga “Iglesia ni Cristo” dili maghuboghubog, wala kami piyesta, wala kami kalagkalag. Busa gilibak kami, gilutos kami tungud sa ngalan ni Cristo. Dili kami magtukol kay mabasa sa Mateo 5:10: “Bulahan ang ginalutos.”

Tubag:

Kanang imong gipasiatab mao usab ang gihimo sa mga Sabadista, mga Baptist, Saksi ni Jehova, Iglesia sa Dios ug ubang pang pundok nga labihang daghana. Unya, Iglesia ni Cristo” usab sila? Dili ba daghang na kaayo kamo nga nagkalainlaing klase? Kataw-anan, dili ba?
Mahitungod sa imong giingon nga gilutos kamo: kana dili tinuod. Ang nagpanghitabo mao nga ang mga bakak ni Felix Manalo nga naglimin ug giwali sa iyang pundok nga tinukod niya ug sa 18 niya ka barkada kinahanglan ipahayag aron kapanalipdan ang katawhan nga wala pa masayud.

Wali:

Mabasa sa Juan 15:20 kining pasidaan ni Cristo: “Kun ako ilang gilutos, kamo usab lutoson.” Mao nga karon kami mga Iglesia ni Cristo gilutos.

Tubag:

Imo mang gibali ang tinuod. Misalida si Felix Manalo ug ang 18 niya ka barkada sa tuig 1914. Ang Iglesia Catolika daan nang gilusak sa daghang Kaatbang: Luterano, Baptist, Sabadista, Saksi ni Jehova, Reformed church ug ubang pang ginatus ka nagkalainlaing pundok. Si Manalo miapas na lang kanila sa pagpanlusak sa Iglesia Catolika. Manlolotos kini ug ang Pundok, dili kay gilutos.

Larawang Ipabuhat

Larawang Ipabuhat

Ni: Bro. Allan Olano Salada

Catholic faith defender
PANGUTANA:

Unsa man ang gidili sa Dios sumala sa nahisulat diha sa Bibliya
mahitungod sa Larawan?nganong daghan mang mga larawan
sulod sa simbahang katoliko,daw maglibog na man lang kita kon
kinsa’y atong ampoan?”

( nangutana: Mrs. Helen Maluenda )


TUBAG:

Ang gidili sa Dios mao ang paghimo’g larawan sa mga diyos-diyos ug ang pagpaka-dios o pag-isip nga Dios sa usa ka larawan. wala idili ang paghimo’g larawan kon kini dili isipon nga Dios, kay ang pagsimba o ang pag-isip sa larawan nga usa ka Dios, sala nga daku ug ginganlan kining salaa og “idolatriya” ( worshipping of idols ). ang mga diyos- diyos mao ang nagrepresentar sa mga butang nga dili tinood (1cor.8:4)

kini ang gidili sa Dios. mga diyos- diyos sila si Camus, Milcom, Astaroth
(babayeng diyosa ), Moloc ( 1 hari 11:5-7, 33). sila si Baal ug si Nebo maoy ilang mga diyos- diyos kun bakak nga bathala ( isaiah 46:1) ; kini ang gidumtan sa Dios nga mga larawan, kun mga diyos- diyos.(deut.16:22).

apan ang Dios nagpabuhat usab og mga larawan nga sagrado, sama sa anghel kun kerubin nga ibutang masigkakilid sa altar aron sa pagpaila
sa pagka-anaa sa Dios ug timaan sa pagka-balaan niini (ex.25:18-22).
mga linilok nga larawan nga gihimong dayan-dayan sa Templo
(Ez.41:17-19). si Josias gisugo sa Dios sa paglumpag sa tanang mga diyos-


diyos, apan ang monyumento sa tawong Balaan sa juda wala
niya ipaguba sanglit dili man kini diyos- diyos (2hari23:15-19).may larawan usab nga linilok sa bitin nga tumbaga nga gipahimo sa Dios,
ug maluwas ang tanag hipaakan sa bitin kon motan-aw sa maong larawan(Num.21:8).Gipaputol- putol sa Dios ang maong larawan sa dihang gisinayop kini pag-ila sa mga tawo (2hari18:4). si josue nag-ampo nga naghapa atubangan sa maong arka kun altar nga adunay larawan sa kerubin (josue7:6). maingon nga si moises nagpatindog og larawan sa

kamingawan, si Jesus usab pagapatindogon usab og larawan sa samang paagi. busa buhatan usab si Jesus og larawan ( jn.3:14 ). si Jesus wala magsalikway ug wala magpasipala sa larawan ni cesar sa iyang pag-ingon: “ihatag ni cesar ang iya ni cesar ug ihatag sa Dios ang iya sa Dios!” ( mat.22:19-22 ). ug sa bag-ong tugon gihisgutan usab ni san pablo ang larawan sa kerubin kun anghel ( heb.9:5-11). ug ang arka sa

kasabotan nga adunay larawan sa kerubin giprosisyon usab ug nanayaw pa gani sila pahinungod sa Dios nga matuod ( 2sam.6:13-19 ; 1cron.15:28-29). busa ang mga tawo nga nag-atubang sa larawan sa ilang pag-ampo wala magasimba sa larawan kundili sa gilarawanan o gisimbolohan niini, kay si ezequias nga naga-ampo ug nagasimba sa Dios nga nag-atubang sa larawan sa kerubin ug gidungog ang iyang pag-ampo

( 2hari19:15-19 ). busa wala magdili ang Dios kanato sa pag-atubang sa larawan nga sagrado diha sa atong pag-ampo kay dili man kini sila mga diyos- diyos ug wala nato sila isipa nga mga dios! kay usa raman ka Dios ang among gituohan. ang mga Anghel ug mga santos nagahulagway sa

presensya sa Dios kinsa naghimo kanila nga mga santos kun balaan, busa ayaw katingala nganong daghan mang mga larawan sa mga anghel ug mga santos sulod sa templo kun simbahan, ug duna ba kitay mabasa sa Biblia nga ang templo sa Dios gisudlan sa daghang mga larawan sa mga santos ug mga anghel? anaa kana mabasa sa ezequiel 41:17-19!.. ug nagpadayag kini sa kabalaan sa maong dapit. ayaw lang pag-ampo sa larawan, kay wala kini gitudlo sa sta. iglesya, sangpit lang sa panabang sa gilarawanan niini! tungod kay wala man kamoy larawan ug nag-atubang man lang kamo sa bongbong sa inyong pag-ampo, ayaw
sangpita ang bongbong kay dili na makadungog! wala man kami nagsaway kaninyo nga nag-atubang sa bongbong sa inyong pag-ampo kay wala man kamo’y mga larawan, kamo rama’y misaway kanamo ug nagbutang-butang kanamo nga among gipaka-Dios ang mga larawan! hunong na intawon kamo sa inyong paghukom ug pagbutang- butang, kay wala gayud intawon kami nagpaka-Dios sa mga larawan wala kana gitudlo sa simbahan inyo lang kanang buot-buot ug butang-butang


kanamo busa inyo lang kanang panudlo ug subaya ang unsa’y saktong gitudlo sa simbahang katoliko ug dili sa mga pipila ka mga tawo nga nanudlo nga dili maoy gituohan nga hiniusa sa simbahang katoliko nga makita ang iyang gipanudlo sa among opisyal nga mga basahon mahitungod sa mga doktrina niini!.. busa ayaw liboga ang imong kaugalingon! tuhoi lang nga may usa ka Dios, usa ka Simbahan nga iyang gitukod nga mao ang santa iglesya katolika, ug usa ka bunyag ug usa ka pagtuo!(eph.4:4-6)

usa ra gayud ang matuod nga Relihiyon nga iyang gitukod ( mat.16:18 ), kay wala siya magtukod og daghang mga Relihiyon nga nagkasumpaki ang mga pagtulon-an, kay ang Dios, Dios sa kahusay ug kalinaw og dili Dios sa kasamok og pagkabahin-bahin ( 1cor.14:33 ) ug ang mga naghimo sa pagkabahin- bahin dili iya sa Dios kundili sa mga sekta nga tinukod lamang og ordinaryong tawo nga dili si kristo ug kini sila namahawa gikan sa tinuod nga simbahan nga iya ni kristo ug maoy hinungdan sa pagkabahin-bahin (1 jn.2:18-19; jude1:18-19 ). kanang mga panyo nga gigamit nato pagpahid sa larawan ug relikyas kun mga butang nga may kadugtongan sa mga santos ug sa Ginoo, ang panudlo ana sa simbahan ug gitoohan sa mga tawo nga nasayud niining gitudlo mahitungod niana bisan wala kana absolutamente gisugo sa simbahan mao nga dili kay ang mismo nga bato ug kahoy ang may gahom nga naghatag kanato sa bendisyon ug kaayohan niana o ang bato ug kahoy mismo didto gipunting ang atong pagtrapo niana kundili sa maong gilarawanan! ug nag-agda kini kanato sa pagtahod kanilang girepresentasyonan niini. kun may maghatag man niini og milagro kana gikan sa Dios mismo nga nagmilagro niana ginamet ang mga butang og kini gibansay ug nahitabo na kaniadto. pananglit ang Dios naghatag og milagro pinaagi ni apostol pablo ang unang pari ( roma15:16 ) pinaagi sa panyo ug tapis lang gigamit sa Dios kining mga butanga isip instrumento nga makita sa kaayohan sa mga tawo ug gibugaw ang mga yawa..( buhat 19:11-12 ) sabton ba nato nga nasayop ang Dios ug si apostol pablo kay gamilagro sila ginamit ang maong mga butang? ug sama ni father suarez nga ang Dios naghimo’g milagro pinaagi kaniya sa pagbanhaw sa maong patay nga lawas didto sa america? ug dili sila mismo ang gahimo sa milagro kundili ang Dios nagbuhat niini pinaagi kanila? kay wala man sila’y gahom hasta ang butang sa paghimo niini kundi ang Dios? laen pa, may babaye nga gitalinug-an sulod na sa daghang mga katuigan apan tungod sa iyang dakung pagtoo mihikap lang siya sa bisti ni kristo
(Mateo 9:20-22). bisan gani ang anino o shadow lang ni apostol pedro ug

sa ubang mga apostoles ang Dios naghimo’g milagro sa pag-ayo sa masakiton.(buhat 5:11-15).kadtong bitin nga tumbaga nga gihimong instrumento sa Dios sa paghimo’g milagro sa mga katawhan sa israel niadtong napaakan sa mala nga bitin og ang motan-aw niini dili mamatay kundi maayo kadto gumikan sa Dios og dili sa larawan sa bitin mismo.(kaalam16:5-7 ; salmo 72:12) ug ang mga sagrado nga mga butang makabalaan kini niadtong migamit niini sa balaanong paagi. (kaalam6:10 ;mat.7:6) may larawan gani nga gigamit sa Dios alang ni david nga nagluwas sa iyang kinabuhi ug kadto dili larawan sa mga diyos- diyos kay ang Dios dili man mahitabo nga makasala! ( 1samuel 19:15-17 ) ug duna gani larawan sa anghel kun balaan nga gigamit sa Dios nga dili diyos- diyos nga may kalainan sila kay naghimo ang Dios og milagro sa iyang larawan nga dili diyos-diyos atubangan og uban sa larawan nga si dagon ang diyos- diyos sa mga paganong larawan diha sa ( 1sam.5:4-9 ) diin ang larawan sa anghel nga sama sa dagway sa tawo nakalumpag sa larawan ni dagon ug maoy hinungdan nga nakapasakit sa mga filistihanon nga mga pagano ug ilang giuli sa mga israelita ang larawan sa anghel kay gisilotan sila sa wala’y pagtahud niini.. so may kalainan sa duha ka klase sa maong larawan sa diyos- diyos nga si dagon ug ang larawan nga dili diyos- diyos nga iya sa Dios nga girepresentahan sa tinuod nga pagkamao nga gilalarawanan! ug sumala pa diha sa (galatia 3:1) sa bibliya nga hubad sa atong mga kaigsoonang mga protestante nga ginganlan og tyndale version gisulat didto picture of Jesus Christ died on the Cross. ug sa amplified version of the Bible sa (Gen.1:26) giingon and God said let us
(father,son and holy spirit) make mankind in our own IMAGE after our likeness! busa ang tawo larawan usab sa larawan sa Dios nga gihulagway, busa kun ang tanang larawan gidili absolutamente wagtanga ang imong kaugalingon ug patya kay ikaw gihimo sa Dios sama sa iyang larawan og mismo ang Dios nakasala kay naghimo man siya’g larawan, pero dili kana mahitabo kay ang Dios dili makasala og ang ato lang pagsabot sa biblia maoy wala nagkatakdo og nasusi pag-ayo ang matuod nga panudlo! busa dili tanan larawan diyos- diyos!

Procession sa Dios nga anaa sa Bibliya:


victory procession – 2cor.2:14 ; col.2:15 (Good news bible)

Procession of God -salmo 68:24-25 (New international Version Bible )

funeral procession – luc.7:11-12 (Good news)

procession sa Altar dala ang sanga – salmo 118:27 (Bibliya sa kristohanong katilingban)

marching procession uban sa larawan sa anghel sa arka – 2sam.6:13-15  (Tyndale version)

Festal procession – psalm118:27 new international version.